I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Ceir Cebl Llandudno

Ceir Cebl Llandudno

Ogofa artiffisial

Ogofa artiffisial

Sŵ Fynydd Gymreig
Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Walking in Conwy

Y byrraf o’r ddau lwybr, ychydig gannoedd o fetrau o hyd yn unig, yn cyflwyno rhai o nodweddion…

Llandudno Junction Leisure Centre

Cyfleusterau hamdden dan do.

North Wales Cruising Club

Y clwb yw un o’r clybiau hwylio mwyaf yng Ngogledd Cymru.

Canolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol

Mae’r Ganolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol ar Afon Tryweryn; afon fynyddig wirioneddol wyllt yng nghanol…

Walks from Pont y Pair in the Gwydyr Forest

Mae’r gyfres hon o lwybrau cerdded cymhedrol yn dechrau o faes parcio Pont y Pair ym Metws-y-Coed…

Traeth Gwobr Glan Mor Porth Eirias, Bae Colwyn

2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

Plas y Brenin - National Mountain Sports Centre, Capel Curig

Yn swatio’n ddwfn yng nghalon Eryri, ni ellir maeddu’n lleoliad fel cyrchfan i weithgareddau antur…

Rural Conwy Sacred Trails

Mae llwybrau Drysau Cysegredig yn cysylltu rhai o eglwysi a chapeli mwyaf diddorol pentrefi a…

Along the Conwy Valley - Road Cycle Ride

Mae’r llwybr hwn yn dilyn Dyffryn Conwy o Gonwy ac yn ôl. Cyfanswm o 45 milltir (72 km) gyda…

Llandudno Boat Trip

Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

Llwybr yr Arglwyddes Mair, Coedwig Gwydyr

Mae Llwybr yr Arglwyddes Fair yn llwybr byr drwy goetir cymysg gyda golygfeydd hyfryd dros dref…

Underground Adventures, Betws y Coed

Beth am brofi antur hollol wahanol ger Betws-y-coed a theithio drwy fynydd drwy gyfres o heriau…

West Shore Miniature Railway

Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a thrydanol…

The Alwen Trail

Taith gron, hawdd ei dilyn, sydd wedi’i harwyddo, o amgylch Cronfa Ddŵr Alwen, tua 7.5 milltir (11…

Rhos Fynach Crazy Golf

Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn edrych…

Craig-y-Don Bowling Club

Yn agored i rai sydd heb fod yn aelodau.

Colwyn Bay to Abergele - Road Cycle Route

Mae’r daith feicio hon yn dechrau o’r pier ym Mae Colwyn ac yn dilyn ffyrdd gwledig, tawel i…

Coed Pwllycrochan

Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae Colwyn yn…

Golf Coast North Wales

Pum maes golff a chyrsiau golff tir parc.

Walking in Conwy

A gentle circular walk of approximately 6.5km long from Tal-y-Cafn along the Conwy River.

Clocaenog Forest, Conwy

Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000 acer) o faint.…

Pethau i’w Gwneud

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....