Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Llyn Aled and Hiraethog Moors

Am

Mae Llyn Aled, llyn naturiol dwfn, yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Nid oes unrhyw goed yn tyfu ar lannau’r llyn ac mae’r safle anial, ond hyfryd hwn sydd dros 250 troedfedd uwch lefel y môr, yn gallu bod yn wyntog, ond mae’r rhostiroedd a’r golygfeydd o amgylch yn odidog. Mae lliw oren y dŵr yn adlewyrchu natur fawnog y rhostiroedd sy’n amgylchynu’n llyn, ac mae yma ddigonedd o ddraenogiaid, penhwyaid bras a chochiaid ar gyfer y pysgotwyr. Gallwch gael mynediad at y llyn drwy ddilyn y lôn fynyddig gul o’r A543, ger y fan lle mae’r nant yn llifo o’r llyn.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llyn Aled

Llyn/Cronfa Ddŵr

Pentrefoelas, Conwy, LL21 9TT

Ychwanegu Llyn Aled i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01490 420463

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  3.46 milltir i ffwrdd
 2. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  3.7 milltir i ffwrdd
 3. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  6.34 milltir i ffwrdd
 1. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  7.21 milltir i ffwrdd
 2. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  7.3 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  7.7 milltir i ffwrdd
 4. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  7.97 milltir i ffwrdd
 5. 7.99 milltir i ffwrdd
 6. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000…

  9.08 milltir i ffwrdd
 7. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  9.68 milltir i ffwrdd
 8. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  9.87 milltir i ffwrdd
 9. Eiddo yng ngofal Cadw

  10.17 milltir i ffwrdd
 10. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  11.09 milltir i ffwrdd
 11. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  11.75 milltir i ffwrdd
 12. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  11.75 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....