Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Assortment of shoes on beach

Am

Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd â thraeth tywod llydan ar y chwith ac ar y dde mae paradwys o byllau dal berdys. Mae yna ddigon o gyfleoedd cerdded hefyd, oherwydd mae traeth Bae Penrhyn ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae yna lwybrau arfordirol hefyd i Fae Colwyn neu Fae’r Gogarth gerllaw.

Mae gan y traeth Wobr Traeth Arfordir Glas.

Nid oes achubwr bywyd ar y traeth hwn.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Traeth Bae Penrhyn

Glan y môr

Colwyn Bay, Conwy, LL28 4LA

Ychwanegu Traeth Bae Penrhyn i'ch Taith

Amseroedd Agor

Agored dros y Nadolig
Agored dros y Flwyddyn Newydd

Beth sydd Gerllaw

 1. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  0.66 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  1.27 milltir i ffwrdd
 3. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  1.37 milltir i ffwrdd
 4. Theatr â 1500 o seddi

  2.04 milltir i ffwrdd
 1. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  2.09 milltir i ffwrdd
 2. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan y busnes cyn…

  2.13 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  2.37 milltir i ffwrdd
 4. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  2.41 milltir i ffwrdd
 5. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  2.44 milltir i ffwrdd
 6. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  2.45 milltir i ffwrdd
 7. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  2.54 milltir i ffwrdd
 8. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  2.56 milltir i ffwrdd
 9. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  2.58 milltir i ffwrdd
 10. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  2.58 milltir i ffwrdd
 11. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  2.58 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....