Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

siop ar-lein
Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Coed Pwllycrochan

Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae Colwyn yn…

Silver Birch Golf Club

Dau gwrs golff 9 twll trawiadol iawn

James Alexander barr Tennis Centre

The James Alexander Barr Tennis Centre consists of 2 indoor and 4 outdoor floodlit tennis courts.…

Outside of Pensychnant Nature Conservation Centre

Mae Pensychnant yn gweithio gyda llawer o naturiaethwyr lleol a sefydliadau bywyd gwyllt i gofnodi…

Carved animal statue outside Llyn Brenig Reservoir & Visitor Centre

Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer gweithgareddau…

Recreation of World War Two shop at the Home Front Experience

Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr amgueddfa…

Stile into a field with public pathway

Mae’r daith hon yn cychwyn o Eglwys y Santes Fair yng Ngwydyr ac yn dringo trwy’r coetir nes…

Cerrdded yn, Llanrwst

Mae'r gylchdaith hon yn cychwyn o dref farchnad Llanrwst ac yn mynd â chi trwy goetir hynafol Coed…

Penmachno Trail

Llwybrau Penmachno yw un o ganolfannau beicio mynydd gorau Gogledd Cymru. Mae yma ddau lwybr -…

Biking in Conwy

Llwybr 3.5 cilomedr o hyd (dringo 60m), sy’n ymdroelli drwy Goedwig Clocaenog ac yn berffaith ar…

Guide North Wales

Teithiau cerdded ar thema hanesyddol yn Llandudno.

Oriel MOSTYN o flaen bwidio

Mae MOSTYN yn edrych ymlaen at gael croesawu ymwelwyr yn ôl i’r siop a’r orielau gwerthu o ddydd…

Person walking on stone pathway by a river

Taith gerdded gymhedrol drwy Goedwig Gwydyr gyda golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri.

Penmaenmawr beach with Great Orme in the background

Cyfleusterau hwylio ardderchog i’r 21ain Ganrif.

Clocaenog Forest, Conwy

Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000 acer) o faint.…

Ysgol John Bright Leisure Centre

Cyfleusterau dan do a thu allan.

Parc Hwyl Knightly's

Hwyl i’r teulu i gyd

Adventure Company

Mae’r safle wedi'i leoli mewn 69 erw o goetir sy’n rhan o Ystâd hardd Cinmel. Mae mynediad…

Canyon Wales Logo

Mae Canyon Wales yn cyflwyno teithiau cerdded ceunentydd a hafnau o ansawdd uchel i bob cwr o Gymru…

Rhos on Sea Sandy Beach

Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a physgota gyda…

Eglwys y Santes Fair, Betws-y-Coed

Mae llwybrau Drysau Cysegredig yn cysylltu rhai o eglwysi a chapeli mwyaf diddorol pentrefi a…

Bwlch y Ddeufaen

Taith gron 4.5 milltir (7 cilomedr) o hyd o dref Llanfairfechan at odre mynyddoedd y Carneddau,…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Llun o'r arwydd ar flaen yr Academi Frenhinol Gymreig

Elusen yw’r Academi Frenhinol Gymreig sydd â’r nod o greu mwynhad o gelf weledol trwy gyfrwng…

Agoriadau

Arddangosfa Gaeaf a Keith Andrews: Selected Works yn yr Academi Frenhinol Gymreig

27th Tachwedd 2021-24th Rhagfyr 2021
Logo Theatr Colwyn

Mae’r sioe hon bellach yn adnabyddus fel un o’r sioeau teyrnged gorau yn y byd.

Agoriadau

Simon & Garfunkel Through the Years yn Theatr Colwyn

20th Tachwedd 2021
Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd Paul Carrack a’i fand 6 offeryn arbennig yn dychwelyd i Venue Cymru ym mis Chwefror 2022.

