I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Adventure Paintball

Adventure Paintball

Plummet 2

Plummet 2

GYG Karting

GYG Karting

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Other
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Adrenalin

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 17

 1. Cyfeiriad

  Conwy Falls Cafe, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0PN

  Ffôn

  01690 710108

  Betws-y-Coed

  Beth am brofi antur hollol wahanol ger Betws-y-coed a theithio drwy fynydd drwy gyfres o heriau cyffrous o dan y ddaear!

  Ychwanegu Go Below Underground Adventures i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Penrhyn Quarry, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 4YG

  Ffôn

  01248 601444

  Bangor


  Ychwanegu Zip World Penrhyn Quarry i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Conwy Road, Dolgarrog, Conwy, LL32 8QE

  Ffôn

  01492 640640

  Dolgarrog

  Ychwanegu Parc Antur Eryri i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Capel Curig, Betws Y Coed, Conwy, LL24 0ET

  Ffôn

  01690 720214

  Betws Y Coed

  Yn swatio’n ddwfn yng nghalon Eryri, ni ellir maeddu’n lleoliad fel cyrchfan i weithgareddau antur o bob math. Mae Plas y Brenin wedi bod yn cynnal cyrsiau a gwyliau mewn gweithgareddau awyr agored a llawer mwy ers bron i 60 o flynyddoedd.

  Ychwanegu Plas y Brenin – Y Ganolfan Fynydda Genedlaethol i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Hen Popty, Vicarage Road, Betws Y Coed, Conwy, LL24 0AD

  Ffôn

  01690 710754

  Betws Y Coed

  Mae Seren Ventures ym mhentref prydferth Betws-y-Coed yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri a hwn yw prifddinas antur awyr agored Gogledd Cymru.

  Ychwanegu SerenVentures i'ch Taith

 6. Alwen Water Ski Training Centre

  Cyfeiriad

  Alwen, Cerrigydrudion, Corwen, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  01745 824898

  Corwen

  Ychwanegu Alwen Water Ski Training Centre i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Zip World, Llanrwst Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0HA

  Ffôn

  01248 601444

  Betws-y-Coed

  Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan i bentref Betws-y-coed.

  Ychwanegu Zip World Fforest i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Kinmel Woods, Primrose Hill, St George, Abergele, Conwy, LL22 9BU

  Ffôn

  01745 361368

  St George, Abergele

  Mae’r safle wedi'i leoli mewn 69 erw o goetir sy’n rhan o Ystâd hardd Cinmel. Mae mynediad ardderchog, gyda’r safle ond 100m oddi wrth C24a yr A55.

  Ychwanegu Adventure Paintball i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Great Orme, LLANDUDNO, Conwy, LL30 2ND

  Ffôn

  07956004002

  LLANDUDNO

  Great Orme Vertical offers professional instruction in rock climbing, abseiling and scrambling/ sea level traversing activities for all levels of ability.
  On our doorstep are some of the best and most accessible rock climbing in the UK including…

  Ychwanegu Great Orme Vertical Adventure Sports i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Old Lifeboat Station, Lloyd Street, Llandudno, Conwy, LL30 2YG

  Ffôn

  01492353535

  Llandudno

  Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain, o ddechreuwyr i ddringwyr profiadol ac uwch.   

  Ychwanegu Boathouse Climbing Centre i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Great Orme, Llandudno, Conwy, LL30 2QL

  Ffôn

  01492 874707

  Llandudno

  Mae nifer o wahanol weithgareddau ar gael ar y llethr – sgïo, eirafyrddio, eira diwbio (sno-tubing) a golff antur alpaidd.

  Ychwanegu Canolfan Chwaraeon Eira Llandudno i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Eirias Slipway, Porth Eirias, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8HH

  Ffôn

  07921816526

  Colwyn Bay

  Sefydliad Addysgu Cyrsiau Badau r Personol (PWC) wedi’i gydnabod gan y Gymdeithas Hwylio Frenhinol (RYA).

  Ychwanegu Colwyn Jetski Club i'ch Taith

 13. North Wales Power & Sail

  Cyfeiriad

  Deganwy Quay Marina, Deganwy, Conwy, LL31 9DJ

  Ffôn

  01690 750376

  Deganwy

  Ystod eang o gyrsiau cychod pŵer, morio a hwylio o ddechreuwyr i iotfeistr.

  Ychwanegu North Wales Power & Sail i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Cerrigydrudion, Conwy, LL21 0RU

  Ffôn

  01490 420770

  Cerrigydrudion

  Mae GYG yn Gylchdaith Cartio 1100m, un o'r cylchedau cartio mwyaf yn y DU.
  Mynediad a maes parcio AM DDIM i wylwyr i bob Digwyddiad GYG.

  Ychwanegu Cartio GYG i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Porth Eirias, The Promenade, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8HH

  Ffôn

  01492 437177

  Colwyn Bay

  Rydym yn ganolfan chwaraeon dŵr wedi ein lleoli yn adeilad Porth Eirias ar draeth tywodlyd anhygoel Bae Colwyn.

  Ychwanegu Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Zip World Blaenau Ffestiniog, Llechwedd Slate Caverns, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3NB

  Ffôn

  01248 601444

  Blaenau Ffestiniog

  Mae Chwarel Lechi Zip World ar safle syfrdanol hen chwarel lechi ym Mlaenau Ffestiniog. Yn cynnwys  gwifren sip mwyaf Ewrop gallwch fynd ar Titan a mwynhau’r golygfeydd o’r chwarel a Pharc Cenedlaethol Eryri ar yr un pryd. O dan y ddaear mae Caverns…

  Ychwanegu Zip World Slate Caverns i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  LL32 8JU

  Ffôn

  01407 769351

  Mae Canyon Wales yn cyflwyno teithiau cerdded ceunentydd a hafnau o ansawdd uchel i bob cwr o Gymru o'n canolfan yng Nghonwy.

  Ychwanegu Canyon Wales i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....