Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Castell tywod ar Traeth y Gogledd Llandudno.

Am

Ynghylch Traeth Llandudno

Gyda 2 draeth sydd wedi ennill gwobrau, Llandudno yw cyrchfan fwyaf Cymru. Wedi'i lleoli rhwng Pen y Gogarth a Thrwyn y Fuwch mae dewis o Draeth y Gogledd a thwyni tywod Penmorfa.

Mae gan Landudno ei chyfoeth o atyniadau modern yn ogystal â'i hanes Fictoraidd ac Edwardaidd.

Traeth y Gogledd neu draeth Llandudno yw prif draeth y dref. Mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd hir a phromenâd eang ac yng nghysgod trawiadol pentir y Gogarth.

Pethau i’w Gwneud ar Draeth Llandudno a’r Dalgylch

Does yna byth eiliad ddiflas ar draeth Llandudno!

Mae pob un o'r ffyrdd hen-ffasiwn gorau o fwynhau ein harfordir hardd ar gael yma;

• Sioeau Punch a Judy – ffefryn gan deuluoedd ers dros 150 mlynedd.

• Reid ar gefn asyn ar y tywod

• Hufen iâ ar y pier

• Cerddoriaeth fyw ar y bandstand

• Neu bendwmpian yn y pnawn yn ein cadeiriau cynfas.

Mae yna ardal chwarae, pwll padlo a byrbrydau ym mhen dwyreiniol y Promenâd.

Un o’r ffyrdd gorau o weld Llandudno yw o gwch. Camwch ar fwrdd y Sea-Jay ar gyfer taith olygfaol ar y dŵr i weld Trwyn y Fuwch a'r Gogarth, neu daith bysgota môr hirach lle gallwch fwynhau’r arfordir ysblennydd yn y gobaith o ddal eich swper eich hun.

Neu gallwch gamu ar fwrdd un o'r cychod cyflym a gwibio heibio’r Gogarth a Thrwyn y Fuwch trwy ddistrych y tonnau.

Llawer o sbort!

Does dim llawer o ddulliau teithio eraill yn gwneud i deithwyr neu gerddwyr wenu cymaint na Thrên Tir Llandudno y gallwch chi gamu ar ei fwrdd gyferbyn â Rhodfa’r Gogledd.

Mae'r temtasiwn i godi llaw ar y tyrfaoedd, wrth i'r injan amryliw bwffian rhwng Traeth y Gogledd a thraeth Penmorfa, yn ormod i'w wrthsefyll.

Dim ond ychydig funudau ar droed yw Traeth Llandudno i ffwrdd o amwynderau’r dref gan gynnwys siopau, caffis a thoiledau.

Gwybodaeth am Draeth y Gogledd Llandudno:

• Rheolir Traeth Llandudno gan Wasanaeth Harbwr ac Arfor, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

• Enillydd gwobr glan môr 2018

• Mae mynediad i bobl anabl.

• Gellir llogi cadeiriau cynfas

O dan Orchymyn Gwahardd Cŵn 2012, gallech wynebu dirwy o £75 os ewch â’ch cŵn ar unrhyw un o draethau Llandudno. Ni chaniateir cŵn ar y traethau rhwng 1 mai a 30 medi. I gael manylion llawn a map o’r ardaloedd lle na chaniateir cŵn, cliciwch ar y ddolen pdf isod.

Does dim achubwr bywyd ar y traeth.

A chofiwch, peidiwch â bwydo’r gwylanod!

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Traeth y Gogledd Llandudno

Glan y môr

Llandudno, Conwy, LL30 2LG
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 596253

Beth sydd Gerllaw

 1. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.21 milltir i ffwrdd
 2. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.21 milltir i ffwrdd
 3. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.21 milltir i ffwrdd
 4. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.23 milltir i ffwrdd
 1. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.24 milltir i ffwrdd
 2. Tollffordd

  0.29 milltir i ffwrdd
 3. Hwyl i'r holl deulu

  0.29 milltir i ffwrdd
 4. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.3 milltir i ffwrdd
 5. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.33 milltir i ffwrdd
 6. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.35 milltir i ffwrdd
 7. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.35 milltir i ffwrdd

 8. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.37 milltir i ffwrdd
 9. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.37 milltir i ffwrdd
 10. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.39 milltir i ffwrdd
 11. Theatr â 1500 o seddi

  0.41 milltir i ffwrdd
 12. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.43 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....