Agoriadau

Paul Carrack yn Venue Cymru

27th Chwefror 2022
Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Gyda thros 30,000 o bobl yn heidio i weld y pantomeim yn Llandudno pob Nadolig, dydi hi byth yn rhy…

Agoriadau

Aladdin yn Venue Cymru

11th Rhagfyr 2021

Aladdin yn Venue Cymru

13th Rhagfyr 2021-16th Rhagfyr 2021

Aladdin yn Venue Cymru

18th Rhagfyr 2021

Aladdin yn Venue Cymru

20th Rhagfyr 2021-24th Rhagfyr 2021

Aladdin yn Venue Cymru

26th Rhagfyr 2021-31st Rhagfyr 2021
Llun o bobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

4th Rhagfyr 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

7th Rhagfyr 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

11th Rhagfyr 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

14th Rhagfyr 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

18th Rhagfyr 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

21st Rhagfyr 2021
Logo Rhedeg Cymru

Wedi’i lleoli rhwng y mynyddoedd a'r môr ger Conwy, mae’r ras anhygoel hon yn dechrau ac yn gorffen…

Agoriadau

Hanner Marathon Gogledd Cymru, Conwy

1st Awst 2021
Llun o rhedwr yn clymu esgidiau

Mae’r Ras Bromenâd 5k fflat a chyflym hon bellach wedi'i sefydlu ar y calendr rhedeg lleol.

Agoriadau

Ras Bromenâd 5k Llandudno dros y Pasg

16th Ebrill 2022
Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Oherwydd galw mawr amdano, mae Max Boyce yn dychwelyd i’r llwyfan.

Agoriadau

Max Boyce - Mae Max yn ôl! Yn Venue Cymru

19th Mawrth 2022
Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae llawer wedi newid ym mywyd Paul yn y blynyddoedd diwethaf. Ymunwch ag ef ar ei drydedd taith o…

Agoriadau

Paul Smith - Changed yn Venue Cymru

10th Medi 2021

Paul Smith - Changed yn Venue Cymru

20th Hydref 2021
Aelodau o'r cyhoedd mewn ffair grefftau

Crefftau a bwyd cartref, i gyd wedi’u cynhyrchu gan aelodau o Gymdeithas Crefftwyr Gogledd Cymru.

Agoriadau

Ffair Grefftau yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Llandudno

30th Gorffennaf 2021-1st Awst 2021
Llun o arwydd y Three Castles ar flaen car clasurol

Bydd Rali’r Tri Chastell 2021 eto wedi’i lleoli yn nhref glan môr hardd Llandudno.

Agoriadau

Rali’r Tri Chastell, Llandudno

1st Medi 2021-4th Medi 2021
Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Dewch i gwrdd Jenna, gweinyddes a phobydd pasteiod o fri sy’n breuddwydio am ychydig o hapusrwydd…

Agoriadau

Waitress - Comedi gerddorol ramantus yn Venue Cymru

28th Mawrth 2022-2nd Ebrill 2022
Llun o bobl ym Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn

Cynhelir Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn ar drydydd dydd Sadwrn y mis rhwng mis Mai a mis Tachwedd.

Agoriadau

Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn

21st Awst 2021
Llun o'r arwydd ar flaen yr Academi Frenhinol Gymreig

Elusen yw’r Academi Frenhinol Gymreig sydd â’r nod o greu mwynhad o gelf weledol trwy gyfrwng…

Agoriadau

138fed Arddangosfa Flynyddol yr Haf ac Arddangosfa Barry Davies yn yr Academi Frenhinol Gymreig

17th Gorffennaf 2021-28th Awst 2021
Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd Kevin Clifton a’r cwmni dawnsio neuadd byd-eang, Burn the Floor, yn dychwelyd yn 2022!

Agoriadau

Burn the Floor yn Venue Cymru

15th Chwefror 2022
Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Paul Merton, Richard Vranch, Suki Webster, Mike McShane a’u cyfeilydd Kirsty Newton yn ôl ar y…

Agoriadau

Paul Merton - Impro Chums yn Venue Cymru

15th Mai 2022
Llun o feiciwr ar lwybr golygfaol

Y Dyn Eira - y triathlon aml-dir anoddaf yn y DU. Dyma’r her eithaf ac ni ddylid ei chymryd yn…

Agoriadau

Triathlon y Dyn Eira, Capel Curig

31st Gorffennaf 2021-1st Awst 2021
Logo Theatr Colwyn

Dyma’r sioe y mae pawb sy'n hoffi ABBA wedi bod yn disgwyl yn eiddgar amdani!

