Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Parciau Gwyliau a Charafanau
Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Parciau Gwyliau a Charafanau

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 8

 1. Cyfeiriad

  Abergele, Conwy, LL22 8HA

  Ffôn

  01492 515345

  Pris

  Amcanbriso £320.00i£950.00 Fesul uned yr wythnos

  Abergele

  Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio hiraf yn Ewrop a golygfeydd bendigedig ar draws y bae tua’r môr, mae maes carafanau The Beach yn gyrchfan wyliau berffaith ar gyfer y teulu i gyd. 

  Pris

  Amcanbriso £320.00i£950.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu The Beach Caravan Park i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Penmaenmawr, Conwy, LL34 6ER

  Ffôn

  01492 623355

  Pris

  Amcanbriso £240.00i£790.00 Fesul uned yr wythnos

  Penmaenmawr

  Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a Llandudno. Dyma’r parc i ddewis os ydych yn chwilio am dawelwch a llonyddwch mewn lleoliad anhygoel, ond hefyd os hoffech fod yn agos i ardaloedd…

  Pris

  Amcanbriso £240.00i£790.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Craiglwyd Hall Caravan Park i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Llanrwst, Conwy, LL26 0UL

  Ffôn

  01492 660630

  Pris

  Amcanbriso £230.00i£600.00 Fesul uned yr wythnos

  Llanrwst

  Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu ymlacio ac anghofio am straen a phoenau bach bywyd bob dydd yn syth.

  Pris

  Amcanbriso £230.00i£600.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Maenan Abbey Caravan Park i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Towyn Road, Abergele, Conwy, LL22 9HA

  Ffôn

  01745 827301

  Pris

  Amcanbris£305.00 Fesul uned yr wythnos

  Abergele

  Ni yw’r drydedd genhedlaeth o’n teulu ni i redeg y parc cyfeillgar, sydd wedi’i leoli ar arfordir Gogledd Cymru ger Abergele. Mae Llwybr Arfordir Cymru ar garreg ein drws ac mae’r traeth yn agos iawn hefyd.

  Pris

  Amcanbris£305.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Tŷ Gwyn Park i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Gaingc Road, Towyn, Abergele, Conwy, LL22 9HU

  Ffôn

  01745 833048

  Pris

  Amcanbriso £150.00 Fesul uned yr wythnosi£40.00 Fesul uned y noson

  Abergele

  Mae Parciau SF yn cyflwyno’u parciau cyffiniol, Canolfan Golden Gate Holiday a Pharc Hamdden Whitehouse sydd wedi’u lleoli yn ardal brydferth Towyn, Gogledd Cymru, ger y Rhyl, Llandudno a Chonwy. Mae ein parciau gwyliau yn elwa o restr hirfaith o…

  Pris

  Amcanbriso £150.00 Fesul uned yr wythnosi£40.00 Fesul uned y noson

  Ychwanegu SF Parks i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  18 Connaught House, Riverside Business Park, Conwy, LL32 8UB

  Ffôn

  01492 583913

  Pris

  Amcanbris£500.00 Fesul uned yr wythnos

  Conwy

  Ynglŷn â'ch llety Cartrefi Modur Moethus i’w Llogi. Yn cysgu 4 a 6, Wedi'i yswirio'n llawn, milltiroedd diderfyn, cartref modur llawn offer yn barod i fynd i archwilio.

  Sut mae ymwelwyr yn archebu? Archebwch ar-lein neu ffoniwch.…

  Pris

  Amcanbris£500.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Conwy Motorhome Hire i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Llanddulas Road, Abergele, LL22 8ET

  Ffôn

  01745 833 237

  Abergele

  Manorafon Farm is ecstatic to welcome back visitors after the site took a starring role in ITV’S I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here!

  Spending much of 2020 playing host to cast and crew alike, the campsite has now been restored to a high…

  Ychwanegu Manorafon Farm Touring and Camping i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Glanddol, Maenan, Llanrwst, Conwy, LL26 0YP

  Ffôn

  07854504808

  Llanrwst

  Ynglŷn â'ch llety Wedi'i leoli ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri, mae’n berffaith ar gyfer y rhai sy’n caru natur a golygfeydd. Mae ein safle yn cynnwys pum cwt bugail moethus gyda thybiau poeth, pebyll glampio a chae gwersylla a bwthyn gwyliau.…

  Ychwanegu Erw Glas Glamping and Camping i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....