Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Eglwys y Santes Fair, Betws-y-Coed

Mae llwybrau Drysau Cysegredig yn cysylltu rhai o eglwysi a chapeli mwyaf diddorol pentrefi a…

Man fishing on the shore of Llyn Brenig

Mae Llyn Brenig yn adnabyddus am ei harddwch a’i ddewis eang o weithgareddau awyr agored, yn…

Penmaenmawr beach with Great Orme in the background

Cyfleusterau hwylio ardderchog i’r 21ain Ganrif.

Canyon Wales Logo

Mae Canyon Wales yn cyflwyno teithiau cerdded ceunentydd a hafnau o ansawdd uchel i bob cwr o Gymru…

Golygfa o ben Y Rhaeadr Ewynnol, Betws-y-Coed.

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

Y Morfa Leisure Centre

Cyfleusterau dan do a thu allan.

Surfers on the waves and zip wire users flying above water

Mae Adventure Parc Snowdonia yn ganolfan o anturiaethau wedi’u hysbrydoli gan natur yng Ngogledd…

Adventurous Ewe

Ein prif nod yw darparu profiad bythgofiadwy yn Eryri ac yn bennaf oll, cael hwyl.

Dolen Llandudno i Rhos

Taith hawdd i feicwyr cymwys ar lwybrau di-gar a ffyrdd cefn tawel.

HistoryPoints

Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR gyda’ch…

Royal Cambrian Academy of Art, Conwy

Wedi’i sefydlu yn 1881

Fishing lake at Conwy Water Gardens

Mae Gerddi Dŵr Conwy yn Nyffryn hardd Conwy wrth ymyl Parc Cenedlaethol Eryri.

Eirias Events Centre

The newly completed Eirias Events Centre offers premier facilities to members of the public, event…

Parc Hwyl Knightly's

Hwyl i’r teulu i gyd

Tan-y-Mynydd Trout Fishery

Pysgodfa 5 pwll mewn lleoliad gwledig.

Penmaenmawr beach

Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

Llandudno Oval Bowling Club

Rydym ar agor i’r cyhoedd ac mae gennym gyfleusterau da i bobl anabl ac iau a gallwn addysgu’r gêm…

Outside of Conwy Valley Railway Shop and Museum, Betws-y-Coed

Hwyl i’r teulu i gyd

Exterior of Theatr Colwyn at night

Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau a hefyd…

Llandudno Ski & Snowboard Centre

Mae nifer o wahanol weithgareddau ar gael ar y llethr – sgïo, eirafyrddio, eira diwbio (sno-tubing)…

North Wales Power & Sail

Ystod eang o gyrsiau cychod pŵer, morio a hwylio o ddechreuwyr i iotfeistr.

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Efallai fod yr Hugan Fach Goch yn fach, ond mae ar fin mynd ar antur fawr! ... Mae’r sioe fywiog…

Agoriadau

Red Riding Hood yn Theatr Colwyn

10th Gorffennaf 2021
Delwedd yn dangos y tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Pete Monaghan yn 60, David Grosvenor ac Anna Noel yn Oriel Ffin y Parc

12th Medi 2021-6th Hydref 2021
Mae'r ddelwedd yn dangos logo Bespoke Fitness & Events

Hanner marathon gwych ar hyd y llwybr arfordir Gogledd Cymru, o Borth Eirias, Bae Colwyn i Nova…

Agoriadau

Hanner Marathon yr Arfordir Sanlam

18th Ebrill 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Ymunwch â ni yn Mamma Mia! a mwynhewch agwedd haf-o-hyd yn sioe gerdd brafiaf a mwyaf bywiog y byd.

Agoriadau

Mamma Mia! yn Venue Cymru

27th Medi 2022-1st Hydref 2022
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Paul Weller wedi cadarnhau ei daith gyntaf o amgylch Prydain ers 2017.

Agoriadau

Paul Weller yn Venue Cymru

20th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Diversity wedi cyhoeddi un o’u teithiau mwyaf hyd yma a, gorau oll, maen nhw’n dychwelyd i…

Agoriadau

Diversity - Connected 2021 yn Venue Cymru

17th Mawrth 2022
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Gyda chaneuon fel , Born In The USA, Glory Days, Streets of Philadelphia a llawer mwy, mae hon yn…

Agoriadau

The Sound of Springsteen yn Venue Cymru

20th Awst 2021
Llun yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Dyma'r flwyddyn 2021. Mae’r byd bron â dod i ben. Helbul ydi’r norm.

