Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Clocaenog Forest, Conwy

Am

Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000 acer) o faint. Dyma gynefin un o boblogaethau olaf y wiwer coch yng Nghymru ac mae’n ardal hollbwysig ar gyfer y rugiar ddu brin, a nifer o rywogaethau o adar ysglyfaethus sy’n magu. Gan fod yma filltiroedd o lonydd coedwig tawel a nifer o feysydd parcio, mae’n lle delfrydol ar gyfer teuluoedd sydd am feicio, cerdded a marchogaeth.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Coedwig Clocaenog

Coedwig

Conwy

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  6.08 milltir i ffwrdd
 2. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  6.85 milltir i ffwrdd
 3. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  9.08 milltir i ffwrdd
 1. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  13.74 milltir i ffwrdd
 2. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  15.84 milltir i ffwrdd
 3. Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  15.94 milltir i ffwrdd
 4. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  15.95 milltir i ffwrdd
 5. Gweithgareddau Pasg 2022 Ffarm Manorafon

   

  Llond gwlad o hwyl i’r teulu cyfan.…

  16.02 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  16.21 milltir i ffwrdd
 7. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  16.22 milltir i ffwrdd
 8. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  16.29 milltir i ffwrdd
 9. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  16.49 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  16.67 milltir i ffwrdd
 11. 17.01 milltir i ffwrdd
 12. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  17.03 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....