Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Gŵyl Gerddoriaeth Glasurol Conwy

Gŵyl Gerddoriaeth Glasurol Conwy - 23-30/07/2022

Pete Tong & the Heritage Orchestra

Pete Tong & the Heritage Orchestra - 13/08/2022

Adventure Cinema yn Stadiwm CSM

Adventure Cinema yn Stadiwm CSM - 29-31/07/2022

Simply Red

Simply Red - 14/08/2022

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Beth Sydd ‘Mlaen

Y Mis Hwn

Arddangosfa Cymru a Brwydr Prydain

Crëwyd Arddangosfa Cymru a Brwydr Prydain gan gangen Hanesyddol yr Awyr yr Awyrlu Brenhinol i…

Agoriadau

Arddangosfa Cymru a Brwydr Prydain yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Llandudno

1st Gorffennaf 2022-10th Gorffennaf 2022
Pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

2nd Gorffennaf 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

5th Gorffennaf 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

9th Gorffennaf 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

12th Gorffennaf 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

16th Gorffennaf 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

19th Gorffennaf 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

23rd Gorffennaf 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

26th Gorffennaf 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

30th Gorffennaf 2022
Eglwys y Santes Fair

Ymunwch â ni rhwng mis Gorffennaf a mis Medi i wrando ar ystod eang o gorau o bob rhan o Ogledd…

Agoriadau

Cyngerdd Côr Meibion Colwyn, Betws-y-Coed

3rd Gorffennaf 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Jane McDonald yn ôl yn 2022 gyda’i thaith ‘Let the Light In’.

Agoriadau

Jane McDonald - Let the Light In yn Venue Cymru

3rd Gorffennaf 2022
North Wales Crusaders

Mae North Wales Crusaders yn glwb proffesiynol rygbi’r gynghrair sy’n seiliedig ym Mae Colwyn.…

Agoriadau

North Wales Crusaders v London Skolars yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn

3rd Gorffennaf 2022
GOG Triathlon

Mae Clwb Triathlon GOG yn cynnal Triathlon Sbrint Llanrwst sy’n cynnwys nofio 400 metr, beicio 24km…

Agoriadau

Triathlon Sbrint Llanrwst

3rd Gorffennaf 2022
Monday Night is Music Night

Mae cyngherddau wythnosol ‘Monday Night is Music Night’ y côr lleol hwn yn cynnwys repertoire eang.…

Agoriadau

Harmony Singers - Monday Night is Music Night yn Eglwys Sant Ioan, Llandudno

4th Gorffennaf 2022

Harmony Singers - Monday Night is Music Night yn Eglwys Sant Ioan, Llandudno

11th Gorffennaf 2022

Harmony Singers - Monday Night is Music Night yn Eglwys Sant Ioan, Llandudno

18th Gorffennaf 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Sioe newydd sbon anhygoel sy’n cynnwys Maisie Smith, seren EastEnders a gyrhaeddodd rownd derfynol…

Agoriadau

Strictly Presents: Keeeep Dancing! Yn Venue Cymru

5th Gorffennaf 2022

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....