Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

siop ar-lein
Gwyliau Hydrefol

Gwyliau Hydrefol

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Walking in Conwy

Taith gron hawdd, 3.5 milltir o hyd o amgylch pentref Eglwysbach ar draws caeau, lonydd a ffyrdd…

Delwedd o'r fenyw yn derbyn tylino

Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc Antur Eryri…

Abergele Golf Club

Cwrs 18 twll ar dir parc.

Conwy RSPB

Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu boddau’n…

GYG Karting

Mae GYG yn Gylchdaith Cartio 1100m, un o'r cylchedau cartio mwyaf yn y DU. Mynediad a maes parcio…

Parc Hamdden Tir Prince

Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

Exterior of Theatr Colwyn at night

Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau a hefyd…

An image of the imagine logo and elements of the downloadable app.

Dewch ar antur gyda’r Llwybr Dychmygu – daw gorffennol Bro Colwyn a Mochdre yn fyw gyda’r ap hwn y…

Castell Conwy

Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi canoloesol mwyaf…

Family cycling along bike trail

Cylchdaith tua 20 cilomedr o hyd yn bennaf ar hyd lonydd gwledig, ond mae rhai darnau ar ffyrdd…

Two men preparing to abseil down rocks into the woods

Mae Seren Ventures ym mhentref prydferth Betws-y-Coed yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri a hwn yw…

Clwb Golff Gogledd Cymru

Mae Clwb Golff Gogledd Cymru, sydd ar ymyl traeth Penmorfa, o safon pencampwriaeth ond nid yw o hyd…

Water aerobics class in the swimming pool

Canolfan hamdden a pwll nofio.

Y Mad Hatter ar y promenâd, Llandudno.

Mae map a chanllaw llwybr Alys yng Ngwlad Hud ar gael i'w prynu yn y Ganolfan Groeso. Archwiliwch…

Donkey Llandudno North shore

Guided donkey rides on the North Shore beach

Cerrdded yn, Llanrwst

Mae'r gylchdaith hon yn cychwyn o dref farchnad Llanrwst ac yn mynd â chi trwy goetir hynafol Coed…

Great Orme Explorer Tour

Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y mwyaf o…

Surfers on the waves and zip wire users flying above water

ADVENTURE PARC SNOWDONIA Mae Adventure Parc Snowdonia yn ganolfan o anturiaethau wedi’u…

Recreation of World War Two shop at the Home Front Experience

Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr amgueddfa…

Running track and playing field at Eirias Leisure Centre, Colwyn Bay

Dyma brif atyniad chwaraeon Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, wedi ei leoli mewn parc 50 erw…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Venue Cymru logo on side of building

Noson gydag arwyr Lerpwl - John Aldridge, Ronnie Whelan a Steve McMahon ar y llwyfan gyda’i gilydd…

Agoriadau

An Evening with Liverpool Legends yn Venue Cymru

20th Mai 2022
Venue Cymru logo on side of building

Y GLC o Gasnewydd yw grŵp rap swyddogol mwya’ Prydain.

Agoriadau

Goldie Lookin' Chain yn Venue Cymru

22nd Rhagfyr 2021
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Queen Extravaganza, band teyrnged swyddogol Queen, a gynhyrchwyd gan Roger Taylor a Brian May,…

Agoriadau

Queen Extravaganza yn Venue Cymru

3rd Chwefror 2022
Venue Cymru logo on side of building

2,000 o berfformiadau a thros filiwn o docynnau wedi’u gwerthu ledled y byd!

Agoriadau

Steve Steinman's Anything for Love - The Meatloaf Story yn Venue Cymru

24th Mehefin 2022
Venue Cymru logo on side of building

Mae’r dduwies bop, a drodd yn un o sêr Hollywood, yr enillydd Grammy®, Oscar®, Emmy® a Golden…

Agoriadau

The Cher Show yn Venue Cymru

28th Chwefror 2023-4th Mawrth 2023
Venue Cymru logo on side of building

Mae Iarll Almaviva wedi syrthio mewn cariad â Rosina, ond mae gan ei gwarchodwr Doctor Bartolo…

Agoriadau

WNO: The Barber of Seville yn Venue Cymru

2nd Rhagfyr 2021
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Byddwch yn barod i neidio i mewn i dwll cwningen sy’n llawn o'r jôcs gorau yn y byd - mae seren…

Agoriadau

Gary Delaney - Gary in Punderland yn Venue Cymru

6th Mawrth 2022
Venue Cymru logo on side of building

Ffurfiodd Money for Nothing yn 2000 i dalu teyrnged i un o brif fandiau roc y byd - Dire Straits.

