Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Pysgota

Pysgota

Pysgota

Pysgota

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Pysgota

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 8

 1. Cyfeiriad

  Abergele, Conwy, LL22 9RF

  Ffôn

  01745 826722

  Abergele

  Pysgodfa 5 pwll mewn lleoliad gwledig.

  Ychwanegu Tan-y-Mynydd Trout Fishery i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Llyn Brenig Visitor Centre, Cerrigydrudion, Corwen, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  01490 420463

  Corwen

  Mae Llyn Brenig yn adnabyddus am ei harddwch a’i ddewis eang o weithgareddau awyr agored, yn cynnwys pysgota plu ardderchog. Mae’r llyn 920 acer o faint yn cael ei stocio â brithyll seithliw, sy’n cael eu magu ar y safle.

  Ychwanegu Pysgota yn Llyn Brenig i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Lakeside Cafe, Llyn Crafnant, Trefriw, Conwy, LL27 0JZ

  Ffôn

  01492 640818

  Trefriw

  Mae Llyn Crafnant yn swatio mewn dyffryn tawel yng Nghymru, yn uchel ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae’n 63 erw, mae mynediad da iddo ac mae wedi’i stocio’n dda gyda brithyllod seithliw.

  Ychwanegu Crafnant Trout Fishery i'ch Taith

 4. Incentive Sea Fishing Trips

  Cyfeiriad

  78a Abbey Road, Rhos On Sea, Colwyn Bay, Conwy, LL28 4PF

  Ffôn

  01690 760248

  Colwyn Bay

  Ychwanegu Incentive Sea Fishing Trips i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Alwen, Cerrigydrudion, Corwen, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  01490 420463

  Corwen

  Ddŵr Alwen yn lleoliad heddychlon gyda nifer o lannau cysgodol, coediog. Mae’r dyfroedd yn cael eu stocio’n dda â brithyll seithliw, ond mae yma ddigonedd o ddraenogiaid hefyd. Lleoliad delfrydol ar gyfer dechreuwyr.

  Ychwanegu Pysgota yng Nghronfa Ddŵr Alwen i'ch Taith

 6. Sea Fishing Trips in North Wales

  Cyfeiriad

  Pentywyn Road, Deganwy, Conwy, LL31 9TL

  Ffôn

  01492 572707

  Deganwy

  Ychwanegu Sea Fishing Trips in North Wales i'ch Taith

 7. Gerddi Dŵr Conwy a Pysgodfa Fras

  Cyfeiriad

  Glyn Isa, Rowen, Conwy, Conwy, LL32 8TP

  Ffôn

  01492 650063

  Conwy

  Pysgota bras mewn 3 llyn sydd â chyflenwad da o bysgod gyda cherpynnod 20 pwys neu fwy, bremiaid, ysgretennod, cochiaid, carpiaid gloyw, byrbysgod, orffiaid aur, rhuddbysgod, barfogion, cochgangod a draenogiaid. Siop abwyd ac offer ar y safle.

  Ychwanegu Gerddi Dŵr Conwy a Pysgodfa Fras i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Pentrefoelas, Conwy

  Ffôn

  01490 420463

  Pentrefoelas

  Mae Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’r safle anial, ond hyfryd hwn sydd dros 250 troedfedd uwch lefel y môr, yn gallu bod yn wyntog, ond dyma le da iawn i bysgota cwrs am ddraenogiaid, penhwyaid bras a chochiaid.

  Ychwanegu Pysgota yn Llyn Aled i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....