Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Castell tywod ar Traeth y Gogledd Llandudno.

Am

Llandudno yw’r gyrchfan fwyaf yng Nghymru, mewn lleoliad unigryw rhwng Pen y Gogarth a Thrwyn y Fuwch gyda dau draeth gwych, Traeth y Gogledd a thwyni tywod distaw Pen Morfa.

Mae Llandudno wedi cynnal ei choethder a’i hysblander Fictoraidd ac Edwardaidd, er gwaethaf ei hatyniadau modern.

Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno (a elwir hefyd yn Draeth Llandudno), ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd hir a phromenâd eang ac yng nghysgod trawiadol pentir y Gogarth.

Pethau i'w gwneud ar ac o gwmpas Traeth Llandudno

Does yna byth eiliad ddiflas ar draeth Llandudno!

Mae pob un o'r ffyrdd hen-ffasiwn gorau o fwynhau ein harfordir hardd ar gael yma.

Mae sioeau Punch a Judy wedi bod yn ffefryn glan y môr ers dros 150 mlynedd, yna mae gennych reidiau asynnod ar y tywod, hufen iâ ar y pier, cerddoriaeth fyw o'r bandstand. Heb anghofio cael hoe yn y prynhawn yn eich cadair gynfas!

Hefyd, mae man chwarae, pwll padlo a byrbrydau ar ochr ddwyreiniol y Prom.

Un o'r ffyrdd gorau o weld Llandudno yw o gwch. Neidiwch ar fwrdd y Sea-Jay ar gyfer taith olygfaol ar y dŵr i weld Trwyn y Fuwch a'r Gogarth; neu daith bysgota môr hirach lle gallwch fwynhau’r arfordir ysblennydd yn y gobaith o ddal eich cinio eich hun.

Neidiwch ar fwrdd un o'r cychod cyflym a gwibiwch heibio’r Gogarth a Thrwyn y Fuwch trwy ddŵr a halen yn tasgu.

Llawer o hwyl!

Does dim llawer o ddulliau teithio eraill yn gwneud i deithwyr neu wylwyr wenu cymaint na thrên tir Llandudno y gallwch chi gamu ar ei fwrdd gyferbyn â Rhodfa’r Gogledd.

Mae'r temtasiwn i godi llaw ar y tyrfaoedd, wrth i'r injan amryliw bwffian rhwng Traeth y Gogledd a thraeth Penmorfa, yn ormod i'w wrthsefyll.

Dim ond ychydig funudau ar droed yw Traeth Llandudno i ffwrdd o amwynderau’r dref gan gynnwys siopau, caffis a thoiledau.

Gwybodaeth am Draeth y Gogledd Llandudno:

Rheolir Traeth Llandudno gan Wasanaeth Harbwr ac Arfor, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Enillydd gwobr glan môr 2019

Mae mynediad i bobl anabl.

Gellir llogi cadeiriau cynfas

Ni chaniateir cŵn ar y traeth gan gynnwys ar lan y môr, y blaendraeth nac unrhyw lethr neu risiau sy'n arwain at y traeth, (o Bier Llandudno i Clarence Road) 1 Mai tan 30 Medi

Nid oes achubwr bywyd ar y traeth

A chofiwch, peidiwch â bwydo'r gwylanod

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Traeth y Gogledd Llandudno

Glan y môr

Llandudno, Conwy, LL30 2LG
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 596253

Beth sydd Gerllaw

 1. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.21 milltir i ffwrdd
 2. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.21 milltir i ffwrdd
 3. 0.23 milltir i ffwrdd
 4. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.24 milltir i ffwrdd
 1. Tollffordd

  0.29 milltir i ffwrdd
 2. Hwyl i'r holl deulu

  0.29 milltir i ffwrdd
 3. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.3 milltir i ffwrdd
 4. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.33 milltir i ffwrdd
 5. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.35 milltir i ffwrdd
 6. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.35 milltir i ffwrdd
 7. 0.37 milltir i ffwrdd
 8. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.37 milltir i ffwrdd
 9. Theatr â 1500 o seddi

  0.41 milltir i ffwrdd
 10. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.43 milltir i ffwrdd
 11. Sefydlwyd 1902

  0.5 milltir i ffwrdd
 12. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.62 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....