Agoriadau

Money For Nothing - Dire Straits Tribute yn Venue Cymru

1st Tachwedd 2021
Arwydd ar flaen yr Academi Frenhinol Gymreig

Elusen yw’r Academi Frenhinol Gymreig sydd â’r nod o greu mwynhad o gelf weledol trwy gyfrwng…

Agoriadau

Art of Perseverance ac Arddangosfa gan Peter Holloway, Jan Gardner, Iwan Gwyn Parry, Mary Lloyd Jones, Tim Pugh a Gilly Thomas yn yr Academi Frenhinol Gymreig

16th Hydref 2021-20th Tachwedd 2021
Venue Cymru logo on side of building

Dyma ni eto! Mae’r sioe gerdd wych yn ôl yn y DU.

Agoriadau

Rock of Ages yn Venue Cymru

22nd Chwefror 2022-26th Chwefror 2022
Pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

23rd Hydref 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

26th Hydref 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

30th Hydref 2021
Logo Bespoke Fitness & Events

Eleni rydym ni’n annog pawb i ganfod hwyl y ras drwy wisgo’r dillad calan gaeaf mwyaf gwallgof!

Agoriadau

Ras 1k a 10k Calan Gaeaf Porth Eirias

30th Hydref 2021
Canŵod ar afon

Digwyddiad canŵio i fyny’r afon yw’r Conwy Ascent sy’n manteisio ar y llanw gan ddechrau yn y…

Agoriadau

Conwy Ascent

21st Mai 2022
Venue Cymru logo on side of building

Ar yr wyneb, mae’n freuddwyd o briodas i briodfab a’i briodferch ifanc, brydferth - ond y tu ôl i’r…

Agoriadau

WNO: Madam Butterfly yn Venue Cymru

30th Tachwedd 2021-1st Rhagfyr 2021
Venue Cymru logo on side of building

Mae’n bleser gan y grŵp cytgord lleisiol The Overtones, sydd wedi gwerthu sawl miliwn o recordiau,…

Agoriadau

The Overtones 10th Anniversary Tour yn Venue Cymru

10th Tachwedd 2021
Artwork from Jacqueline de Jong exhibition

Caiff Jacqueline de Jong ei hystyried fel un o gymeriadau artistig holl bwysig o’r cyfnod…

Agoriadau

Jacqueline de Jong ym MOSTYN, Llandudno

9th Hydref 2021-6th Chwefror 2022
Tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Nathan Ford, Stephen John Owen, Mike Jones yn 80 a Helen Gittins yn Oriel Ffin y Parc

7th Tachwedd 2021-1st Rhagfyr 2021
Hen Neuadd Penrhyn, Llandudno

Ymunwch â Haunted Rooms ar arfordir Gogledd Cymru am archwiliad hwyr y nos o Hen Neuadd argoelus ac…

Agoriadau

Trywydd Ysbrydion, Hen Neuadd Penrhyn, Llandudno

12th Chwefror 2022
Venue Cymru logo on side of building

Mae delweddau, fideo a naratif atgofus yn ychwanegu at yr hud, wrth i'r sioe fynd â chi ar daith…

Agoriadau

Hello Again - The Story of Neil Diamond yn Venue Cymru

8th Ebrill 2022
Venue Cymru logo on side of building

Mae The Australian Pink Floyd Show wedi cyhoeddi taith newydd sbon ar gyfer 2021 a fydd yn cynnwys…

