Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Y llyn cychod yn Parc Eirias.

Am

Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi prif gyfleuster hamdden Conwy. Mae’r cyfleusterau dan do yn cynnwys pwll nofio chwe lôn 25 medr gyda gwahanol nodweddion dŵr a sleid ddŵr ar wahân, yn ogystal ag ystafell ffitrwydd. Mae Canolfan Ddigwyddiadau Eirias yn cynnig cyfleusterau newydd o ansawdd uchel ac yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau cerddorol a chwaraeon trwy gydol y flwyddyn. Mae’r cyfleusterau awyr agored yn cynnwys arena athletau efo prif stand a chae chwarae synthetig gyda llifoleuadau ar gyfer hoci/pêl-droed. At hyn mae yna gyrtiau tennis dan do a’r tu allan.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir Beicwyr
 • Croesewir Cerddwyr

Arlwyo

 • Safle Picnic

Cyfleusterau Darparwyr

 • Derbynnir Cw^n
 • Toiledau

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Lleoedd Parcio i Ymwelwyr Anabl
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Marchnadoedd Targed

 • Hwyl i'r Teulu
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Plant
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio (am ddim)
 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Parc Eirias

Parc Trefol

Eirias Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7SP
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 577900

Beth sydd Gerllaw

 1. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  0.35 milltir i ffwrdd
 2. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  0.36 milltir i ffwrdd
 3. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  0.42 milltir i ffwrdd
 1. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.58 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  0.72 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.88 milltir i ffwrdd
 4. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  0.89 milltir i ffwrdd
 5. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan y busnes cyn…

  1.26 milltir i ffwrdd
 6. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  1.69 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  1.79 milltir i ffwrdd
 8. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.39 milltir i ffwrdd
 9. Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd…

  2.98 milltir i ffwrdd
 10. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  3.19 milltir i ffwrdd
 11. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  3.5 milltir i ffwrdd
 12. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  3.76 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....