Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Rhos on Sea Sandy Beach

Am

Traeth Bae Colwyn / Llandrillo-yn-Rhos

Fel, enillydd gwobr fawreddog y Faner Las 2021, mae Traeth Bae Colwyn (a elwir hefyd yn draeth Llandrillo-yn-Rhos) yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a physgota, ac ar gyfer beicio a cherdded ar hyd y trac arfordirol.

Llandrillo-yn-Rhos yw cefnder sydêt Bae Colwyn.

Mewn gwirionedd, mae'r bae hir, tair milltir o hyd yn dechrau ar wal harbwr Rhos, golygfa lonydd o gychod yn siglo a thraeth o dywod a graean sy'n sicr o beidio â mynd yn rhy brysur o gwbl.

Mae Rhos yn adnabyddus am bethau bach hefyd - yn benodol Theatr Bypedau Harlequin, dafliad carreg o lan y môr.

Atyniad arall 'mini' yw Golff Mini Rhos Fynach.

Golff gwirion gyda thema forwrol llawn hwyl, gyda thyllau'n cynnwys ‘Y bwrdd syrffio’, ‘Penglog y Môr-ladron’ a ‘Llong danfor’.

Pethau i'w gwneud ar neu o gwmpas Traeth Bae Colwyn:

Mae’r darn o arfordir o Landrillo-yn-Rhos i Fae Colwyn a thu hwnt wedi gweld trawsnewid mawr gyda phrosiectau ac atyniadau newydd yn rhoi bywyd newydd i'r gyrchfan.

Mae'r datblygiad ar lan y dŵr Porth Eirias yn prysur ddod yn atyniad mawr ar hyd arfordir Gogledd Cymru. Mae bistro newydd yn cael ei redeg gan y sieff a aned yn Ninbych, Bryn Williams ac ystod o hyfforddiant chwaraeon dŵr yn cael eu darparu gan Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn.

Mae’r bae tywodlyd siâp cilgant yn edrych yn well nag erioed!

Mae traeth newydd dilychwin Bae Colwyn, rhan o brosiect Glan y Môr Bae Colwyn, wedi cynnwys mewnforio cyfeintiau Saharaidd o dywod ffres ac adnewyddwyd ac adfywiwyd y promenâd.

Rhai o’r atyniadau lleol yw Parc Eirias, a’r Sw Fynydd Gymreig, ac mae llawer mwy o atyniadau a gweithgareddau yn yr ardal gyfagos ar gyfer ymwelwyr a phobl ar eu gwyliau.

Gwybodaeth am Draeth Bae Colwyn:

Rheolir Traeth Bae Colwyn / Rhos gan Wasanaeth Harbwr ac Arfor, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Enillydd gwobr y Faner Las 2021.

Ni chaniateir cŵn ar y traeth gan gynnwys ar lan y môr, y blaendraeth nac ar unrhyw lethr neu risiau sy'n arwain at y traeth o 1 Mai tan 30 Medi yn yr ardaloedd canlynol: Traeth Llandrillo-yn-Rhos (rhwng Rhos Pont a phen dwyreiniol Promenâd Cayley) a Thraeth Bae Colwyn (rhwng Pier Victoria a'r fynedfa i Barc Eirias).

Ni chaniateir cŵn drwy gydol y flwyddyn ar y traeth tywodlyd bach yn Rhos Point.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Traeth Llandrillo-yn-Rhos /Bae Colwyn

Glan y môr

Colwyn Bay
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 596253

Beth sydd Gerllaw

 1. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.4 milltir i ffwrdd
 2. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  0.5 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.62 milltir i ffwrdd
 1. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  0.64 milltir i ffwrdd
 2. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan y busnes cyn…

  0.79 milltir i ffwrdd
 3. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  0.83 milltir i ffwrdd
 4. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.89 milltir i ffwrdd
 5. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  0.91 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  0.94 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  1.57 milltir i ffwrdd
 8. Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd…

  2.09 milltir i ffwrdd
 9. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  2.62 milltir i ffwrdd
 10. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  3.19 milltir i ffwrdd
 11. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  3.39 milltir i ffwrdd
 12. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  3.41 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....