Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Alwen Reservoir, Cerrigydrudion, Conwy

Am

Mae’r gronfa ddŵr hon dros 900 acer o faint a hi yw’r fwyaf yng Nghymru. Gyda tua 14 milltir o lannau dyma le delfrydol ar gyfer beicio, cerdded a marchogaeth o amgylch y llyn. Mae Llwybr Alwen yn daith gron o amgylch y gronfa ddŵr, sydd wedi ei harwyddo, ac yn eich arwain drwy’r goedwig ac ar hyd y glannau, i fyny at rostiroedd Mynydd Hiraethog am 7.5 miles (11 cilomedr). Mae cyfleusterau i ymwelwyr ar gael yng Nghanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig gerllaw, lle gallwch hefyd brynu trwyddedau pysgota.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Cronfa Ddŵr Alwen

Llyn/Cronfa Ddŵr

Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

Ychwanegu Cronfa Ddŵr Alwen i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01490 420463

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  1.22 milltir i ffwrdd
 2. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  3.7 milltir i ffwrdd
 3. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000…

  6.85 milltir i ffwrdd
 1. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  9.12 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  9.88 milltir i ffwrdd
 3. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  9.99 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  10.24 milltir i ffwrdd
 5. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  11.14 milltir i ffwrdd
 6. 11.25 milltir i ffwrdd
 7. Eiddo yng ngofal Cadw

  11.91 milltir i ffwrdd
 8. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  12.33 milltir i ffwrdd
 9. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  12.48 milltir i ffwrdd
 10. Eiddo yng ngofal Cadw.

  14.32 milltir i ffwrdd
 11. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  15.45 milltir i ffwrdd
 12. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  15.45 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....