I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Penrhyn Bay Beach

Am

Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd â thraeth tywod llydan ar y chwith ac ar y dde mae paradwys o byllau dal berdys. Mae yna ddigon o gyfleoedd cerdded hefyd, oherwydd mae traeth Bae Penrhyn ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae yna lwybrau arfordirol hefyd i Fae Colwyn neu Fae’r Gogarth gerllaw.

Mae gan y traeth Wobr Traeth Arfordir Glas.

Nid oes achubwr bywyd ar y traeth hwn.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Traeth Bae Penrhyn

Glan y môr

Colwyn Bay, Conwy, LL28 4LA

Ychwanegu Traeth Bae Penrhyn i'ch Taith

Amseroedd Agor

Agored dros y Nadolig
Agored dros y Flwyddyn Newydd

Beth sydd Gerllaw

 1. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  0.66 milltir i ffwrdd
 2. Beth am ymweld â fferm weithiol go-iawn.

  1.18 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  1.27 milltir i ffwrdd
 4. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  1.37 milltir i ffwrdd
 1. Sioe marionét draddodiadol

  1.54 milltir i ffwrdd
 2. Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn…

  1.57 milltir i ffwrdd
 3. Theatr â 1500 o seddi

  2.04 milltir i ffwrdd
 4. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  2.09 milltir i ffwrdd
 5. 2.13 milltir i ffwrdd
 6. Mae Colin a Charlotte yn estyn gwahoddiad i chi ymuno â nhw i gael profiad unigryw yn eu…

  2.29 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  2.37 milltir i ffwrdd
 8. Your team. A room. An hour. Clues to find and puzzles to solve in order to fulfil your…

  2.39 milltir i ffwrdd
 9. Oriel gelfyddyd gyfoes.

  2.4 milltir i ffwrdd
 10. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  2.41 milltir i ffwrdd
 11. Premier Amusements and Cash Bingo

  Bingo arian parod. Ar agor yn hwyr ac mae gwobrau mawr i’w cael

  2.42 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....