Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Assortment of shoes on the beach

Am

Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth sy’n cysylltu gyda Bae Colwyn i’r gorllewin. Addas ar gyfer cerddwyr a beicwyr, mae llwybr arfordirol a llwybr beicio rhwng y traeth hwn a Bae Colwyn. Mae yna doiledau ar draeth Llanddulas ac mae siop a thafarn yn y pentref cyfagos.

Mae’r traeth wedi derbyn Gwobr Traeth Arfordir Glas ac mae’n croesawu cŵn.

Mae lleoedd parcio ar gael ger y traeth, ac mae safle picnic ac ardal wersylla i’r rhai sy’n dymuno aros am gyfnod hwy. Nid oes achubwr bywyd ar y traeth hwn.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Traeth Llanddulas

Glan y môr

Beach Road, Llanddulas, Abergele, Conwy, LL22 8HB

Ychwanegu Traeth Llanddulas i'ch Taith

Amseroedd Agor

Agored dros y Nadolig
Agored dros y Flwyddyn Newydd

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  1.18 milltir i ffwrdd
 2. Gweithgareddau Pasg 2022 Ffarm Manorafon

   

  Llond gwlad o hwyl i’r teulu cyfan.…

  1.45 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  2.1 milltir i ffwrdd
 4. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  2.27 milltir i ffwrdd
 1. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  2.53 milltir i ffwrdd
 2. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  2.96 milltir i ffwrdd
 3. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  3.19 milltir i ffwrdd
 4. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  3.23 milltir i ffwrdd
 5. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  3.54 milltir i ffwrdd
 6. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  3.7 milltir i ffwrdd
 7. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  3.82 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  4.06 milltir i ffwrdd
 9. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  4.28 milltir i ffwrdd
 10. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan y busnes cyn…

  4.43 milltir i ffwrdd
 11. Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  4.46 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....