Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Tu Hwnt i'r Bont

Tu Hwnt i'r Bont

Llwybr Arfordir Cymru

Llwybr Arfordir Cymru

Pier Llandudno

Pier Llandudno

siop ar-lein
Castell Conwy

Castell Conwy

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Family on West Shore Beach

Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y Gogledd. …

Colin and Charlotte of Conwy Vineyard, holding boxes of harvested grapes

Mae Colin a Charlotte yn estyn gwahoddiad i chi ymuno â nhw i gael profiad unigryw yn eu gwinllan…

Rock Climbing Company

Rydym yn arbenigo mewn cyrsiau dringo pwrpasol a chyrsiau sgrialu sy’n cyfuno cyfradd hyfforddwyr…

Rhos on Sea Sandy Beach

Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a physgota gyda…

Conwy Yacht Club

Clwb i aelodau.

West Shore Miniature Railway

Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a thrydanol…

Castell Conwy gyda phont reilffordd Conwy i'r dde o'r ddelwedd ac aber afon Conwy yn y blaendir

Eiddo yng ngofal Cadw

The Sir Henry Jones Museum Llangernyw

Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i bobl…

Pwllycrochan Woods Local Nature Reserve Walks

Cyfres o 4 cylchdaith sy’n amrywio o .075 milltir i 1.25 milltir sy’n ymestyn ar draws y llethrau y…

Venue Cymru

Theatr â 1500 o seddi

Red City Sightseeing Bus picking up passengers at Llandudno Pier

Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae llawer o…

Parc Hwyl Knightly's

Hwyl i’r teulu i gyd

Walking in Conwy

Taith gron hawdd, 3.5 milltir o hyd o amgylch pentref Eglwysbach ar draws caeau, lonydd a ffyrdd…

Gerddi Dŵr Conwy a Pysgodfa Fras

Mae Gerddi Dŵr Conwy yn Nyffryn hardd Conwy wrth ymyl Parc Cenedlaethol Eryri

GYG Karting

Mae GYG yn Gylchdaith Cartio 1100m, un o'r cylchedau cartio mwyaf yn y DU. Mynediad a maes parcio…

Assortment of shoes on beach

Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd â thraeth…

Cyclists on National Cycle Route 5 at Colwyn Bay

Mae rhan Sir Conwy o Lwybr Beicio Cenedlaethol 5 yn mynd â chi ar hyd yr arfordir.

Person walking on stone pathway by a river

Taith gerdded gymhedrol/anodd drwy Goedwig Gwydir gyda golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri.

Clwb Golff Gogledd Cymru

Mae Clwb Golff Gogledd Cymru, sydd ar ymyl traeth Penmorfa, o safon pencampwriaeth ond nid yw o hyd…

Aberconwy Equestrian Centre

Dysgu marchogaeth ceffyl mewn ysgol yng Nghonwy. Dan arweiniad tîm o hyfforddwyr BHS,…

bws taith fach wedi'i barcio wrth ymyl y llyn gyda golygfeydd o Fryniau Eryri

Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn teithiau preifat…

Silver Birch Golf Club

Dau gwrs golff 9 twll trawiadol iawn

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Academi Frenhinol Gymreig

Gwaith ar bapur: yr RCA mewn cysylltiad ag Orielau Manceinion, Oriel Bapur ac Oriel Saul Hay.

Agoriadau

Papur Wedi’r Cyfan yn RCA Conwy

28th Mai 2022-9th Gorffennaf 2022
Tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Carl Melegari, Sarah Carvell a Helen Sinclair yn Oriel Ffin y Parc

26th Mehefin 2022-20th Gorffennaf 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Byddwch yn barod chwiorydd - mae’r lleianod yn dod i Landudno!

Agoriadau

Sister Act The Musical yn Venue Cymru

13th Chwefror 2023-18th Chwefror 2023
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Dewch am noson gyffrous o antur gyda chasgliad newydd sbon o ffilmiau byrion gan ŵyl ffilm mynydd…

Agoriadau

Taith Fyd-Eang Gŵyl Ffilm Mynydd Banff yn Venue Cymru

11th Tachwedd 2022
Pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

2nd Gorffennaf 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

5th Gorffennaf 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

9th Gorffennaf 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

12th Gorffennaf 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

16th Gorffennaf 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

19th Gorffennaf 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

23rd Gorffennaf 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

26th Gorffennaf 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

30th Gorffennaf 2022
Logo Theatr Colwyn

Mae Jodie Comer (Killing Eve) yn ymddangos yn y West End am y tro cyntaf. Mae Tessa yn…

