Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

olwyn Bay to Great Orme and Back Road Cycle Route

Am

Llwybr beicio ar y ffordd, 15 milltir o hyd (24 cilomedr) gan deithio ar hyd yr arfordir o Fae Colwyn i dref Llandudno a’r Gogarth – ac yn ôl.

Gan ddechrau o Ffordd Llanrwst ym Mae Colwyn, ewch i lawr yr allt i Ffordd Conwy ac ar hyd Ffordd Dinerth. Trowch i’r chwith ger garej betrol Shell gan basio Clwb Golff Llandrillo-yn-Rhos. Ewch yn eich blaen i fyny allt Trwyn y Fuwch ac yna i lawr i gyrchfan glan-môr Fictoraidd Llandudno ac ar hyd y Promenâd. Ewch heibio Gwesty’r Grand ar odre’r Gogarth gan fynd yn eich blaen i fyny’r allt ar y dde, heibio Eglwys Sant Tudno, a throi i’r dde ger y gyffordd siâp-T. Dilynwch y ffordd at waelod yr allt heibio gwesty’r Empire gan gadw ar y chwith i’r Promenâd a dilynwch yr un daith yn ôl i gyfeiriad Bae Colwyn.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Beicio ar y Ffordd o Fae Colwyn i’r Gogarth ac yn ôl.

Llwybr Beicio

Llanrwst Road, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5YS

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.76 milltir i ffwrdd
 2.  

  Sŵ Mynydd Cymru

  Rydych yn camu i fyd o ryfeddod naturiol wrth fynychu Sw…

  0.85 milltir i ffwrdd
 3. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  1.05 milltir i ffwrdd
 4. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  1.1 milltir i ffwrdd
 1. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  1.22 milltir i ffwrdd
 2. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  1.36 milltir i ffwrdd
 3. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  1.4 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  1.56 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  1.72 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  1.77 milltir i ffwrdd
 7. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  2.07 milltir i ffwrdd
 8. Ynglŷn â'ch busnes

  Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol…

  2.65 milltir i ffwrdd
 9. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  2.8 milltir i ffwrdd
 10. Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd…

  2.97 milltir i ffwrdd
 11. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  3.3 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....