I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Siopau Coffi yn Sir Conwy
Caffis yn Sir Conwy

Caffis yn Sir Conwy

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Other
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Caffis a Siopau Coffi

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 75

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Rest & Be Thankful

  Cyfeiriad

  Marine Drive, Llandudno, Conwy, LL30 2XD

  Ffôn

  01492 870004

  Llandudno

  Ychwanegu Rest & Be Thankful	 i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  135 Station Road, Deganwy, Conwy, Conwy, LL31 9EJ

  Ffôn

  01492 584844

  Conwy

  Ychwanegu The Tea Station	 i'ch Taith

 3. The Lodge

  Cyfeiriad

  Llanrhaeadr, Conwy, LL16 4NL

  Ffôn

  01745 890370

  Llanrhaeadr

  Ychwanegu The Lodge i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Dale Road, Llandudno, Conwy, LL30 2BG

  Ffôn

  01492 872958

  Llandudno

  Bwyty wedi ei leoli ar draeth Penmorfa yn Llandudno. Mae ein tîm cyfeillgar yn darparu brecwast, prydau ysgafn, prif brydau a the pnawn, ac mae bwrdd prydau arbennig bob dydd.

  Ychwanegu Caffi Glan Môr Penmorfa i'ch Taith

 5. Costa Coffee

  Cyfeiriad

  Parc Llandudno, Conway Road, Llandudno, Conwy, LL30 1PX

  Ffôn

  01492 875709

  Llandudno

  Ychwanegu Costa Coffee i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Pentrefoelas, Betws Y Coed, Conwy, LL24 0LE

  Ffôn

  01690 770296

  Betws Y Coed

  Y Riverside Chocolate House, sydd efallai’n cynnig y ddiod siocled boeth orau yng Nghymru, yw’r lle delfrydol i faldodi eich dant melys.

  Ychwanegu The Riverside Chocolate House & Tea Room i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  66 Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2SB

  Ffôn

  01492 877909

  Llandudno

  Ychwanegu Mostyn's Cafe Bar	 i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  26 High Street, Conwy, Conwy, LL32 8DE

  Ffôn

  01492 592436

  Conwy

  Ychwanegu Conwy Pantry i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Two Gates, Ty Nant, Corwen, Conwy, LL21 0PT

  Ffôn

  01490 420628

  Corwen

  Yn ogystal â mwynhau brecwast a chinio cartref o gynnyrch lleol ac yn cynnwys salad a phwdinau blasus, a phastai bwthyn arbennig y Country Cooks.

  Ychwanegu Country Cooks i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Enochs Fish Cafe, 146 Conway Road, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9DU

  Ffôn

  01492 581145

  Llandudno Junction

  Wedi’i hen sefydlu fel man enwog yng Ngogledd Cymru, mae Enoch’s yn dal i gynnig profiad bwyta ardderchog.

  Ychwanegu Enoch's Fish & Chips i'ch Taith

 11. The Beach Cafe & Shop

  Cyfeiriad

  Pensarn Promenade, Abergele, Conwy, LL22 7PP

  Abergele

  Ychwanegu The Beach Cafe & Shop 	 i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  165 Conway Road, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9EG

  Ffôn

  01492 573763

  Llandudno Junction

  Ychwanegu Sarah's Cafe & Baker's Shop	 i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Chapel Street, Abergele, Conwy, LL22 7AW

  Ffôn

  01745 826081

  Abergele

  Ychwanegu The Jade Leaf Cafe i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XZ

  Llandudno Junction

  Ychwanegu RSPB Nature Reserve Cafe	 i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  18 Mostyn Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 1YS

  Ffôn

  01492 868572

  Llandudno

  Ychwanegu Coffee V i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  30 Market Street, Abergele, Conwy, LL22 7AA

  Abergele

  Ychwanegu Lowther's i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  61 Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2NW

  Ffôn

  01492 860440

  Llandudno

  Mae Cafe Revive! yn siop Marks and Spencer yn lle hwylus i gael te, coffi a byrbrydau ysgafn tra’r ydych yn siopa yn Llandudno. Mae’r staff yn gwrtais a pharod eu cymorth, mae dewis da o frechdanau a chacennau, a hyd yn oed te pnawn.

  Ychwanegu Caffi Marks & Spencer i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  2 George Street, Llandudno, Conwy, LL30 2ST

  Ffôn

  01492 876601

  Llandudno

  O fyrbryd a choffi arbenigol i bryd tri chwrs, i gyd o gynnyrch lleol.

  Ychwanegu The Cocoa House i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Llyn Crafnant, Trefriw, Conwy, Conwy, LL27 0JZ

  Ffôn

  01492 640818

  Conwy

  Mae Caffi a Gardd De Lakeside yn edrych dros Llyn Crafnant a mynyddoedd Eryri.

  Ychwanegu Lakeside Cafe i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Bridge Street, Llanrwst, Conwy, LL26 0ET

  Ffôn

  01492 640275

  Llanrwst

  Mae Pickwicks yn fusnes teuluol yng nghanol Llanrwst. Mae pum ystafell sy’n gwerthu anrhegion, llyfrau a hynafolion mewn adeilad rhestredig o 1598 gydag ystafell de fechan ar y llawn gwaelod gyda thrawstiau derw. Iard gyda mannau eistedd a ffynnon…

  Ychwanegu Pickwick's i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....