Agoriadau

National Theatre Live: Prima Facie yn Theatr Colwyn

21st Gorffennaf 2022
Logo Theatr Colwyn

Ralph Fiennes (Antony & Cleopatra) sy’n arwain y cast yn y stori danbaid hon gan David Hare…

Agoriadau

National Theatre Live: Straight Line Crazy yn Theatr Colwyn

26th Mai 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae'r Searchers wedi penderfynu dychwelyd am un daith arall yn y gwanwyn 2023.

Agoriadau

The Searchers - Thank You Tour yn Venue Cymru

4th Mehefin 2023
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Carrie Hope Fletcher, yr actores, yr awdur, y flogiwr a seren y West End sydd wedi ennill…

Agoriadau

Carrie Hope Fletcher: An Open Book yn Venue Cymru

27th Mai 2023
Academi Frenhinol Gymreig

Gwaith newydd bywiog gan David Brightmore RCA yn dathlu ei bedwar ugeinfed flwyddyn.

Agoriadau

Pobl, Pandemig, Paent: David Brightmore RCA yn RCA Conwy

22nd Hydref 2022-19th Tachwedd 2022
North Wales Crusaders

Mae North Wales Crusaders yn glwb proffesiynol rygbi’r gynghrair sy’n seiliedig ym Mae Colwyn.…

Agoriadau

North Wales Crusaders v Keighley Cougars yn Stadiwm Eirias, Bae Colwyn

4th Mehefin 2022
Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn

Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn yw Marchnad Grefftwyr fwyaf Gogledd Cymru, gan arddangos y doniau…

Agoriadau

Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn

16th Gorffennaf 2022
Drysau Agored

Daw’r disgrifiad cyntaf o’r Eglwys bresennol o 1833, ond cafodd ei newid yn sylweddol yn 1839.…

Agoriadau

Drysau Agored - Eglwys y Santes Ffraid, Llansanffraid

3rd Medi 2022

Drysau Agored - Eglwys y Santes Ffraid, Llansanffraid

24th Medi 2022
Pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

3rd Rhagfyr 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

6th Rhagfyr 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

10th Rhagfyr 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

13th Rhagfyr 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

17th Rhagfyr 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

20th Rhagfyr 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

24th Rhagfyr 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Rydym yn hoffi ehangu ein gorwelion ond beth yw'r canlyniadau? Mae’r awydd i ehangu ein gorwelion…

Agoriadau

WNO: Migrations yn Venue Cymru

15th Hydref 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Yn syth o’r West End, profwch y sioe deyrnged i Whitney Houston wrth iddi deithio ar draws y DU!

Agoriadau

Whitney: Queen of the Night yn Venue Cymru

2nd Tachwedd 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Giovanni Pernice, Pencampwr Strictly Come Dancing 2021 a seren byd y ddawns yn eich gwahodd i…

Agoriadau

Giovanni Pernice - Made in Italy yn Venue Cymru

12th Mawrth 2023
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Gadewch i’ch enaid ganu wrth wylio’r sioe Dreamgirls ddisglair yn Venue Cymru yn 2022!

Agoriadau

Dreamgirls yn Venue Cymru

9th Awst 2022-20th Awst 2022
Logo Always Aim High Events

Gan ddechrau ar y Promenâd Fictoraidd eiconig yn Llandudno mae’r llwybr yn mynd â’r rhedwyr o…

Agoriadau

Ras 10K Nick Beer 2023, Llandudno

12th Chwefror 2023
MOSTYN, Llandudno

Picture the Others yw'r arddangosfa unigol sefydliadol gyntaf gan yr artist a'r ysgrifennwr o…

Agoriadau

Angharad Williams: Picture the Others ym MOSTYN, Llandudno

19th Chwefror 2022-12th Mehefin 2022
Castell Gwrych

Mae dod wyneb yn wyneb ag ysbryd yn brofiad cyffredin ymhlith ymwelwyr i Gastell Gwrych, ond a…

Agoriadau

Helfa Ysbrydion yng Nghastell Gwrych

24th Medi 2022
Amgueddfa ac Oriel Llandudno

Dewch i ganfod yr hanes Brenhinol y tu ôl i westai ac adeiladau mwyaf rhyfeddol Llandudno gydag…