Agoriadau

Arrival - The Hits of Abba yn Theatr Colwyn

1st Rhagfyr 2021
Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae The Australian Pink Floyd Show wedi cyhoeddi taith newydd sbon ar gyfer 2021 a fydd yn cynnwys…

Agoriadau

The Australian Pink Floyd yn Venue Cymru

16th Tachwedd 2021
Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Yn dilyn dwy daith a sicrhaodd glod y beirniaid a chyfnod ar y West End, mae Footloose yn ôl!

Agoriadau

Footloose yn Venue Cymru

23rd Mai 2022-28th Mai 2022
Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Peppa Pinc yn edrych ymlaen at fynd allan am y diwrnod gyda George, Mami Mochyn a Dadi Mochyn -…

Agoriadau

Peppa Pig's Best Day Ever yn Venue Cymru

21st Ionawr 2022-23rd Ionawr 2022
Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Byddwch yn barod Llandudno, gan fod sioe gerdd llwyddiannus Andrew Lloyd Webber o’r West End a…

Agoriadau

School of Rock yn Venue Cymru

22nd Tachwedd 2021-27th Tachwedd 2021
Llun o feic modur Honda Goldwing

Bydd dros 150 Beiciau Modur Honda Goldwing i'w gweld ar y promenâd o 10am i 4pm a bydd yr orymdaith…

Agoriadau

Gorymdaith Sioe Oleuadau Goldwing yn Llandudno

4th Medi 2021
Llun o cwsmer yn samplu mêl mewn stondin yn Ffair Fêl Conwy

Ffair Siarter Frenhinol 700 mlynedd oed gyda stondinau cynnyrch mêl a chychod gwenyn, planhigion …

Agoriadau

Ffair Fêl Conwy

13th Medi 2021

Uchafbwyntiau Llety

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Seaside themed double bedroom, Beachside Guesthouse

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

Outside of Stratford House B&B

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Grey themed twin room, Dunoon Hotel

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

St George's Hotel, Llandudno

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

Elen's Castle Hotel and Restaurant

Tafarn o’r 18fed ganrif ym mhentref godidog Dolwyddelan yn ardal Eryri, gyda golygfeydd anhygoel.

Arwydd Bryn Derwen

Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

Bodeuron Guest House

Heb fod yn bell o Fae Llandudno,  mae Gwesty Bodeuron yn darparu llety yng nghanol y dref hardd hon…

Llandudno Hostel

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd,…

Lounge area, Empire Hotel

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Number 9

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

Lymehurst Bed and Breakfast Llandudno

•             “Trysor cudd” •             Adolygiadau gwych •             Nifer o…

Exterior of Sunnycroft Guest House, Llandudno

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Sunnycroft.  Rydym yn dŷ llety teuluol, gyda 4 seren Croeso…

Swn-y-Dwr Holiday Cottage

Mae Sŵn-y-Dŵr yn fwthyn gwyliau traddodiadol gyda theimlad modern a chyfoes sydd wedi’i leoli yng…

Garreg Lwyd Cottage, Conwy

Garreg Lwyd yw fy mwthyn cysurus dwy ystafell wely, sy’n fwthyn 4 Seren Croeso Cymru. Mae’n cynnwys…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Meal of fish, chips and peas, Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Outside of the Irish Bar with seating

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Uchafbwyntiau Siopa

Outside of R Evans Butchers shop

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Menyw gyda blows wen yn gwenu

Ynglŷn â'ch busnes Mae prisiau’n amrywio o £45 i £300 Rydym yn darparu therapïau…

Cŵn yn chwarae yn y parc cŵn, petplace.

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Simon Baker by Elevate Your Sole staff and Llandudno town crier outside the shopfront

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

Logo Bagiau Cês Glas a Choch ar gefndir melyn

Ynglŷn â'ch busnes Rydym ni’n fusnes bychan a chyfeillgar sy’n darparu cyfleuster storio…

Delwedd o wlân gwyrdd, glas a llwyd wrth ymyl offer.

Dewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni Cymreig traddodiadol, blancedi teithio a brethyn sy'n…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

Tu blaen y siop gyda manylder llwyd

Ynglŷn â'ch busnes Haf Roberts ydi perchennog Beauty Bliss ac mae ganddi dros ugain mlynedd o…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....