Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Cŵn a throl Mynydd Sleddog gyda ddynes a hogyn

Am

A ydych chi erioed wedi breuddwydio am fynd ar daith fythgofiadwy i wlad ogoneddus llawn cyffro- gwlad sydd ar fin bod yn ‘Brifddinas Antur Ewrop’?

Dychmygwch fod yn rhan o antur fythgofiadwy anhygoel; teithio ar sled wedi’i thynnu gan dîm o gŵn a theimlo’r adrenalin a’r egni yn llifo drwyddoch wrth i’r tîm awchus ruthro’n gyffrous i’w harnesi.  Cewch daith ar sled drwy lwybrau troellog, tonnog a barrugog wedi eu hamgylchynu gan goedwigoedd eang. Wrth i wres yr haul glirio’r niwl oeraidd, yn y pellter gallwch weld trwch o eira yn coroni’r mynyddoedd.

Wel, peidiwch â breuddwydio mwyach! Dyma’r gwirionedd yma yng Ngogledd Cymru.

Anturiaethau Mynydd Sleddog yw’r atyniad cyntaf cŵn tynnu sled yng Nghymru. Mae’r atyniad unigryw yma yn cynnig y cyfle i unigolion, teuluoedd a grwpiau i fwynhau antur cŵn yn tynnu sled. Mae Anturiaethau Mynydd Sleddog hefyd yn cynnig teithiau sled cynhyrfus gyda tîm o gŵn rasio hysgi

 Mae gennym cwta ugain mlynedd o brofiad hyfforddi a rasio cŵn tynnu sled yn y DU a thramor. Rydym yn falch iawn o gynnig anturiaethau cyffrous iawn gyda’n cŵn.  Ar hyn o bryd mae ein gweithgareddau yn cael eu cynnal yng Nghoedwig De’r Alwen ger Cerrigydrudion, Conwy gyda chefnogaeth Cyfoeth Naturiol Cymru. Rydyn yn cynnig amrywiaeth o anturiaethau, megis:

Antur Cyfarfod y Tîm – Dyma gyfle unigryw i unigolion, teuluoedd a gwpiau i ymgolli’n llwyr yn chwaraeon sleddog; cyfle i gyfarfod a rhwydweithio gyda’n tîm o gŵn tynnu sled, yn ogystal â gwylio sesiwn hyfforddi’r cŵn rasio drwy’r goedwig. I gau’r sesiwn cewch gyfle am baned o siocled poeth a gwrando ar rai o straeon difyr am hanes chwaraeon a rasio sleddog.

Antur Tîm Rasio – Dyma brofiad anhygoel ar gyflymdra. Cewch gyfle i gymryd taith yn ein trol i deithwyr a fydd yn cael ei thynnu gan dîm o gŵn rasio. Bydd y tîm yn eich cludo ar daith wefreiddiol drwy lwybrau tonnog Coedwig De’r Alwen. Mae’r llwybrau wedi ei lleoli yng nghanol gweundir agored syfrdanol, gyda bryniau tonnog Cymru a chadwyn o fynyddoedd yr Wyddfa yn y cefndir.  I gau’r sesiwn cewch gyfle am baned o siocled poeth a gwrando ar rai o straeon difyr am hanes chwaraeon a rasio sleddog.

Ymunwch â ni yma yng Ngogledd Cymru am antur awyr agored llawn adrenalin – dewch i Brifddinas Antur Ewrop!

Dilynwch ni ar Facebook: https://www.facebook.com/Xinaskyiisleddogs

Dilynwch ein tudalen Trydar ar @LtdMynydd

Pris a Awgrymir

Cysylltwch â Mynydd Sleddog Adventures Ltd yn uniongyrchol i gael gwybodaeth am becynnau a phrisiau.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Archebu ar-lein yn unig
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Masg wyneb yn hanfodol (yn cael eu rhoi)
 • Masgiau wyneb ar gael i ymwelwyr
 • Polisi ad-daliadau a chanslo Covid-19 yn ei le
 • Rhaid archebu cyfleusterau
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Terfyn capasiti

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Mynydd Sleddog Adventures Ltd

Canolfan Gweithagrwch/Diddordebau Awyr Agored

South Alwen Forest, Bwlch Hafod Einion, near Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TE
Close window

Call direct on:

Ffôn07931511217

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  2.75 milltir i ffwrdd
 2. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  4.07 milltir i ffwrdd
 3. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  4.99 milltir i ffwrdd
 1. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  5.88 milltir i ffwrdd
 2. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000…

  7.93 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  9.3 milltir i ffwrdd
 4. 9.44 milltir i ffwrdd
 5. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  9.54 milltir i ffwrdd
 6. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  9.82 milltir i ffwrdd
 7. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  9.86 milltir i ffwrdd
 8. Gweithgareddau Pasg 2022 Ffarm Manorafon

   

  Llond gwlad o hwyl i’r teulu cyfan.…

  10.27 milltir i ffwrdd
 9. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  10.68 milltir i ffwrdd
 10. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  10.7 milltir i ffwrdd
 11. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  10.9 milltir i ffwrdd
 12. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  11.2 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....