Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Golygfa o waelod Rhaeadr Conwy.

Am

Mae’r rhaeadr ym Mharc Coedwig Rhaeadr y Graig Lwyd yn mynd drwy geunant dwfn Ffos Anoddun. Mae’r parc yn 10 erw o goetir brodorol sy’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Yn 2017 enillodd Parc Coedwig Rhaeadr y Graig Lwyd gystadleuaeth tirlun y flwyddyn cylchgrawn Countryfile, ac mae’n hawdd gweld pam. Mae yma lawer o lwybrau, golygfannau a llennyrch i’w mwynhau.

Fe allwch chi fynd i mewn i’r parc drwy dalu £1 y pen wrth ymyl y giât tro ger Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Child (4-17)£1.00 plentyn
Tickets£1.50 oedolyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir Cerddwyr

Arlwyo

 • Gwasanaeth arlwyo

Cyfleusterau Darparwyr

 • Derbynnir Cw^n
 • Mynediad Anabl
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau

Nodweddion Darparwr

 • Lleoliad Coedwig
 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Maes parcio
 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Rhaeadr Conwy

Nodwedd Naturiol

Pentrefoelas Road, Betws Y Coed, Conwy, LL24 0PN
Close window

Call direct on:

Ffôn01690710336

Amseroedd Agor

* Closes at 17:00 in winter.

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  2.18 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  2.43 milltir i ffwrdd
 3. Eiddo yng ngofal Cadw

  2.88 milltir i ffwrdd
 4. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  3.88 milltir i ffwrdd
 1. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  3.94 milltir i ffwrdd
 2. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  4.66 milltir i ffwrdd
 3. 5.08 milltir i ffwrdd
 4. Eiddo yng ngofal Cadw.

  5.24 milltir i ffwrdd
 5. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.3 milltir i ffwrdd
 6. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  9.06 milltir i ffwrdd
 7. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  9.12 milltir i ffwrdd
 8. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  9.2 milltir i ffwrdd
 9. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  9.77 milltir i ffwrdd
 10. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  11.71 milltir i ffwrdd
 11. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  11.71 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....