I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Rural Conwy Sacred Trails

Am

Mae llwybrau Drysau Cysegredig yn cysylltu rhai o eglwysi a chapeli mwyaf diddorol pentrefi a threfi bach Dyffryn Conwy. Mae pedwar grŵp o deithiau y gallwch eu dilyn, naill ai mewn car neu trwy ddefnyddio’r llwybrau cerdded dynodedig rhwng pob eglwys a phentref/tref. O seintiau i bechaduriaid, o dywysogion i bererinion, a beirdd i helwyr, bydd taith y Drysau Cysegredig yn eich tywys trwy filoedd o flynyddoedd o’n hanes cyfareddol. Mae rhai o’r eglwysi mewn lleoliadau amlwg yn y dirwedd, ond mae eraill yn anos dod o hyd iddynt, gydag ambell un yn swatio ger afon droellog, i lawr lôn wledig anghysbell, neu hyd yn oed ar gopa mynydd. Mae gan bob eglwys a chapel ar daith y Drysau Cysegredig stori unigryw i’w dweud, a thrysorau cudd i’w darganfod.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Teithiau Cysegredig yng Nghonwy Wledig

Llwybr Cerdded

Betws Y Coed, Conwy, LL24 0AL

Ychwanegu Teithiau Cysegredig yng Nghonwy Wledig i'ch Taith

Beth sydd Gerllaw

 1. Hwyl i’r teulu i gyd

  0.08 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  0.19 milltir i ffwrdd
 3. Yng nghanol tirlun godidog Eryri, oriel o Ogledd Cymru ydym ni sy’n arddangos gwaith gan…

  0.33 milltir i ffwrdd
 4. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  0.8 milltir i ffwrdd
 1. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  2.06 milltir i ffwrdd
 2. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  2.07 milltir i ffwrdd
 3. Mae Parc Coedwig Gwydyr, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  2.2 milltir i ffwrdd
 4. Mae Tŷ Hyll wirioneddol yn eithaf hardd, ond ei enw yw’r Tŷ Hyll

  2.53 milltir i ffwrdd
 5. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  2.73 milltir i ffwrdd
 6. Mae Castell Gwydir wedi’i leoli ym mhrydferthwch Dyffryn Conwy mewn gardd 10 erw,…

  2.85 milltir i ffwrdd
 7. Eiddo yng ngofal Cadw

  3.18 milltir i ffwrdd
 8. 3.19 milltir i ffwrdd
 9. .

  4.2 milltir i ffwrdd
 10. Eiddo yng ngofal Cadw.

  4.94 milltir i ffwrdd
 11. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.8 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....