Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Imperial Hotel, Llandudno

Am

Mae Gwesty’r Imperial sydd wedi ennill gwobrau, gwesty Pedair Seren mwyaf Llandudno, yn sicrhau Ceinder a Rhagoriaeth a golygfeydd trawiadol ar draws y bae o'i leoliad canolog ar y Promenâd.   

Gyda’i ffasâd Fictoraidd trawiadol, addurn llawn steil ac enw da am fwyd a gwasanaeth, mae Gwesty'r Imperial yn leoliad perffaith ar gyfer busnes a hamdden ac yn ganolbwynt delfrydol ar gyfer crwydro Gogledd Cymru a Llandudno, un o'r cyrchfannau glan y môr traddodiadol gorau sydd wedi cadw ei gymeriad Fictoraidd a'i naws tra'n parhau i fod yn ddeniadol i ymwelwyr heddiw.   

Mae gan yr Imperial 98 o ystafelloedd gwely en-suite gan gynnwys rhai Safonol, Uwch, tair ystafell i deuluoedd, pedair ystafell gyda lolfeydd a phedair swît i deuluoedd.   Mae gan nifer o’r ystafelloedd gwely olygfeydd trawiadol ar draws y Bae ac mae gan rai o'r ystafelloedd ar y pumed llawr falconïau sy'n berffaith i dorheulo neu weld y golygfeydd o safbwynt arall!    Mae gan yr holl ystafelloedd gwely y cyfleusterau y byddech yn eu disgwyl gan westy o’r radd flaenaf i sicrhau eich bod yn gwbl gyfforddus yn ystod eich ymweliad.   Cynigir cyfleusterau i’r anabl hefyd.

O ran bwyta, gall y gwesteion ddewis rhwng Bwyty Chantrey sydd wedi ennill dwy roséd AA i fwynhau pryd o’r radd flaenaf neu'r Terrace i gael awyrgylch sy'n fwy anffurfiol.   Mae’r ddau yn agored i rai nad ydynt yn aros yn y gwesty ond argymhellir y dylid archebu bwrdd.

Mae Bwyty Chantrey yn cynnig hyblygrwydd o ddewis un cwrs neu ddau i brofiad llawn o Fwydlen y  Bwyty sy’n llawn prydau sy’n tynnu dŵr i’r dannedd.    Yn ogystal â bwydlen Chantrey, mae pryd "Arbennig" ar gael yn ddyddiol ynghyd â Chinio Dydd Sul Traddodiadol a blasus.   Tra bo'r Terrace, sy'n cynnig golygfeydd trawiadol ar draws y bae, yn darparu cinio, lluniaeth ysgafn drwy'r dydd a phryd yn y gyda'r nos.  

Mae cyfleusterau ar gael ar gyfer ciniawa preifat, o achlysuron teuluol bychan i ddigwyddiadau corfforaethol mawr.   Gyda dewis o saith ystafell gynadledda a gwledda, gall yr Imperial groesawu hyd at 150 o westeion neu briodasau gyda hyd at 120 o westeion ac mae tair ystafell wledda wedi'u trwyddedu ar gyfer Seremonïau Sifil.

Yr Imperial hefyd yw’r unig westy mawr yn yr ardal i gynnig canolfan iechyd a ffitrwydd, gydag aelodaeth am ddim i westeion yn ystod eu hymweliad.   Gall y gwesteion fwynhau mynd i nofio'n hamddenol neu ymarfer corff yn un o'r ddwy gampfa sy'n cynnwys ystod o offer hyfforddi cardiofasgwlaidd a chodi pwysau.   Mae bath sba, sawna ac ystafell stêm ynghyd â salon iechyd a harddwch.

Gwobrau

Goriad Gwyrdd 

Gwesty’r Flwyddyn yr AA 2010-2011

Cynigion Arbennig

Gwyliau Tymhorol ar lan y môr – dewch i grwydro Gogledd Cymru gyda chynnig dwy noson Gwesty’r Imperial sy’n cynnwys gwydraid am ddim o Brosecco a siocledi wrth gyrraedd a phryd bwyd tri chwrs ym Mwyty Chantrey sydd wedi ennill dwy Roséd AA ar y ddwy noson.    Prisiau’n dechrau o £99 yr un fesul noson.   

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
4
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Superior Double£185.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell 2 wely sengl£135.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell deulu£210.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Dwbl£135.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Car Charging Point
 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Licensed
 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig
 • Private Parking
 • Regular evening entertainment
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Swimming pool on site
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Telephone in room/units/on-site
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Welsh Spoken
 • Wireless internet

Arlwyo

 • Bar
 • Brecwast ar gael
 • Bwyty ar y safle
 • Cinio ar gael
 • Darperir ar gyfer dietau arbennig
 • Pryd nos ar gael

Cyfleusterau Darparwyr

 • Ar gael ar gyfer derbyniad priodas
 • Lifft ar gael
 • Trwydded i gynnal priodasau sifil
 • Wifi ar gael

Cyfleusterau Hamdden

 • Pwll nofio
 • Spa / Pwll Nofio

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu clyw
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu golwg
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Glan y môr
 • Gwyliau canol wythnos ar gael
 • Gwyliau penwythnos ar gael

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely
 • Ffôn ym mhob ystafell wely

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Maes parcio
 • Parcio ar y safle

Season

 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Coach parties welcome

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwesty’r Imperial

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA Gwesty
Vaughan Street, The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1AP
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 877466

Amseroedd Agor

Agored dros y Nadolig
Agored dros y Flwyddyn Newydd
Ar agor drwy'r flwyddyn (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)

Graddau

 • 4 Sêr AA Gwesty
 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr AA Gwesty 4 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso CymruGwobr Aur Gwobr Aur 2016
 • Gwobrau AA2 AA Rosette 2 AA Rosette 2019
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.13 milltir i ffwrdd
 2. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.19 milltir i ffwrdd
 4. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.22 milltir i ffwrdd
 1. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.23 milltir i ffwrdd
 2. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.31 milltir i ffwrdd
 3. Theatr â 1500 o seddi

  0.32 milltir i ffwrdd
 4. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.4 milltir i ffwrdd
 5. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.4 milltir i ffwrdd
 6. Hwyl i'r holl deulu

  0.4 milltir i ffwrdd
 7. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.41 milltir i ffwrdd
 8. Tollffordd

  0.42 milltir i ffwrdd

 9. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.42 milltir i ffwrdd
 10. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.43 milltir i ffwrdd
 11. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.46 milltir i ffwrdd
 12. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.46 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....