Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Castell Conwy gyda phont reilffordd Conwy i'r dde o'r ddelwedd ac aber afon Conwy yn y blaendir

Am

Os nad ydych yn gallu archebu tocynnau ar-lein, ffoniwch ein llinell archebu ar 03000 252239.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am eich archeb, anfonwch e-bost at TocynnauCadw@llyw.cymru

Adeiladwyd y castell ar gyfer Brenin Lloegr, Edward I rhwng 1283 a 1287 gan y Meistr James o St George. Mae’r cynllun yn enghraifft wych o bensaernïaeth filwrol ganoloesol. Safle Treftadaeth y Byd. Arddangosfa ar y safle.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Adult£8.80 oedolyn
Child (under 16)£5.40 plentyn
Family Ticket (2 adults & 3 children under 16)£25.10 teulu
Senior Citizen£7.10 consesiwn
Student£5.40 consesiwn

Mae Tocyn Crwydro yn rhoi mynediad i chi i holl atyniadau CADW.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Safle Picnic

Cyfleusterau Darparwyr

 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau

Deunydd Argraffedig mewn Ieithoedd Arall

 • Deunydd Argraffedig Cymraeg

Dulliau Talu

 • Derbynnir Grwpiau
 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Lleoedd Parcio i Ymwelwyr Anabl
 • Ramp / Mynedfa Wastad
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Marchnadoedd Targed

 • Hwyl i'r Teulu
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored
 • Atyniad Dan Do
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Maes parcio
 • Parcio (codir tâl)

Teithiau ac Arddangosiadau

 • Derbynnir Ymweliadau Addysgiadol

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Castell Conwy

Castell / Caer

Castle Street, Conwy, Conwy, LL32 8AY
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 592358

Amseroedd Agor

Ailagor dydd Sadwrn 8 Awst 2020. Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith. (8 Awst 2020 - 20 Medi 2020)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Mercher10:00 - 13:00
14:00 - 17:00
Dydd Iau - Dydd GwenerWedi cau
Dydd Sadwrn - Dydd Sul10:00 - 13:00
14:00 - 17:00

* Ar gau Dydd Iau a Dydd Gwener

Gwobrau

 • Visit BritainBarod Amdani Barod Amdani 2020

Beth sydd Gerllaw

 1. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  0.05 milltir i ffwrdd
 2. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  0.16 milltir i ffwrdd
 4. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  0.18 milltir i ffwrdd
 1. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  0.18 milltir i ffwrdd
 2. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  0.24 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.44 milltir i ffwrdd
 4. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  0.74 milltir i ffwrdd
 5. Ger Aber Conwy

  0.84 milltir i ffwrdd
 6. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  1 milltir i ffwrdd
 7. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.51 milltir i ffwrdd
 8. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  2.55 milltir i ffwrdd
 9. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  2.82 milltir i ffwrdd
 10. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  2.84 milltir i ffwrdd
 11. 2.88 milltir i ffwrdd
 12. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  2.93 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....