Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Alwen Reservoir, Cerrigydrudion, Conwy

Am

Gwybodaeth am Gronfa Ddŵr Alwen

Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o gwmpas y llyn sy’n berffaith ar gyfer beicio, cerdded neu farchogaeth. Mae yna hefyd ganolfan sgïo dŵr.

Mae Llwybr Llyn Alwen yn drac coedwigaeth 7.5 milltir sy’n mynd â chi ar hyd ymyl y dŵr. Mae’r llwybr yn arwain i fyny Mynydd Hiraethog. Fe allwch chi brynu trwyddedau pysgota a mwynhau cyfleusterau eraill yng Nghanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Cronfa Ddŵr Alwen

Llyn/Cronfa Ddŵr

Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

Ychwanegu Cronfa Ddŵr Alwen i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01490 420463

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  1.22 milltir i ffwrdd
 2. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  3.7 milltir i ffwrdd
 3. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000…

  6.85 milltir i ffwrdd
 1. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  9.12 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  9.88 milltir i ffwrdd
 3. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  9.99 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  10.24 milltir i ffwrdd
 5. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  11.14 milltir i ffwrdd
 6. 11.25 milltir i ffwrdd
 7. Eiddo yng ngofal Cadw

  11.91 milltir i ffwrdd
 8. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  12.33 milltir i ffwrdd
 9. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  12.48 milltir i ffwrdd
 10. Eiddo yng ngofal Cadw.

  14.32 milltir i ffwrdd
 11. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  14.66 milltir i ffwrdd
 12. Gweithgareddau Pasg 2022 Ffarm Manorafon

   

  Llond gwlad o hwyl i’r teulu cyfan.…

  15.26 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....