I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

Am

Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod boblogaidd yn oes Fictoria a chafodd ei ddynodi’n Warchodfa Natur Leol am ei bywyd gwyllt toreithiog. Yma fe welwch chi siglennod llwyd, garlleg gwyllt a choed derw ac ynn brodorol. Mae’r Glyn yn lle gwych i ymweld ag o. Gallwch fynd am dro a chael picnic yno ar unrhyw adeg o'r flwyddyn gan ei fod yn darparu cysgod rhag y glaw a’r haul. Mae’r llwybrau hygyrch yn golygu y gall pawb fwynhau’r Glyn. Y ffordd orau i gyrraedd y Glyn yw naill ai ar droed neu ar feic. Nid yw’r Glyn ymhell i ffwrdd o Lwybr Gogledd Cymru na Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol Rhif 5.

Lawrlwythwch daflen y Glyn ar gyfer mapiau a gwybodaeth am hanes a bywyd gwyllt yr ardal.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

Gwarchodfa Natur

Pen Y Bryn, Old Colwyn, Colwyn Bay, Clwyd, LL29 9UU

Beth sydd Gerllaw

 1. Totally Ape

  Canolfan deuluol dan do bob tywydd ar gyfer chwarae meddal.
  Dwy ffrâm chwarae ar wahân,…

  0.28 milltir i ffwrdd
 2. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  0.69 milltir i ffwrdd
 3. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.72 milltir i ffwrdd
 4. 2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

  0.94 milltir i ffwrdd
 1. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  1.14 milltir i ffwrdd
 2. Premier Amusements and Cash Bingo

  Bingo arian parod. Ar agor yn hwyr ac mae gwobrau mawr i’w cael

  1.27 milltir i ffwrdd
 3. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  1.3 milltir i ffwrdd
 4. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  1.57 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  1.6 milltir i ffwrdd
 6. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  1.67 milltir i ffwrdd
 7. 1.98 milltir i ffwrdd
 8. Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn…

  2.07 milltir i ffwrdd
 9. Sioe marionét draddodiadol

  2.11 milltir i ffwrdd
 10. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  2.3 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....