Agoriadau

Cerdded gyda’r Teulu Brenhinol wedi’i drefnu gan Amgueddfa ac Oriel Llandudno

2nd Mehefin 2022

Cerdded gyda’r Teulu Brenhinol wedi’i drefnu gan Amgueddfa ac Oriel Llandudno

9th Mehefin 2022

Cerdded gyda’r Teulu Brenhinol wedi’i drefnu gan Amgueddfa ac Oriel Llandudno

16th Mehefin 2022
Plas Mawr, Conwy

Dewch i ddathlu 25 mlynedd ers agor y tŷ ar ôl ei adfer!

Agoriadau

Dathlu 25 Mlynedd ym Mhlas Mawr, Conwy

4th Mehefin 2022-5th Mehefin 2022
Castell Conwy

Dathliad o draddodiadau llafar Cymru, a gynhelir dros sawl safle Cadw. Dewch i ddarganfod mwy fel…

Agoriadau

Haf o Straeon yng Nghastell Conwy

5th Mehefin 2022

Uchafbwyntiau Llety

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Aerial image of Rwst lodges and bridge

Mae’n cabanau gwyliau hynod o gyfforddus mewn lleoliad heddychlon ger yr afon yng nghysgod y…

Exterior of Sunnycroft Guest House, Llandudno

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Sunnycroft.  Rydym yn dŷ llety teuluol, gyda 4 seren Croeso…

Swn-y-Dwr Holiday Cottage

Mae Sŵn-y-Dŵr yn fwthyn gwyliau traddodiadol gyda theimlad modern a chyfoes sydd wedi’i leoli yng…

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

Ystafell wely gefell Gwesty Hafan-y-Mor

Fe hoffai Richard a Mair eich croesawu i Hafan-y-Môr, sy’n cael ei redeg gan y teulu.

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

Garreg Lwyd Cottage, Conwy

Garreg Lwyd yw fy mwthyn cysurus dwy ystafell wely, sy’n fwthyn 4 Seren Croeso Cymru. Mae’n cynnwys…

Lymehurst Bed and Breakfast Llandudno

•             “Trysor cudd” •             Adolygiadau gwych •             Nifer o…

The Cliffbury, Llandudno

Mae’r Cliffbury yn cynnig llety gwely a brecwast gwobrwyedig o safon uchel sydd wedi’i leoli yn un…

Elen's Castle Hotel and Restaurant

Tafarn o’r 18fed ganrif ym mhentref godidog Dolwyddelan yn ardal Eryri, gyda golygfeydd anhygoel.

Bodnant Guest House, Llandudno

Mae Tŷ Llety Bodnant yn cynnig llety coeth a chyfoes mewn tŷ Fictoraidd hardd. Rydym wedi ein…

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Exterior of Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

Outside of Stratford House B&B

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Tyn Y Fron B&B

Gwybodaeth Mae Tyn y Fron yn Wely a Brecwast 5 Seren ym Metws-y-Coed. Yn adnabyddus fel ‘Porth…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Bodeuron Guest House

Heb fod yn bell o Fae Llandudno,  mae Gwesty Bodeuron yn darparu llety yng nghanol y dref hardd hon…

Bryn Llewelyn Guest House, Betws-y-Coed

Mae Bryn Llewelyn yn llety gwely a brecwast cyfeillgar ym mhentref poblogaidd Betws-y-coed ym Mharc…

Arwydd Bryn Derwen

Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Craiglwyd Hall Caravan Park

Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a…

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

A perfect cup of coffee at Providero.

Providero is a speciality coffee shop just a stone's throw from the Great Orme in Llandudno. A…

The Stables at the Royal Oak

Gwybodaeth Mae’r Stablau ym Metws-y-Coed yn far a bwyty sy’n angerddol am flas a chynnyrch…

Meal of fish, chips and peas, Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Outside of the Irish Bar with seating

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Uchafbwyntiau Siopa

Cŵn yn chwarae yn y parc cŵn, petplace.

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Delwedd o wlân gwyrdd, glas a llwyd wrth ymyl offer.

Dewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni Cymreig traddodiadol, blancedi teithio a brethyn sy'n…

Simon Baker by Elevate Your Sole staff and Llandudno town crier outside the shopfront

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

Outside of R Evans Butchers shop

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....