Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Y Pen Pellaf - gardd ar lan y llyn ac arboretwm. Cafodd yr ardal ei hadnewyddu dros gyfnod o bum mlynedd.

Am

Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys terasau Eidalaidd, dolydd a choedwigoedd, gerddi ar lannau’r afon, a mwy na 250 mlynedd o hanes garddwriaethol. Mae’n gartref i blanhigion o bedwar ban, Pencampwyr Coed Cymru a chasgliadau botaneg. Mwynhewch gennin pedr, camellias, magnolias, rhododendrons yn y gwanwyn; rhosod, lili'r dŵr a blodau gwyllt yn yr haf; lliwiau cyfoethog y dail yn yr hydref; a Gardd Aeaf a ddyluniwyd yn arbennig. Ar agor drwy’r flwyddyn, ac eithrio Noswyl y Nadolig, Diwrnod y Nadolig a Dydd San Steffan. Mae croeso i gŵn ar adegau penodol – gweler y wefan am y cyfleusterau’n llawn a manylion am fynediad. Yn serennu yn ffilm 2020 The Secret Garden; dewch i ganfod pam...

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolion (Safonol)£14.00 oedolyn
Plentyn 5-16 oed (Safonol)£7.00 plentyn
Teulu (1 oedolyn, 3 phlentyn)£21.00 oedolyn
Teulu (2 oedolyn, 3 phlentyn)£35.00 teulu

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir Cerddwyr

Arlwyo

 • Caffi/bwyty ar y safle
 • Gwasanaeth arlwyo
 • Safle Picnic

Cyfleusterau Darparwyr

 • Derbynnir Cw^n
 • Mynediad Anabl
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau

Deunydd Argraffedig mewn Ieithoedd Arall

 • Deunydd Argraffedig Almaeneg
 • Deunydd Argraffedig Cymraeg
 • Deunydd Argraffedig Ffrangeg
 • Deunydd Argraffedig Iseldireg

Dulliau Talu

 • Derbynnir Grwpiau
 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Lleoedd Parcio i Ymwelwyr Anabl
 • Ramp / Mynedfa Wastad
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored
 • Croesawgar i gŵn
 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Maes parcio
 • Parcio (am ddim)

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod

Teithiau ac Arddangosiadau

 • Derbynnir Ymweliadau Addysgiadol

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau

Map a Chyfarwyddiadau

Gardd Bodnant

Gardd

Tal y Cafn, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5RE
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 650460

Amseroedd Agor

Mawrth - Hydref (1 Maw 2022 - 31 Hyd 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:30 - 17:00*
Gwyliau Cyhoeddus09:30 - 17:00*
Tachwedd - Chwefror (1 Tach 2022 - 28 Chwef 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul10:00 - 16:00
Gwyliau Cyhoeddus10:00 - 16:00
Dates and times marked with a '*' are provisional and may be subject to change

Beth sydd Gerllaw

 1. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  0 milltir i ffwrdd
 2. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  3.11 milltir i ffwrdd
 3. Eiddo yng ngofal Cadw

  3.34 milltir i ffwrdd
 4. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  3.36 milltir i ffwrdd
 1. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  3.38 milltir i ffwrdd
 2. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  3.44 milltir i ffwrdd
 3. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  3.46 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  3.47 milltir i ffwrdd
 5. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  3.48 milltir i ffwrdd
 6. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  3.48 milltir i ffwrdd
 7. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  3.51 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  3.75 milltir i ffwrdd
 9. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  4.32 milltir i ffwrdd
 10. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan y busnes cyn…

  4.62 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  4.73 milltir i ffwrdd
 12. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  5.07 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....