Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Coed Pwllycrochan

Am

Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae Colwyn yn hawdd cyrraedd ato o'r llwybr beicio arfordirol, Sw Mynydd Gogledd Cymru; a Phorth Eirias.

Mae'r coed bron i gyd yn rhai collddail ac mae amrywiaeth o goed brodorol a rhywogaethau egsotig fel castanwydd a phinwydd. Mae coed ffawydd, derw a chastanwydd aeddfed trawiadol yn rhoi cymeriad i'r coetir ac mae dwy afon yn creu nodwedd ddeniadol wrth iddynt droelli drwy'r glynnoedd dwfn yn rhan hynafol y goedwig.

Mae’r adar y gellir eu gweld a'u clywed yn cynnwys sgrech y coed, y bwncath, cnocell y cnau, y gnocell fraith fwyaf, dringwr bach, a'r dylluan frech.

Mae King’s Drive a Llanrwst Road yn rhannu'r coetir 21 hectar yn dair rhan.

Mae panelau dehongli yn y mynedfeydd yn rhan ganol y coetir ac mae'r rhain yn helpu i esbonio ei hanes diweddar, rhai o'r coed, ffyngau a bywyd gwyllt sydd i'w gweld yn ogystal â dangos nifer o lwybrau cylchol y gellir eu dilyn.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Coed Pwllycrochan

Llwybr Natur

Pwllycrochan Avenue, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7BW

Beth sydd Gerllaw

 1. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan y busnes cyn…

  0.38 milltir i ffwrdd
 2. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.4 milltir i ffwrdd
 3. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  0.53 milltir i ffwrdd
 1. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  0.62 milltir i ffwrdd
 2. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  0.87 milltir i ffwrdd
 3. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.88 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  1.1 milltir i ffwrdd
 5. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  1.12 milltir i ffwrdd
 6. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  1.32 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  1.6 milltir i ffwrdd
 8. Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd…

  2.37 milltir i ffwrdd
 9. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  2.79 milltir i ffwrdd
 10. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  2.94 milltir i ffwrdd
 11. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  3 milltir i ffwrdd
 12. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  3.27 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....