I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Welsh Mountain Zoo

Welsh Mountain Zoo

Ogofa artiffisial

Ogofa artiffisial

Cair Cebl Llandudno

Cair Cebl Llandudno

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Other
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Pysgodfa 5 pwll mewn lleoliad gwledig.

National Beekeeping Centre Wales

Mae Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru yn achosi gwefr o gyffro yng Ngogledd Cymru. Wedi'i…

Rural Conwy Sacred Trails

Mae llwybrau Drysau Cysegredig yn cysylltu rhai o eglwysi a chapeli mwyaf diddorol pentrefi a…

Rocky Pines Adventure Golf, Great Orme, Llandudno

Cwrs golff mini 18 twll

Mynydd Marian

Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir a’r cefn…

Walking in Conwy

Mae'r daith hawdd hon yn cychwyn o’r maes parcio o flaen adfeilion Cloddfa Hafna, ac yn dilyn y…

Walking in Conwy

Taith gron 4.5 milltir (7 cilomedr) o hyd o dref Llanfairfechan at odre mynyddoedd y Carneddau,…

Hwyl i’r teulu i gyd

Inside the distillery

Mae Distyllfa Wisgi Aber Falls yn un o bedair distyllfa yng Nghymru, ond dyma’r un gyntaf yn y…

Fishing at Alwen Reservoir

Ddŵr Alwen yn lleoliad heddychlon gyda nifer o lannau cysgodol, coediog. Mae’r dyfroedd yn cael eu…

Walking in Conwy

Pum taith gerdded, o bellter amrywiol, o amgylch pentref Llanfairfechan ar arfordir y gogledd. Mae…

Walking in Conwy

Mae’r daith gron 3.5 milltir (5.5 cilomedr) hon yn un o gyfres o deithiau cerdded o dref Llanrwst…

Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno) sydd yn…

Pensychnant Upland Walk

Cylchdaith yn arwain o ben Pas Sychnant gyda golygfeydd arbennig o Ddyffryn Conwy, mynyddoedd y…

Underground Adventures, Betws y Coed

Beth am brofi antur hollol wahanol ger Betws-y-coed a theithio drwy fynydd drwy gyfres o heriau…

Pwllycrochan Woods Local Nature Reserve Walks

Cyfres o 4 cylchdaith sy’n amrywio o .075 milltir i 1.25 milltir sy’n ymestyn ar draws y llethrau y…

Llandudno Oval Bowling Club

Rydym ar agor i’r cyhoedd ac mae gennym gyfleusterau da i bobl anabl ac iau a gallwn addysgu’r gêm…

Smallest House - Conwy

Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

Pentrefoelas Walks

Pum cylchdaith o wahanol hyd o bentref Pentrefoelas.

Clocaenog Forest, Conwy

Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000 acer) o faint.…

Guided donkey rides on the West Shore beach

West Shore Beach

Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y Gogledd. …

Alwen Reservoir, Cerrigydrudion, Conwy

Mae’r gronfa ddŵr hon dros 900 acer o faint a hi yw’r fwyaf yng Nghymru. Gyda tua 14 milltiro o…

Pethau i’w Gwneud

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....