I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Image of paddleboarding at Conwy

Bydd ein hyfforddwyr cymwysedig yn padlo ochr yn ochr â chi mewn lleoliad marina deniadol i…

Boathouse Climbing Centre

Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain, o…

Llanfairfechan Beach

Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â phlant…

Eglwys y Santes Fair, Betws-y-Coed

Mae llwybrau Drysau Cysegredig yn cysylltu rhai o eglwysi a chapeli mwyaf diddorol pentrefi a…

Llandudno Oval Bowling Club

Rydym ar agor i’r cyhoedd ac mae gennym gyfleusterau da i bobl anabl ac iau a gallwn addysgu’r gêm…

Snowdonia Guide, Penmachno, Betws y Coed

Cyrsiau beicio mynydd a mynydda tywysedig yn Eryri.

Conwy Castle - Cadw, Welsh Government (Crown Copyright)/Cadw, Llywodraeth Cymru (Hawlfraint y Goron)

Eiddo yng ngofal Cadw

Coed Pwllycrochan

Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae Colwyn yn…

Cerdded ar Fynydd y Dref

Taith o amgylch Mynydd y Dref (Conwy) ar lwybrau glaswelltog, traciau a ffyrdd eilaidd, gyda…

Castell Conwy

Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi canoloesol mwyaf…

Walking in Conwy

Mae’r llwybr hwn drwy Goedwig Gwydyr yn datgelu golygfeydd godidog o fynyddoedd y Glyderau a’r…

Twyni Cinmel

Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod weithredol gan…

Conwy Valley Railway Shop and Museum Betws-y-Coed

Hwyl i’r teulu i gyd

North Wales Cruising Club

Y clwb yw un o’r clybiau hwylio mwyaf yng Ngogledd Cymru.

Llwybr Treftadaeth Parc Eirias

Mae hon yn daith gerdded gylchol hawdd, ddwy filltir o amgylch Parc Eirias yn archwilio hanes y…

North Wales Power & Sail

Ystod eang o gyrsiau cychod pŵer, morio a hwylio o ddechreuwyr i iotfeistr.

Up to the Lake

Mae ‘I fyny i’r Llyn’ yn daith feicio eithaf hir a mynyddig, tua 42 cilomedr, ac yn ddelfrydol ar…

Llandudno Maesdu Golf Club

Cwrs golff 18 twll gyda thyllau maes golff a thir pharc. Golygfeydd trawiadol o’r môr a’r…

Llyn Parc Walk in the Gwydyr Forest

Mae’r daith yn dilyn hen lwybr y mwynwyr heibio i adfeilion Cloddfa Aberllyn cyn dod i Lyn Parc…

Penmachno Trail

Llwybrau Penmachno yw un o ganolfannau beicio mynydd gorau Gogledd Cymru. Mae yma ddau lwybr -…

Conwy Town Walls

Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in Europe, with…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Jane McDonald yn ôl yn 2021 gyda’i thaith newydd sbon ‘Let the Light In’.

Agoriadau

Jane McDonald - Let the Light In at Venue Cymru

5th Medi 2021
Delwedd yn dangos y tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Gymysg y Nadolig a Stephen John Owen yn Oriel Ffin y Parc

6th Rhagfyr 2020-23rd Rhagfyr 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r band teyrnged i’r Beatles yn parhau i ddenu sylw wrth iddynt ail-greu rhai o glasuron gorau…

Agoriadau

Bootleg Beatles On The Road yn Venue Cymru

10th Ebrill 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Noson gydag arwyr Lerpwl - John Aldridge, Ronnie Whelan a Steve McMahon ar y llwyfan gyda’i gilydd…

Agoriadau

An Evening with Liverpool Legends yn Venue Cymru

6th Mai 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r label a amlygwyd Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Roy Orbison, Carl Perkins,…

Agoriadau

Sun Records - The Concert yn Venue Cymru

20th Mehefin 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Am dros 30 mlynedd, mae Texas wedi profi eu bod yn un o fandiau gorau’r Alban ac yn drysor…

