Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Zip World Fforest

Am

Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o weithgareddau’r safle yw dringo, abseilio, cyfeiriannu, crefft y goedwig a goroesi. Cartref prif gwrs rhaffau uchel Prydain, parcio am ddim a chaffi gwobredig sy’n gwerthu cynnyrch lleol. Croeso i bawb.  

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Plummet 2 (1 person)£15.00 oedolyn
Plummet 2 (2 people)£20.00 dau o bobl
Skyride£10.00 unrhyw un
Tree Hoppers£18.00 unrhyw un
Treetop nets£20.00 oedolyn
Treetop nets£13.00 plentyn
Zip Safari£40.00 unrhyw un

Cyfradd y Grŵp ar gyfer 16 neu fwy - gostyngiad o 10%

Cyfleusterau

Arlwyo

  • Caffi/bwyty ar y safle
  • Gwasanaeth arlwyo

Cyfleusterau Darparwyr

  • Derbynnir Cw^n
  • Mynediad Anabl
  • Toiledau
  • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion

Dulliau Talu

  • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

  • Lleoedd Parcio i Ymwelwyr Anabl
  • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Ieithoedd a siaredir

  • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

  • Atyniad Awyr Agored
  • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

  • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
  • Parcio (am ddim)
  • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

  • Cyfleusterau newid babanod

Teithio a Masnachu

  • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau
  • Pecynnau cinio ar gael
  • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

  • Derbynnir bysiau

Map a Chyfarwyddiadau

Zip World Fforest

Parc Antur / Chwarae

Zip World, Llanrwst Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0HA
Close window

Call direct on:

Ffôn01248 601444

Amseroedd Agor

Agored dros y Nadolig
Agored dros y Flwyddyn Newydd
Open All Year (1 Ion 2021 - 31 Rhag 2021)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:00 - 17:00*

* Ar gau dydd Mawrth a dydd Iau rhwng Tachwedd a Chwefror.
Cynghorir archebu gryf.
Gall amseroedd sesiynau amrywio, edrychwch ar y wefan.

Dates and times marked with a '*' are provisional and may be subject to change

Beth sydd Gerllaw

  1. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

    0.62 milltir i ffwrdd
  2. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

    2.23 milltir i ffwrdd
  3. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

    2.43 milltir i ffwrdd
  4. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

    2.48 milltir i ffwrdd
  1. 2.65 milltir i ffwrdd
  2. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

    2.66 milltir i ffwrdd
  3. Eiddo yng ngofal Cadw

    3.96 milltir i ffwrdd
  4. Eiddo yng ngofal Cadw.

    5.72 milltir i ffwrdd
  5. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

    6.65 milltir i ffwrdd
  6. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

    7.21 milltir i ffwrdd
  7. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

    7.34 milltir i ffwrdd
  8. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

    Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

    9.29 milltir i ffwrdd
  9. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

    9.29 milltir i ffwrdd
  10. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

    9.88 milltir i ffwrdd
  11. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

    10.26 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....