I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Pier Llandudno

Pier Llandudno

Ymgolli Dy Hun

Ymgolli Dy Hun

Tu Hwnt i'r Bont

Tu Hwnt i'r Bont

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Clwb Golff Llanfairfechan

Cwrs 9 twll ar dir parc

Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

Mae map a chanllaw llwybr Alys yng Ngwlad Hud ar gael i'w prynu yn y Ganolfan Groeso. Archwiliwch…

olwyn Bay to Great Orme and Back Road Cycle Route

Llwybr beicio ar y ffordd, 15 milltir o hyd (24 cilomedr) gan deithio ar hyd yr arfordir o Fae…

Bay of Colwyn Sailing Club

Yn Llandrillo-yn-Rhos.

Walking in Conwy

Y byrraf o’r ddau lwybr, ychydig gannoedd o fetrau o hyd yn unig, yn cyflwyno rhai o nodweddion…

Green Dragon Activities

Bydd ein hyfforddwyr cymwysedig yn eich arwain mewn sesiwn weithgaredd llawn hwyl na fyddech fyth…

Walking in Conwy

Taith gron hawdd, 3.5 milltir o hyd o amgylch pentref Eglwysbach ar draws caeau, lonydd a ffyrdd…

Llandudno Ski & Snowboard Centre

Mae nifer o wahanol weithgareddau ar gael ar y llethr – sgïo, eirafyrddio, eira diwbio (sno-tubing)…

Rhos on Sea Sandy Beach

Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a physgota gyda…

Penmaenmawr to Conwy - Road Cycle Route

Taith o tua 10 milltir (16 km) gyda golygfeydd hardd sy’n mynd o Benmaenmawr i Gonwy ac yn ôl.

Llyn Elsi Walk in the Gwydyr Forest

Mae’r daith hon yn cychwyn o Eglwys y Santes Fair yng Ngwydyr ac yn dringo trwy’r coetir nes…

Alwen Reservoir, Cerrigydrudion, Conwy

Mae’r gronfa ddŵr hon dros 900 acer o faint a hi yw’r fwyaf yng Nghymru. Gyda tua 14 milltiro o…

Eirias Events Centre

The newly completed Eirias Events Centre offers premier facilities to members of the public, event…

Canolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol

Mae’r Ganolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol ar Afon Tryweryn; afon fynyddig wirioneddol wyllt yng nghanol…

Ysgol John Bright Leisure Centre

Cyfleusterau dan do a thu allan.

Swallow Falls

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

Walking in Conwy

Taith gerdded gymhedrol drwy Goedwig Gwydyr gyda golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri.

Llwybr Treftadaeth Rhos

Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn unig, gan…

North Wales Power & Sail

Ystod eang o gyrsiau cychod pŵer, morio a hwylio o ddechreuwyr i iotfeistr.

Craig-y-Don Bowling Club

Yn agored i rai sydd heb fod yn aelodau.

Twyni Cinmel

Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod weithredol gan…

Llyn Brenig Reservoir & Visitor Centre

Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer gweithgareddau…

Tan-y-Mynydd Trout Fishery

Pysgodfa 5 pwll mewn lleoliad gwledig.

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Theatr Colwyn

Mae Llandudno Musical Productions yn cyflwyno Avenue Q.

Agoriadau

Avenue Q yn Theatr Colwyn

26th Mawrth 2020-28th Mawrth 2020
Venue Cymru

Bydd cyfle i ddilynwyr snwcer weld rhai o brif chwaraewyr y byd yn Llandudno ym mis Mawrth 2020.

Agoriadau

Pencampwriaeth Taith Coral 2020 yn Venue Cymru

17th Mawrth 2020-22nd Mawrth 2020
Chiara Camoni ym MOSTYN, Llandudno

Gan gynnwys gweithiau newydd a diweddar, mae arddangosfa Chiara Camoni yn cynnwys darn…

Agoriadau

Chiara Camoni ym MOSTYN, Llandudno

9th Tachwedd 2019-1st Mawrth 2020
Theatr Colwyn

Cyflwynir gan Ruffled Feathers Productions.

Agoriadau

‘I Want That Hair’ gan Jane Thornton yn Theatr Colwyn

20th Mai 2020
Cwpan Curtis 2020 yng Nghlwb Golff Conwy

Y Gwpan Curtis yw’r tlws tîm mwyaf adnabyddus ar gyfer golffwyr amatur benywaidd, sy’n cael ei…

Agoriadau

Cwpan Curtis 2020 yng Nghlwb Golff Conwy

12th Mehefin 2020-14th Mehefin 2020
Jazz yn Y Llofft Wair, Canolfan Bwyd Cymru Bodnant

Dewch i fwynhau pryd o fwyd tri chwrs o gynnyrch Cymreig blasus wrth wrando ar synau swynol The…

Agoriadau

Jazz yn Y Llofft Wair, Canolfan Bwyd Cymru Bodnant

25th Ionawr 2020
9.5 Milltir Llyn Brenig (15k) a Canicross

Ras llwybrau naturiol 9.5 milltir (15k) i amgylch Cronfa Ddŵr Llyn Brenig, sy’n dechrau ac yn…

Agoriadau

9.5 Milltir Llyn Brenig (15k) a Canicross

7th Mehefin 2020
Gardd Bodnant

Darganfyddwch yr amrywiaeth syfrdanol o adar yn yr ardd ar daith gerdded dywys gydag arbenigwr o…

Agoriadau

Taith Gerdded Adar Gardd Bodnant

3rd Awst 2020
Theatr Colwyn

Yn rownd derfynol y gystadleuaeth Seren yn Codi, bydd chwech o'r sêr mwyaf poblogaidd o fyd cabare…

Agoriadau

Seren yn Codi gyda Bear Glitz yn Theatr Colwyn

24th Ionawr 2020
Gardd Bodnant

Ymunwch â’r prif arddwr John Rippin am olwg hynod ddiddorol ar yr ardd.

