Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Biking in Conwy

Am

Taith 3.5 cilomedr o hyd (dringo 60m), yn berffaith ar gyfer teuluoedd a dechreuwyr. Gan ddechrau o Safle Picnic Bod Petryal, mae’r llwybr yn ymdroelli drwy Goedwig Clocaenog – hafan i fywyd gwyllt megis gwiwerod coch prin ac adar. Ar ôl cwblhau’r daith, beth am fwynhau picnic ger y llyn? Mae digon o le i barcio a thoiledau ar gael.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Beicio Bod Petryal

Llwybr Beicio

Bod Petryal Picnic Site

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000…

  3.31 milltir i ffwrdd
 2. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  4.95 milltir i ffwrdd
 3. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  5.14 milltir i ffwrdd
 1. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  8.4 milltir i ffwrdd
 2. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  14.13 milltir i ffwrdd
 3. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  14.19 milltir i ffwrdd
 4. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  15.03 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  15.38 milltir i ffwrdd
 6. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  16.22 milltir i ffwrdd
 7. 16.3 milltir i ffwrdd
 8. Eiddo yng ngofal Cadw

  16.9 milltir i ffwrdd
 9. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  17.48 milltir i ffwrdd
 10. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  17.63 milltir i ffwrdd
 11. Llond gwlad o hwyl i’r teulu cyfan..... Mwynhewch y rasio defaid, ewch yn agos at yr…

  17.78 milltir i ffwrdd
 12. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  17.89 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....