Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Colin and Charlotte of Conwy Vineyard, holding boxes of harvested grapes

Am

Plannwyd y winllan yn 2012, ac mae wedi tyfu nes ei bod dros un erw gyda miloedd o winwydd. Mae’r mathau arbennig o winwydd hybrid wedi eu dewis yn benodol i gyd-fynd â phridd a hinsawdd Gogledd Cymru. Mae’r mathau yma’n creu gwin ffres ac unigryw.

Mae Colin a Charlotte yn estyn gwahoddiad i chi ymuno â nhw i gael profiad unigryw yn eu gwinllan yn y rhan hardd hon o Ogledd Cymru.

Taith Dywys o gwmpas y Winllan a Blasu Gwin £15 y pen neu £28 y pen gyda Bwrdd Cawsiau Cymreig.

Caws Cymreig a Blasu Gwin £15 y pen. Wrth flasu gwinoedd yn ystod ein Teithiau cewch olwg ar sut mae Gwinllan Gymreig yn gweithio.

Taith dywysedig drwy’r winllan a blasu gwin am £15 y pen.
Taith dywysedig o amgylch y winllan a sesiwn blasu gwin gyda bwrdd caws Cymreig am £22.50 y pen.
Taith dywysedig o amgylch y winllan gyda thamaid Cymreig i’w fwyta am £29.50 y pen
Taith dywysedig o amgylch y winllan a sesiwn blasu gwin gyda the prynhawn am £32.50 y pen.
Mae ein teithiau a’n sesiynau blasu yn cynnig cipolwg llawn gwybodaeth i sut mae Gwinllan Gymreig yn gweithio.
Sesiwn blasu caws a gwin Cymreig am £18 y pen.
Te prynhawn am £17.50 y pen
Pecyn ystafell gyfarfod am £25 y pen.
Cysylltwch â ni neu dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol/ar-lein i gael rhagor o wybodaeth am ein digwyddiadau unigryw a gynhelir drwy’r flwyddyn.

 

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir Beicwyr
 • Croesewir Cerddwyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Cyfleusterau cynadledda
 • Lleoliad Digwyddiadau
 • Toiledau

Dulliau Talu

 • Ar agor drwy apwyntiad y tu allan i'r oriau agor arferol
 • Derbynnir Grwpiau
 • Derbynnir y prif gardiau credyd
 • Uchafswm maint grw^p

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored
 • Atyniad Dan Do
 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio (am ddim)
 • Parcio ar y safle

Teithiau ac Arddangosiadau

 • Rhoddir Arddangosiad
 • Teithiau Tywysedig ar gael i Grwpiau
 • Teithiau Tywysedig ar gael i Unigolion

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwinllan Conwy

Gwinllan

Gwinllan Conwy Ltd, Y Gwinwydd, Llangwstenin, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9JF
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 545596

Amseroedd Agor

* Teithiau Tywys ar gael rhwng Chwefror a Tachwedd
Siop y agored rhwng 9am a 5pm dydd mawrth i ddydd Sadwrn

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....