Agoriadau

Al Murray - Land Of Hope And Glory yn Venue Cymru

1st Gorffennaf 2021
Llun yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Queen Extravaganza, band teyrnged swyddogol Queen, a gynhyrchwyd gan Roger Taylor a Brian May,…

Agoriadau

Queen Extravaganza yn Venue Cymru

3rd Chwefror 2022
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Ni fyddai'r Nadolig yr un fath heb daith i'r theatr leol i weld cynhyrchiad disglair o’r bale…

Agoriadau

The Nutcracker yn Venue Cymru

3rd Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Y noson eithaf gyda Chwaraewyr Chwedlonol Manchester United. Bydd Jed Stone yn cyflwyno Brian…

Agoriadau

Noson yng Nghwmni Chwaraewyr Chwedlonol Manchester United yn Venue Cymru

24th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Mae’r Nadolig yn amser hudolus i ffrindiau a theulu. Mae Blake yn eich gwahodd i ddod ynghyd ac i…

Agoriadau

Christmas with Blake yn Theatr Colwyn

4th Rhagfyr 2021
Delwedd yn dangos y tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Gymysg Nadolig o dan £ 1,000 a Matthew Wood yn Oriel Ffin y Parc

5th Rhagfyr 2021-19th Rhagfyr 2021
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Cerddoriaeth Pink Floyd fel y bwriadwyd iddi gael ei chlywed.

Agoriadau

The Floyd Effect yn Theatr Colwyn

13th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Dewch i gwrdd Jenna, gweinyddes a phobydd pasteiod o fri sy’n breuddwydio am ychydig o hapusrwydd…

Agoriadau

Waitress - Comedi gerddorol ramantus yn Venue Cymru

28th Mawrth 2022-2nd Ebrill 2022
Delwedd yn dangos stondinau Gwledd Conwy Feast ar y Cei o flaen Castell Conwy

Dechreuodd Gwledd Conwy Feast fel gŵyl fwyd ond mae wastad wedi bod yn fwy na hynny. Mae ein…

Agoriadau

Gwledd Conwy Feast

22nd Mai 2021-23rd Mai 2021
Llun yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae ELO Again yn ôl gyda thaith y 'Re-Discovery Tour’ sy’n dathlu cerddoriaeth Jeff Lynne a’r…

Agoriadau

ELO Again yn Venue Cymru

5th Chwefror 2022
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Dyma gynhyrchiad cerddorol anhygoel sy'n dweud hanes anhygoel brenin roc a rol - Elvis Presley.

Agoriadau

The Elvis Years yn Venue Cymru

11th Gorffennaf 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd Kevin Clifton a’r cwmni dawnsio neuadd byd-eang, Burn the Floor, yn dychwelyd yn 2021!

Agoriadau

Burn the Floor yn Venue Cymru

3rd Mehefin 2021
Delwedd yn dangos y tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Carl Melegari, William Selwyn ac Iwan Gwyn Parry yn Oriel Ffin y Parc

25th Ebrill 2021-19th Mai 2021
Llun yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae sioe newydd sbon Jimmy yn cynnwys jôcs am bob math o bethau ofnadwy.

Agoriadau

Jimmy Carr Terribly Funny yn Venue Cymru

18th Awst 2021
Delwedd yn dangos logo Bespoke Fitness & Events

Ras llwybrau naturiol 9.5 milltir (15k) i amgylch Cronfa Ddŵr Llyn Brenig, sy’n dechrau ac yn…

Agoriadau

9.5 Milltir Llyn Brenig (15k) a Canicross

6th Mehefin 2021
Delwedd yn dangos logo Always Aim High

Mae’r Dyn Eira yn un o driathlonau a duathlonau aml-dir mwyaf annodd y DU.

Agoriadau

Triathlon y Dyn Eira 2021, Capel Curig

31st Gorffennaf 2021-1st Awst 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Roedd ‘na reswm pam eich bod chi wedi gwirioni gyda nhw. Rŵan am y tro cyntaf, gallwch weld y sioe…

Agoriadau

The Osmonds Musical yn Venue Cymru

11th Ionawr 2022-15th Ionawr 2022

Uchafbwyntiau Llety

Swn-y-Dwr Holiday Cottage

Mae Sŵn-y-Dŵr yn fwthyn gwyliau traddodiadol gyda theimlad modern a chyfoes sydd wedi’i leoli yng…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

Arwydd Bryn Derwen

Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar…

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Exterior of Sunnycroft Guest House, Llandudno

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Sunnycroft.  Rydym yn dŷ llety teuluol, gyda 4 seren Croeso…

Grey themed twin room, Dunoon Hotel

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Exterior of Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Lounge area, Empire Hotel

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Bodeuron Guest House

Heb fod yn bell o Fae Llandudno,  mae Gwesty Bodeuron yn darparu llety yng nghanol y dref hardd hon…

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

St George's Hotel, Llandudno

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

Outside of Stratford House B&B

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Four Saints Brig Y Don Hotel, Llandudno

Mae Gwesty Four Saints Brig y Don wedi’i leoli yng nghanol promenâd Llandudno.

Llandudno Hostel

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd,…

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Benches outside the Clubhouse, SF Parks

Mae Parciau SF yn cyflwyno’u parciau cyffiniol, Canolfan Golden Gate Holiday a Pharc Hamdden…

Number 9

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Outside of the Irish Bar with seating

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Meal of fish, chips and peas, Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Uchafbwyntiau Siopa

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Outside of R Evans Butchers shop

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Cŵn yn chwarae yn y parc cŵn, petplace.

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....