Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Carved animal statue outside Llyn Brenig Reservoir & Visitor Centre

Am

 

Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn cynnwys cerdded, beicio, pysgota a hwylio. Lle hyfryd i fwynhau picnic a golygfeydd o’r tirlun gwledig. Mae rhwydwaith o lwybrau cerdded yn croesi’r ardal a cheir nifer o lwybrau beicio a cherdded sydd wedi’u harwyddo. Yn y Ganolfan Ymwelwyr mae yna gyfleusterau megis caffi, trwyddedau pysgota a llogi beiciau, ac ardal chwarae i blant.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Caffi/bwyty ar y safle
 • Safle Picnic

Cyfleusterau Darparwyr

 • Toiledau

Nodweddion Darparwr

 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio (codir tâl)

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Cronfa Ddŵr a Chanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig

Llyn/Cronfa Ddŵr

Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT
Close window

Call direct on:

Ffôn01490 420463

Amseroedd Agor

* Closed Christmas Day and Boxing Day

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  1.22 milltir i ffwrdd
 2. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  3.46 milltir i ffwrdd
 3. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000…

  6.08 milltir i ffwrdd
 1. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  9.47 milltir i ffwrdd
 2. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  9.77 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  10.26 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  10.67 milltir i ffwrdd
 5. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  11.3 milltir i ffwrdd
 6. 11.36 milltir i ffwrdd
 7. Eiddo yng ngofal Cadw

  12.61 milltir i ffwrdd
 8. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  12.74 milltir i ffwrdd
 9. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  12.9 milltir i ffwrdd
 10. Gweithgareddau Pasg 2022 Ffarm Manorafon

   

  Llond gwlad o hwyl i’r teulu cyfan.…

  14.3 milltir i ffwrdd
 11. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  14.55 milltir i ffwrdd
 12. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  14.66 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....