Agoriadau

Taith gerdded gyda’r Prif Arddwr yng Ngardd Bodnant

9th Medi 2020
Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Colin See-Paynton yn Oriel Ffin y Parc

29th Mawrth 2020-22nd Ebrill 2020
Ras Ffordd 10k Nick Beer a Ras Hwyl, Llandudno

Ras redeg 10k gyda golygfeydd godidog ar hyd y Promenâd a rownd Cylchdro'r Gogarth.

Agoriadau

Ras Ffordd 10k Nick Beer a Ras Hwyl, Llandudno

9th Chwefror 2020
Venue Cymru

Mae’r Levellers yn dal i fynd yn gryf ar ôl 30 mlynedd o berfformio.

Agoriadau

Levellers yn Venue Cymru

29th Chwefror 2020
Venue Cymru

Mae’r arwr Roc a Rôl Joe Brown yn mynd o nerth i nerth wrth i’w gyflawniadau cyfoes barhau i gasglu…

Agoriadau

Joe Brown yn Venue Cymru

9th Chwefror 2020
Venue Cymru

Bydd yr actor Luke Evans, sy’n fyd-enwog ar lwyfan ac ar sgrîn, yn mentro ar ei daith gyntaf erioed…

Agoriadau

Luke Evans yn Venue Cymru

30th Ebrill 2020
MOSTYN, Llandudno

Mae MOSTYN yn falch o gyhoeddi trydedd Ffair Argraffu Gogledd Cymru, a drefnir mewn partneriaeth…

Agoriadau

Ffair Brintiau Gogledd Cymru 2020 ym MOSTYN, Llandudno

7th Mawrth 2020
MOSTYN, Llandudno

Mae gennym ddetholiad ardderchog arall o waith gan artistiaid o Ogledd Cymru y tymor hwn ym MOSTYN,…

Agoriadau

Cipolwg 18 - Artistiaid Helfa Gelf ym MOSTYN, Llandudno

5th Hydref 2019-26th Ionawr 2020
Venue Cymru

Prif sioe gyngerdd aml-deyrnged hirsefydlog swyddogol Ewrop i’r 1980!

Agoriadau

80's Mania yn Venue Cymru

11th Medi 2020
Hanner Marathon yr Arfordir Sanlam, Porth Eirias i Brestatyn

Hanner marathon gwych ar hyd y llwybr arfordir Gogledd Cymru, o Borth Eirias, Bae Colwyn i Nova…

Agoriadau

Hanner Marathon yr Arfordir Sanlam, Porth Eirias i Brestatyn

5th Ebrill 2020
Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Gwyn Roberts, Elfyn Jones a Peter Turnbull yn Oriel Ffin y Parc

1st Mawrth 2020-25th Mawrth 2020
Venue Cymru

Dewch am noson gyffrous o antur gyda chasgliad newydd sbon o ffilmiau byrion gan ŵyl ffilm mynydd…

Agoriadau

Taith Fyd-Eang Gŵyl Ffilm Mynydd Banff 2020 - Rhaglen Goch yn Venue Cymru

1st Chwefror 2020
Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa ar y Cyd Matthew Wood a David Nash yn Oriel Ffin y Parc

11th Hydref 2020-4th Tachwedd 2020
Gardd Bodnant

Fedrwch chi ddod o hyd i bob un o’r ‘Munudau Hudol’ yn ein deffroad y gwanwyn yn yr ardd?

Agoriadau

Helfa Wyau Pasg Cadbury yng Ngardd Bodnant

10th Ebrill 2020-13th Ebrill 2020
Venue Cymru

Yn cynnwys actorion clodfawr a Cherddorfa fyw o dros 30 o gerddorion.

Agoriadau

Aida yn Venue Cymru

17th Mawrth 2020

Uchafbwyntiau Llety

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

Llandudno Hostel

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd,…

St George's Hotel, Llandudno

St George yw gwesty moethus Llandudno sydd ar lan y môr. Mae ganddo 75 o ystafelloedd gwely gyda…

Gwesty Links Hotel, Llandudno

Mae’r dafarn hanesyddol hon yn cynnwys 15 ystafell wely ac mae’n un o’r adeiladau mwyaf cyfarwydd…

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Dunoon Hotel

Mae’r Dunoon, sydd wedi ennill sawl gwobr, yn meddu ar safbwynt hen ffasiwn o’r hyn y dylai gwesty…

Min y Don Guest House

Mae enw Cymraeg Min y Don yn berffaith i ddisgrifio lleoliad y tŷ llety ar Draeth y Gogledd enwog…

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

Beachside Guesthouse, Llandudno

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Dale Holiday Apartment, Rhos-on-Sea

Rhandy llawr gwaelod hunangynhwysol gyda’i fynedfa breifat ei hun, gardd a golygfeydd o’r…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Stratford House Llandudno

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Number 9

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

The Empire Hotel, Llandudno

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Sunset Cottage Llandudno

Bwthyn Gwyliau celfydd gyda’r holl gyfarpar angenrheidiol, gyda dwy ystafell wely, ym Mhenmorfa,…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Sheldon's Bar and Bistro

Bar a Bistro Sheldon’s yw’r 'Bar Dinesig newydd yn y Bae’. Cafodd ei sefydlu ym mis Hydref 2018, ac…

Conwy Falls Cafe

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn cynnig cynnyrch lleol, cynnyrch cartref a chynnyrch o…

Cooney's Irish Bar

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Uchafbwyntiau Siopa

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Farm and Pet Place Abergele Dog Park

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

R Evans Butchers, Llandudno

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....