I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Two people riding horses on country lane

Mae Canolfan Marchogaeth Gwydir wedi’i leoli yng nghanol golygfeydd ardderchog Parc Cenedlaethol…

The Sir Henry Jones Museum Llangernyw

Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i bobl…

Traeth Gwobr Glan Mor Porth Eirias, Bae Colwyn

2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

Venue Cymru

Theatr â 1500 o seddi

Silver Birch Golf Club

Dau gwrs golff 9 twll trawiadol iawn

Houses and countryside surrounding Mynydd Marian

Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir a’r cefn…

Image of 2 cable cars crossing each other

Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

Snowdonia Guide, Penmachno, Betws y Coed

Cyrsiau beicio mynydd a mynydda tywysedig yn Eryri.

Surfers on the waves and zip wire users flying above water

Mae Adventure Parc Snowdonia yn ganolfan o anturiaethau wedi’u hysbrydoli gan natur yng Ngogledd…

Llwybr Arfordir Cymru | Conwy

Mae’r llwybr cerdded pellter hir hwn yn mynd o gyrion Caer yn y gogledd, i Gas-gwent yn y de;…

Clawr Llyfryn Taith Gerdded Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos

Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn unig, gan…

Up to the Lake

Mae ‘I fyny i’r Llyn’ yn daith feicio eithaf hir a mynyddig, tua 42 cilomedr, ac yn ddelfrydol ar…

Signpost for Fairy Glen

Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod boblogaidd…

Tough at the Top

Dyma lwybr sy’n cyfateb i’w enw, mae’n daith anodd 57 cilomedr o hyd sy’n cynnwys bron i 1500m o…

Conwy Town Walls

Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in Europe, with…

Bay of Colwyn Sailing Club

Yn Llandrillo-yn-Rhos.

Teulu yn beicio ar Lwybr Brenig.

Mae Llwybr Brenig yn mynd o amgylch Llyn Brenig ac mae’n addas ar gyfer teuluoedd sydd am gerdded…

Carved animal statue outside Llyn Brenig Reservoir & Visitor Centre

Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer gweithgareddau…

Family cycling on the Alwen Trail

Taith gron, hawdd ei dilyn, sydd wedi’i harwyddo, o amgylch Cronfa Ddŵr Alwen, tua 7.5 milltir (11…

Outside of Pensychnant Nature Conservation Centre

Mae Pensychnant yn gweithio gyda llawer o naturiaethwyr lleol a sefydliadau bywyd gwyllt i gofnodi…

Penmaenmawr beach

Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

Person walking on stone pathway by a river

Taith gerdded gymhedrol drwy Goedwig Gwydyr gyda golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri.

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Delwedd o waith celf o arddangosfa Athena Papadopoulos

Mae’r arddangosfa hon yn cyflwyno casgliad newydd o waith gan yr arlunydd Athena Papadopoulos.

Agoriadau

Athena Papadopoulos: Cain and Abel Can’t and Able ym MOSTYN, Llandudno

13th Awst 2020-23rd Hydref 2020
Delwedd yn dangos cwsmer yn samplu mêl mewn stondin yn Ffair Fêl Conwy

Ffair Siarter Frenhinol 700 mlynedd oed gyda stondinau cynnyrch mêl a chychod gwenyn, planhigion …

Agoriadau

Ffair Fêl Conwy

13th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Ymunwch â ni yn Mamma Mia! a mwynhewch agwedd haf-o-hyd yn sioe gerdd brafiaf a mwyaf bywiog y byd.

Agoriadau

Mamma Mia! yn Venue Cymru

27th Medi 2022-1st Hydref 2022
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae band teyrnged yr Eagles sy’n Swyddogol yn Rhif 1 y byd yn dychwelyd yn 2021 am sioe ryfeddol…

Agoriadau

The Illegal Eagles yn Venue Cymru

15th Hydref 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r canwr, cyfansoddwr a’r actor byd-enwog David Essex OBE wedi cyhoeddi ei daith gyntaf o bwys…

Agoriadau

David Essex yn Venue Cymru

12th Medi 2021
Delwedd yn dangos y tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Gymysg y Nadolig a Stephen John Owen yn Oriel Ffin y Parc

6th Rhagfyr 2020-23rd Rhagfyr 2020
Delwedd yn dangos rhedwr benywaidd yn Her Llwybr Betws-y-Coed

Gyda hanner marathon, 10k, 5k a CaniX, mae rhywbeth i weddu rhedwyr o bob gallu, felly dewch i…

Agoriadau

Her Lwybr Betws-y-Coed

27th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Rhedeg Cymru

Wedi’i lleoli rhwng y mynyddoedd a'r môr ger Conwy, mae’r ras anhygoel hon yn dechrau ac yn gorffen…

Agoriadau

Hanner Marathon Gogledd Cymru, Conwy

1st Awst 2021
Delwedd yn dangos logo Rhedeg Cymru

Pleidleisiwyd yn un o’r 5 hanner marathon â’r golygfeydd gorau yn y DU gan ddarllenwyr Runners…

Agoriadau

Hanner Marathon Conwy

21st Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos car rali ar drac garw ger llyn

Rali Cambrian yw un o'r digwyddiadau ralïo hynaf (1955) ac fe'i ystyrir yn un o'r goreuon yn y DU.

Agoriadau

Rali Cambria Dewch i Gonwy 2021 - Sir Conwy

20th Chwefror 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r sioe 60au deithiol orau a'r fwyaf yn dychwelyd i Venue Cymru, Llandudno am un noson yn unig.

Agoriadau

The Sensational 60's Experience yn Venue Cymru

20th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Ffurfiodd Grimethorpe Colliery Band yn 1917 fel gweithgaredd hamddenol i weithwyr y lofa.