Agoriadau

Texas - Dathlu 30 mlynedd ers Southside yn Venue Cymru

25th Mai 2021
Delwedd o Siôn Corn

O 2.30pm bydd adloniant tymhorol amrywiol y tu allan i Neuadd y Dref. Am 4pm bydd yr Orymdaith…

Agoriadau

Gorymdaith Nadolig Hudolus, Llandudno

5th Rhagfyr 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae ELO Again yn ôl gyda thaith y 'Re-Discovery Tour’ sy’n dathlu cerddoriaeth Jeff Lynne a’r…

Agoriadau

ELO Again yn Venue Cymru

13th Chwefror 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Strictly Ballroom the Musical, sy’n seiliedig ar y ffenomenon o ffilm fyd enwog, ac sydd wedi…

Agoriadau

Strictly Ballroom - The Musical yn Venue Cymru

24th Ionawr 2022-29th Ionawr 2022
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd Paul Carrack a’i fand 6 offeryn arbennig yn dychwelyd i Venue Cymru ym mis Ebrill 2021.

Agoriadau

Paul Carrack yn Venue Cymru

5th Ebrill 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r sioe 60au deithiol orau a'r fwyaf yn dychwelyd i Venue Cymru, Llandudno am un noson yn unig.

Agoriadau

The Sensational 60's Experience yn Venue Cymru

20th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Yn 2021 bydd pencampwr Strictly Come Dancing a The Greatest Dancer, Oti Mabuse, yn cyflwyno sioe na…

Agoriadau

Oti Mabuse - I Am Here yn Venue Cymru

29th Mai 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Gyda chaneuon fel , Born In The USA, Glory Days, Streets of Philadelphia a llawer mwy, mae hon yn…

Agoriadau

The Sound of Springsteen yn Venue Cymru

20th Chwefror 2021
Mae'r ddelwedd yn dangos gwaith celf 'Colwyn' ar Bromenâd Bae Colwyn

Cynhelir marchnad gyfeillgar Bae Colwyn bob dydd Mawrth a ddydd Sadwrn yng nghanol y dref. Dewch i…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

3rd Tachwedd 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

7th Tachwedd 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

10th Tachwedd 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

14th Tachwedd 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

17th Tachwedd 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

21st Tachwedd 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

24th Tachwedd 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

28th Tachwedd 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Collabro grŵp theatr gerdd mwyaf llwyddiannus y byd.

Agoriadau

Collabro Taith Love Like This yn Venue Cymru

10th Hydref 2021
Delwedd yn dangos côr ar y llwyfan yn Venue Cymru

Bydd noson agoriadol Gŵyl Gorawl 2021 yn ddathliad o leisiau fydd yn cyd-daro â Dydd Gŵyl Dewi.

Agoriadau

Cyngerdd Agoriadol Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru yn Venue Cymru

5th Mawrth 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Hanesion gwefreiddiol gan un o fforwyr yr oes sydd ohoni. O groesi Antartica i goncro Everest, bydd…

Agoriadau

Tales from the Wilderness gan Ben Fogle yn Venue Cymru

19th Medi 2021
Image of artwork from Kiki Kogelnik exhibition

Riot of Objects yw’r cyflwyniad cyntaf sefydliadol yn y DU sy’n canolbwyntio ar waith seramig Kiki…

Agoriadau

Kiki Kogelnik: Riot of Objects ym MOSTYN, Llandudno

13th Awst 2020-1st Tachwedd 2020
Delwedd yn dangos y tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Martin Llewellyn a Sharon Griffin yn Oriel Ffin y Parc

8th Tachwedd 2020-2nd Rhagfyr 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Gyda chyfoeth a chariad ifanc - Octavian - i’w gadw’n ifanc, mae'r Marschallin yn ofni y bydd ei…

Agoriadau

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno Der Rosenkavalier yn Venue Cymru

14th Mai 2021
Delwedd yn dangos dyn wedi gwisgo fel lleidr yn cerdded trwy dyrfaoedd yng Ngolau Gaeaf 2019

Mae'r stori'n parhau. Yn dilyn y dechreuad rhyfeddol y llynedd, bydd y stori yn datblygu ym Mhennod…

Agoriadau

Golau Gaeaf - Pennod 3, Llandudno

14th Tachwedd 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd Aljaz a Janette yn dychwelyd gyda’u sioe newydd sbon Remembering The Oscars.

