I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
olwyn Bay to Great Orme and Back Road Cycle Route

Am

Llwybr beicio ar y ffordd, 15 milltir o hyd (24 cilomedr) gan deithio ar hyd yr arfordir o Fae Colwyn i dref Llandudno a’r Gogarth – ac yn ôl.

Gan ddechrau o Ffordd Llanrwst ym Mae Colwyn, ewch i lawr yr allt i Ffordd Conwy ac ar hyd Ffordd Dinerth. Trowch i’r chwith ger garej betrol Shell gan basio Clwb Golff Llandrillo-yn-Rhos. Ewch yn eich blaen i fyny allt Trwyn y Fuwch ac yna i lawr i gyrchfan glan-môr Fictoraidd Llandudno ac ar hyd y Promenâd. Ewch heibio Gwesty’r Grand ar odre’r Gogarth gan fynd yn eich blaen i fyny’r allt ar y dde, heibio Eglwys Sant Tudno, a throi i’r dde ger y gyffordd siâp-T. Dilynwch y ffordd at waelod yr allt heibio gwesty’r Empire gan gadw ar y chwith i’r Promenâd a dilynwch yr un daith yn ôl i gyfeiriad Bae Colwyn.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Beicio ar y Ffordd o Fae Colwyn i’r Gogarth ac yn ôl.

Llwybr Beicio

Llanrwst Road, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5YS

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.76 milltir i ffwrdd
 2. 0.85 milltir i ffwrdd
 3. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  1.05 milltir i ffwrdd
 4. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  1.1 milltir i ffwrdd
 1. Premier Amusements and Cash Bingo

  Bingo arian parod. Ar agor yn hwyr ac mae gwobrau mawr i’w cael

  1.16 milltir i ffwrdd
 2. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  1.22 milltir i ffwrdd
 3. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  1.36 milltir i ffwrdd
 4. 2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

  1.4 milltir i ffwrdd
 5. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  1.56 milltir i ffwrdd
 6. Mae Colin a Charlotte yn estyn gwahoddiad i chi ymuno â nhw i gael profiad unigryw yn eu…

  1.68 milltir i ffwrdd
 7. Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn…

  1.68 milltir i ffwrdd
 8. Sioe marionét draddodiadol

  1.72 milltir i ffwrdd
 9. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  1.72 milltir i ffwrdd
 10. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  1.77 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....