Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Signpost for Fairy Glen

Am

Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod boblogaidd yn oes Fictoria a chafodd ei ddynodi’n Warchodfa Natur Leol am ei bywyd gwyllt toreithiog. Yma fe welwch chi siglennod llwyd, garlleg gwyllt a choed derw ac ynn brodorol. Mae’r Glyn yn lle gwych i ymweld ag o. Gallwch fynd am dro a chael picnic yno ar unrhyw adeg o'r flwyddyn gan ei fod yn darparu cysgod rhag y glaw a’r haul. Mae’r llwybrau hygyrch yn golygu y gall pawb fwynhau’r Glyn. Y ffordd orau i gyrraedd y Glyn yw naill ai ar droed neu ar feic. Nid yw’r Glyn ymhell i ffwrdd o Lwybr Gogledd Cymru na Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol Rhif 5.

Lawrlwythwch daflen y Glyn ar gyfer mapiau a gwybodaeth am hanes a bywyd gwyllt yr ardal.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

Gwarchodfa Natur

Pen Y Bryn, Old Colwyn, Colwyn Bay, Clwyd, LL29 9UU

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  0.69 milltir i ffwrdd
 2. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.72 milltir i ffwrdd
 3. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  0.94 milltir i ffwrdd
 4. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  1.14 milltir i ffwrdd
 1. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  1.3 milltir i ffwrdd
 2. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  1.57 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  1.6 milltir i ffwrdd
 4. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  1.67 milltir i ffwrdd
 5. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan y busnes cyn…

  1.98 milltir i ffwrdd
 6. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  2.3 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  2.49 milltir i ffwrdd
 8. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  2.53 milltir i ffwrdd
 9. Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd…

  3.64 milltir i ffwrdd
 10. Gweithgareddau Pasg 2022 Ffarm Manorafon

   

  Llond gwlad o hwyl i’r teulu cyfan.…

  3.78 milltir i ffwrdd
 11. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  4.19 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....