Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Houses and countryside surrounding Mynydd Marian

Am

Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir a’r cefn gwlad gerllaw, yn ogystal â mynyddoedd Eryri a Bryniau Clwyd yn y pellter. Mae planhigion y glaswelltir o ddiddordeb arbennig ac os dewch chi yma ar ddechrau’r haf (Mai /Mehefin) fe welwch chi arddangosfa hardd o degeirianau a blodau glaswelltir eraill. Mae Mynydd Marian wedi ei ddynodi yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig oherwydd ei fod yn gartref i lawer o blanhigion ac anifeiliaid prin. Yma fe welwch chi blanhigion fel y cor-rosyn lledlwyd, pumnalen y gwanwyn, a’r pawrwelltau sy’n sefyll i fyny ac yn symud yn y gwynt, yn ogystal â’r glöyn byw glesyn serennog.
Ar ben Mynydd Marian mae Telegraph House a adeiladwyd yn 1841. Roedd y Telegraph House yn un o ddeuddeg o orsafoedd telegraff rhwng Caergybi a Lerpwl – a oedd yn trosglwyddo gwybodaeth i Ddociau Lerpwl am y llongau a oedd yn dynesu. Yr amser cyflymaf y bu i neges gael ei throsglwyddo a’i hateb yw 53 eiliad! Erbyn heddiw mae'r Telegraph House yn gartref preifat. Dydi Mynydd Marian ddim yn bell iawn o Lwybr Gogledd Cymru ac mae’n werth i chi fynd yno – yn arbennig i weld y golygfeydd godidog! Gyda maes parcio lle gallwch chi barcio am ddim, mae Mynydd Marian hefyd yn fan cychwyn da i fynd am dro ac archwilio’r cefn gwlad cyfagos.
Lawrlwythwch taflen Mynydd Marian i weld mapiau a llwybrau cerdded ac i ddysgu mwy am fywyd gwyllt a hanes yr ardal hon.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Mynydd Marian

Gwarchodfa Natur

Bron Y Llan, Llysfaen, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8SP

Beth sydd Gerllaw

 1. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  1.18 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  1.67 milltir i ffwrdd
 3. Gweithgareddau Pasg 2022 Ffarm Manorafon

   

  Llond gwlad o hwyl i’r teulu cyfan.…

  2.15 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  2.27 milltir i ffwrdd
 1. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  2.39 milltir i ffwrdd
 2. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  2.55 milltir i ffwrdd
 3. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  2.8 milltir i ffwrdd
 4. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  2.96 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  3.08 milltir i ffwrdd
 6. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  3.19 milltir i ffwrdd
 7. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  3.2 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  3.27 milltir i ffwrdd
 9. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan y busnes cyn…

  3.64 milltir i ffwrdd
 10. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  3.82 milltir i ffwrdd
 11. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  4.12 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....