Agoriadau

The Australian Pink Floyd yn Venue Cymru

16th Tachwedd 2021
Venue Cymru logo on side of building

Ni fyddai'r Nadolig yr un fath heb daith i'r theatr leol i weld cynhyrchiad disglair o’r bale…

Agoriadau

The Nutcracker yn Venue Cymru

3rd Tachwedd 2022
Venue Cymru logo on side of building

Mae’r pencampwr dawnsio rhyngwladol, Johannes Radebe, yn enwog am wneud sioe ohoni gyda’i…

Agoriadau

Johannes Radebe - Freedom yn Venue Cymru

24th Ebrill 2022
Hen Neuadd Penrhyn, Llandudno

Ymunwch â Haunted Rooms ar arfordir Gogledd Cymru am archwiliad hwyr y nos o Hen Neuadd argoelus ac…

Agoriadau

Trywydd Ysbrydion, Hen Neuadd Penrhyn, Llandudno

30th Ebrill 2022
Venue Cymru logo on side of building

Yn dilyn ymateb gwych i ‘The 1980 Tour’ yn 2019, mae Midge Ure 7 Band Electronica yn falch o…

Agoriadau

Midge Ure - The Voice & Visions Tour 2022 yn Venue Cymru

21st Mawrth 2022

Uchafbwyntiau Llety

Ystafell wely ddwbl yn The View Holiday Cottage

THE VIEW – Yn cysgu 5 ac yn croesawu cŵn.   Bwthyn hyfryd ar ben rhes o dai teras ym mhentref…

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Grey themed twin room, Dunoon Hotel

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Number 9

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Aerial image of Rwst lodges and bridge

Mae’n cabanau gwyliau hynod o gyfforddus mewn lleoliad heddychlon ger yr afon yng nghysgod y…

Swn-y-Dwr Holiday Cottage

Mae Sŵn-y-Dŵr yn fwthyn gwyliau traddodiadol gyda theimlad modern a chyfoes sydd wedi’i leoli yng…

Four Saints Brig Y Don Hotel, Llandudno

Mae Gwesty Four Saints Brig y Don wedi’i leoli yng nghanol promenâd Llandudno.

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Garreg Lwyd Cottage, Conwy

Garreg Lwyd yw fy mwthyn cysurus dwy ystafell wely, sy’n fwthyn 4 Seren Croeso Cymru. Mae’n cynnwys…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

Lymehurst Bed and Breakfast Llandudno

•             “Trysor cudd” •             Adolygiadau gwych •             Nifer o…

Seaside themed double bedroom, Beachside Guesthouse

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Arwydd Bryn Derwen

Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar…

St George's Hotel, Llandudno

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

Y tu allan i westy Hilton Garden Inn a golygfa o forlyn syrffio

Gyda golygfeydd heb eu hail ar draws lagŵn syrffio mewndirol Adventure Parc Snowdonia tuag at y…

Exterior of Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

Llandudno Hostel

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd,…

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

Front entrance at Southbourne Guest House

Ynglŷn â'r llety Mae Tŷ Llety Southbourne wedi’i leoli ar stryd dawel, ddeiliog ger canol…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Outside of the Irish Bar with seating

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Meal of fish, chips and peas, Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Uchafbwyntiau Siopa

Delwedd o wlân gwyrdd, glas a llwyd wrth ymyl offer.

Dewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni Cymreig traddodiadol, blancedi teithio a brethyn sy'n…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Logo Bagiau Cês Glas a Choch ar gefndir melyn

Ynglŷn â'ch busnes Rydym ni’n fusnes bychan a chyfeillgar sy’n darparu cyfleuster storio…

Tu blaen y siop gyda manylder llwyd

Ynglŷn â'ch busnes Haf Roberts ydi perchennog Beauty Bliss ac mae ganddi dros ugain mlynedd o…

Outside of R Evans Butchers shop

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

Menyw gyda blows wen yn gwenu

Ynglŷn â'ch busnes Mae prisiau’n amrywio o £45 i £300 Rydym yn darparu therapïau…

Cŵn yn chwarae yn y parc cŵn, petplace.

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Simon Baker by Elevate Your Sole staff and Llandudno town crier outside the shopfront

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....