Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

siop ar-lein
Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Clwb Golff Llanfairfechan

Cwrs 9 twll ar dir parc

Llyn Crafnant

Cyfres o naw llwybr cerdded gydag arwyddion. Maent yn amrywio o ran hyd ac yn cychwyn a gorffen ym…

Llandudno Oval Bowling Club

Rydym ar agor i’r cyhoedd ac mae gennym gyfleusterau da i bobl anabl ac iau a gallwn addysgu’r gêm…

Creuddyn Sports Hall

Mae gan Ganolfan Hamdden y Creuddyn brif neuadd, campfa, caeau pêl-droed a chyrtiau pêl-rwyd lle…

Cyclists riding on cycle path

Mae’r daith feicio hon (49cilomedr, dringo 943m) yn mynd o bentref Llanfihangel Glyn Myfyr a thrwy…

Llwybr Arfordir Cymru | Conwy

Mae’r llwybr cerdded pellter hir hwn yn mynd o gyrion Caer yn y gogledd, i Gas-gwent yn y de;…

Traeth Gwobr Glan Mor Porth Eirias, Bae Colwyn

2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

Person walking on stone pathway by a river

Taith gerdded gymhedrol drwy Goedwig Gwydyr gyda golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri.

Colin and Charlotte of Conwy Vineyard, holding boxes of harvested grapes

Mae Colin a Charlotte yn estyn gwahoddiad i chi ymuno â nhw i gael profiad unigryw yn eu gwinllan…

Abergele Golf Club

Cwrs 18 twll ar dir parc.

Assortment of shoes on beach

Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd â thraeth…

Penmachno Trail

Llwybrau Penmachno yw un o ganolfannau beicio mynydd gorau Gogledd Cymru. Mae yma ddau lwybr -…

Fishing lake at Conwy Water Gardens

Mae Gerddi Dŵr Conwy yn Nyffryn hardd Conwy wrth ymyl Parc Cenedlaethol Eryri.

Taith Gwarchodfa Natur Leol Nant y Coed

Mae’r daith fer hyfryd hon o tua 1 filltir (2.2 km) yn mynd trwy goetiroedd heirdd Nant y Coed ac…

Conwy Yacht Club

Clwb i aelodau.

Running track and playing field at Eirias Leisure Centre, Colwyn Bay

Dyma brif atyniad chwaraeon Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, wedi ei leoli mewn parc 50 erw…

West Shore Donkey Rides

Guided donkey rides on the West Shore beach

Parc Hamdden Tir Prince

Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

Penmaenmawr to Conwy - Road Cycle Route

Taith o tua 10 milltir (16 km) gyda golygfeydd hardd sy’n mynd o Benmaenmawr i Gonwy ac yn ôl.

Penmaenmawr beach with Great Orme in the background

Cyfleusterau hwylio ardderchog i’r 21ain Ganrif.

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Llun o Olly Murs

Bydd hwn yn newyddion a fydd yn rhoi gwên ar wyneb y wlad, mae Olly Murs wedi cyhoeddi manylion o’i…

Agoriadau

Olly Murs yn Stadiwm Zip World, Bae Colwyn

12th Awst 2022
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Hanesion gwefreiddiol gan un o fforwyr yr oes sydd ohoni. O groesi Antartica i goncro Everest, bydd…

Agoriadau

Tales from the Wilderness gan Ben Fogle yn Venue Cymru

19th Medi 2021
Llun yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r sioe 60au deithiol orau a'r fwyaf yn dychwelyd i Venue Cymru, Llandudno am un noson yn unig.

Agoriadau

The Sensational 60's Experience yn Venue Cymru

20th Tachwedd 2021
Llun o gerddwyr yn Eryri

Mae Her Eryri yn ddigwyddiad unigryw o gerdded 100km dros dridiau ym Metws-y-Coed.

Agoriadau

Her Eryri, Betws-y-Coed

25th Mehefin 2021-27th Mehefin 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae band teyrnged yr Eagles sy’n Swyddogol yn Rhif 1 y byd yn dychwelyd yn 2021 am sioe ryfeddol…

Agoriadau

The Illegal Eagles yn Venue Cymru

15th Hydref 2021
Llun yn dangos pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

13th Ebrill 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

17th Ebrill 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

20th Ebrill 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

24th Ebrill 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

27th Ebrill 2021
Llun yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae llawer wedi newid ym mywyd Paul yn y blynyddoedd diwethaf. Ymunwch ag ef ar ei drydedd taith o…

Agoriadau

Paul Smith - Changed yn Venue Cymru

10th Medi 2021

Paul Smith - Changed yn Venue Cymru

20th Hydref 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd Paul Carrack a’i fand 6 offeryn arbennig yn dychwelyd i Venue Cymru ym mis Chwefror 2022.

Agoriadau

Paul Carrack yn Venue Cymru

27th Chwefror 2022
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd artist clasurol mwyaf poblogaidd y ganrif, Katherine Jenkins OBE, yn dychwelyd i Venue Cymru…

Agoriadau

Katherine Jenkins ynghyd â chefnogaeth yn Venue Cymru

17th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Yn sicr mae’r blynyddoedd diwethaf wedi bod yn rhai prysur iawn i Graham Gouldman.

Agoriadau

Graham Gouldman o’r Band 10cc a Heart Full of Songs yn Theatr Colwyn

13th Hydref 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Paul Weller wedi cadarnhau ei daith gyntaf o amgylch Prydain ers 2017.