Agoriadau

Aljaz & Janette - Remembering the Oscars yn Venue Cymru

4th Mai 2021
Delwedd yn dangos rhedwr benywaidd yn Her Llwybr Betws-y-Coed

Gyda hanner marathon, 10k, 5k a CaniX, mae rhywbeth i weddu rhedwyr o bob gallu, felly dewch i…

Agoriadau

Her Lwybr Betws-y-Coed

27th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Prif sioe gyngerdd aml-deyrnged hirsefydlog swyddogol Ewrop i’r 1980!

Agoriadau

80's Mania yn Venue Cymru

16th Gorffennaf 2021

Uchafbwyntiau Llety

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Llandudno Hostel

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd,…

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Elen's Castle Hotel and Restaurant

Tafarn o’r 18fed ganrif ym mhentref godidog Dolwyddelan yn ardal Eryri, gyda golygfeydd anhygoel.

Merrydale, Llandudno

Wedi’i leoli’n ganolog yng nghanol Llandudno, a thaith gerdded 2 funud o’r promenâd a’r siopau. 

Number 9

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

Tyn-y-Coed Hotel

Mae Tyn y Coed yng nghanol Gogledd Cymru, gyda mynediad hawdd i holl atyniadau. Rydym yn eiddo i…

Dunoon Hotel, Llandudno

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

The Oasis, Llandudno

Mae The Oasis, sy'n edrych dros y môr yn westy teuluol sydd wedi ennill gwobrau, ac mae Carole ac…

Seldon's Golden Gate Holiday Centre

Mae Parciau SF yn cyflwyno’u parciau cyffiniol, Canolfan Golden Gate Holiday a Pharc Hamdden…

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

Stratford House Llandudno

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Waterloo Hotel, Betws-y-Coed

Wedi’i leoli mewn pentref dymunol Betws-y-Coed, Porth Eryri, mae Gwesty Waterloo a Lodge yn cynnig …

Gwesty Links Hotel, Llandudno

Mae’r dafarn hanesyddol hon yn cynnwys 15 ystafell wely ac mae’n un o’r adeiladau mwyaf cyfarwydd…

Swn-y-Dwr Holiday Cottage

Mae Sŵn-y-Dŵr yn fwthyn gwyliau traddodiadol gyda theimlad modern a chyfoes sydd wedi’i leoli yng…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Paysanne, Deganwy

Agorwyd Paysanne yn 1988 gan Bob a Barbara Ross, pâr o Ffrainc-garwyr yn arbenigo mewn coginio…

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Y tu allan i Gaffi Moel Siabod

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 4.75 i £ 11.95.

Sheldon's Bar and Bistro

Bar a Bistro Sheldon’s yw’r 'Bar Dinesig newydd yn y Bae’. Cafodd ei sefydlu ym mis Hydref 2018, ac…

Parisella's Ice Cream Parlour

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 2.50 i £ 10.00.

Cooney's Irish Bar

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Uchafbwyntiau Siopa

R Evans Butchers

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Dewis cawsiau

Mae'r prisiau'n amrywio rhwng £ 1 a £ 30.

Simon Baker by Elevate Your Sole shopfront

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Farm and Pet Place Abergele Dog Park

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

The Potters Gallery

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 8 i £ 800.

Meithrinfeydd Eryri y tu allan

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 0.99 i £ 3000.

Siop Melinau Gwlân Trefriw

Dewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni Cymreig traddodiadol, blancedi teithio a brethyn sy'n…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....