Agoriadau

Grimethorpe Colliery Band yn Venue Cymru

31st Gorffennaf 2021
Delwedd yn dangos rhedwyr yn cychwyn ar ddechrau ras

Mae Always Aim High Events yn falch o gyflwyno ras 10 milltir, ras 20 milltir a ras lawn 26.2…

Agoriadau

Marathon Conwy, Llandudno

26th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Collabro grŵp theatr gerdd mwyaf llwyddiannus y byd.

Agoriadau

Collabro Taith Love Like This yn Venue Cymru

10th Hydref 2021
Image of artwork from Hannah Quinlan and Rosie Hastings exhibition

Mae arddangosfa sefydliadol cyntaf Hannah Quinlan a Rosie Hastings yn datblygu ymholiadau’r…

Agoriadau

Hannah Quinlan a Rosie Hastings: In My Room ym MOSTYN, Llandudno

14th Tachwedd 2020-18th Ebrill 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae sioe newydd sbon Jimmy yn cynnwys jôcs am bob math o bethau ofnadwy.

Agoriadau

Jimmy Carr Terribly Funny yn Venue Cymru

18th Awst 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Gyda chyfoeth a chariad ifanc - Octavian - i’w gadw’n ifanc, mae'r Marschallin yn ofni y bydd ei…

Agoriadau

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno Der Rosenkavalier yn Venue Cymru

14th Mai 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Zog yn rhuo ymlaen i lwyfan Venue Cymru!

Agoriadau

Zog yn Venue Cymru

11th Mehefin 2021-13th Mehefin 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd That’ll Be The Day yn cyrraedd carreg filltir arbennig yn 2021, gan ei bod yn dathlu 35 o…

Agoriadau

That'll Be The Day yn Venue Cymru

2nd Mai 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae llawer wedi newid ym mywyd Paul yn y blynyddoedd diwethaf. Ymunwch ag ef ar ei drydedd taith o…

Agoriadau

Paul Smith - Changed yn Venue Cymru

22nd Ebrill 2021-23rd Ebrill 2021
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Cerddoriaeth Pink Floyd fel y bwriadwyd iddi gael ei chlywed.

Agoriadau

The Floyd Effect yn Theatr Colwyn

13th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos y tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa ar y Cyd Matthew Wood a David Nash yn Oriel Ffin y Parc

11th Hydref 2020-23rd Hydref 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae cynulleidfaoedd wedi dotio at allu diguro Barry Steele i ail-greu talentau lleisiol y canwr…

Agoriadau

Barry Steele & Friends - The Roy Orbison Story yn Venue Cymru

26th Awst 2021
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Bydd y canwr roc chwedlonol Francis Rossi yn mynd ar y ffordd yng ngwanwyn 2021 ar daith lafar hir…

Agoriadau

Francis Rossi - I Talk Too Much yn Theatr Colwyn

14th Mawrth 2021

Uchafbwyntiau Llety

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Meadowsweet Hotel, Llanrwst

Mae Gwesty’r Meadowsweet yn westy teuluol ger Eryri, wedi’i leoli yn dref fach, ond hanesyddol…

Number 9

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

Tyn-y-Coed Hotel

Mae Tyn y Coed yng nghanol Gogledd Cymru, gyda mynediad hawdd i holl atyniadau. Rydym yn eiddo i…

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Outside of Stratford House B&B

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Min Y Don Guest House, Llanfairfechan

Wedi’n lleoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru, ar y Promenâd sy’n enwog am ei olygfeydd anhygoel i…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Benches outside the Clubhouse, SF Parks

Mae Parciau SF yn cyflwyno’u parciau cyffiniol, Canolfan Golden Gate Holiday a Pharc Hamdden…

Four Saints Brig Y Don Hotel, Llandudno

Mae Gwesty Four Saints Brig y Don wedi’i leoli yng nghanol promenâd Llandudno.

Min Y Don Guest House, Llandudno

Mae enw Cymraeg Min y Don yn berffaith i ddisgrifio lleoliad y tŷ llety ar Draeth y Gogledd enwog…

Elen's Castle Hotel and Restaurant

Tafarn o’r 18fed ganrif ym mhentref godidog Dolwyddelan yn ardal Eryri, gyda golygfeydd anhygoel.

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Merrydale, Llandudno

Wedi’i leoli’n ganolog yng nghanol Llandudno, a thaith gerdded 2 funud o’r promenâd a’r siopau. 

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Exterior of Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

St George's Hotel, Llandudno

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Outside of the Irish Bar with seating

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Sheldon's Bar and Bistro

Bar a Bistro Sheldon’s yw’r 'Bar Dinesig newydd yn y Bae’. Cafodd ei sefydlu ym mis Hydref 2018, ac…

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Meal of fish, chips and peas, Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Y tu allan i Gaffi Moel Siabod

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 4.75 i £ 11.95.

Parisella's Ice Cream Parlour

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 2.50 i £ 10.00.

Paysanne, Deganwy

Agorwyd Paysanne yn 1988 gan Bob a Barbara Ross, pâr o Ffrainc-garwyr yn arbenigo mewn coginio…

Uchafbwyntiau Siopa

Meithrinfeydd Eryri y tu allan

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 0.99 i £ 3000.

Siop Melinau Gwlân Trefriw

Dewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni Cymreig traddodiadol, blancedi teithio a brethyn sy'n…

Outside of R Evans Butchers shop

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

The Potters Gallery

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 8 i £ 800.

Cŵn yn chwarae yn y parc cŵn, petplace.

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Dewis cawsiau

Mae'r prisiau'n amrywio rhwng £ 1 a £ 30.

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Simon Baker by Elevate Your Sole staff and Llandudno town crier outside the shopfront

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....