Agoriadau

Paul Weller yn Venue Cymru

20th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Rhedeg Cymru

Wedi’i lleoli rhwng y mynyddoedd a'r môr ger Conwy, mae’r ras anhygoel hon yn dechrau ac yn gorffen…

Agoriadau

Hanner Marathon Gogledd Cymru, Conwy

1st Awst 2021
Image of Pete Tong

Bydd Pete Tong a'r Heritage Orchestra dan arweinyddiaeth Jules Buckley, yn dod â chlasuron newydd…

Agoriadau

Pete Tong a'r Heritage Orchestra yn Stadiwm Zip World, Bae Colwyn

13th Awst 2022
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Taith gerddorol drwy yrfa ddisglair deuawd pop brawd a chwaer enwocaf.

Agoriadau

The Carpenters Story yn Venue Cymru

26th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Camwch ymlaen am daith fawr!

Agoriadau

The Ladyboys of Bangkok yn Venue Cymru

22nd Mehefin 2022
Delwedd yn dangos y tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Rob Pointon, Susan Gathercole a Kate Pasvol yn Oriel Ffin y Parc

20th Mehefin 2021-14th Gorffennaf 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Tŷ Opera a Bale Gwladol Rwsia yn cyflwyno Swan Lake, bale oesol gyda dawnsio celfydd.

Agoriadau

Swan Lake yn Venue Cymru

4th Tachwedd 2021
Mae'r ddelwedd yn dangos dafad mewn cae gyda defaid eraill yn y cefndir

Sioe amaethyddol wledig gyda gwartheg, defaid, ceffylau, ffwr a phlu, a bwyd a chrefftau lleol.

Agoriadau

Sioe Wledig Llanrwst

25th Mehefin 2022
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Bydd y parodi llawn chwerthin hwn o nofel glasurol D H Lawrence yn dod â drama a chomedi i chi, yn…

Agoriadau

Not: Lady Chatterley’s Lover yn Theatr Colwyn

19th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Yn dilyn ymateb gwych i ‘The 1980 Tour’ yn 2019, mae Midge Ure 7 Band Electronica yn falch o…

Agoriadau

Midge Ure - The Voice & Visions Tour 2022 yn Venue Cymru

21st Mawrth 2022
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Dyma’r sioe y mae pawb sy'n hoffi ABBA wedi bod yn disgwyl yn eiddgar amdani!

Agoriadau

Arrival - The Hits of Abba yn Theatr Colwyn

1st Rhagfyr 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Y GLC o Gasnewydd yw grŵp rap swyddogol mwya’ Prydain.

Agoriadau

Goldie Lookin' Chain yn Venue Cymru

22nd Rhagfyr 2021
Delwedd yn dangos logo Always Aim High

Mae’r Dyn Eira yn un o driathlonau a duathlonau aml-dir mwyaf annodd y DU.

Agoriadau

Triathlon y Dyn Eira 2021, Capel Curig

31st Gorffennaf 2021-1st Awst 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Chicago, "the sexiest musical ever" (Metro) yn ôl ar Daith yn 2021.

Agoriadau

Chicago yn Venue Cymru

25th Gorffennaf 2022-30th Gorffennaf 2022

Uchafbwyntiau Llety

Arwydd Bryn Derwen

Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar…

Elen's Castle Hotel and Restaurant

Tafarn o’r 18fed ganrif ym mhentref godidog Dolwyddelan yn ardal Eryri, gyda golygfeydd anhygoel.

Number 9

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Grey themed twin room, Dunoon Hotel

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Exterior of Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

Lymehurst Bed and Breakfast Llandudno

•             “Trysor cudd” •             Adolygiadau gwych •             Nifer o…

Seaside themed double bedroom, Beachside Guesthouse

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Lounge area, Empire Hotel

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Y tu allan i westy Hilton Garden Inn a golygfa o forlyn syrffio

Gyda golygfeydd heb eu hail ar draws lagŵn syrffio mewndirol Adventure Parc Snowdonia tuag at y…

Four Saints Brig Y Don Hotel, Llandudno

Mae Gwesty Four Saints Brig y Don wedi’i leoli yng nghanol promenâd Llandudno.

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

Swn-y-Dwr Holiday Cottage

Mae Sŵn-y-Dŵr yn fwthyn gwyliau traddodiadol gyda theimlad modern a chyfoes sydd wedi’i leoli yng…

St George's Hotel, Llandudno

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Outside of Stratford House B&B

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Outside of the Irish Bar with seating

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Meal of fish, chips and peas, Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Uchafbwyntiau Siopa

Logo Bagiau Cês Glas a Choch ar gefndir melyn

Ynglŷn â'ch busnes Rydym ni’n fusnes bychan a chyfeillgar sy’n darparu cyfleuster storio…

Outside of R Evans Butchers shop

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Cŵn yn chwarae yn y parc cŵn, petplace.

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Menyw gyda blows wen yn gwenu

Ynglŷn â'ch busnes Mae prisiau’n amrywio o £45 i £300 Rydym yn darparu therapïau…

Tu blaen y siop gyda manylder llwyd

Ynglŷn â'ch busnes Haf Roberts ydi perchennog Beauty Bliss ac mae ganddi dros ugain mlynedd o…

Siop Melinau Gwlân Trefriw

Dewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni Cymreig traddodiadol, blancedi teithio a brethyn sy'n…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....