Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Eglwys y Santes Fair, Betws-y-Coed

Am

Mae llwybrau Drysau Cysegredig yn cysylltu rhai o eglwysi a chapeli mwyaf diddorol pentrefi a threfi bach Dyffryn Conwy.

Mae pedwar grŵp o deithiau y gallwch eu dilyn, naill ai mewn car neu trwy ddefnyddio’r llwybrau cerdded dynodedig rhwng pob eglwys a phentref/tref.

O seintiau i bechaduriaid, o dywysogion i bererinion, a beirdd i helwyr, bydd taith y Drysau Cysegredig yn eich tywys trwy filoedd o flynyddoedd o’n hanes cyfareddol.

Mae rhai o’r eglwysi mewn lleoliadau amlwg yn y dirwedd, ond mae eraill yn anos dod o hyd iddynt, gydag ambell un yn swatio ger afon droellog, i lawr lôn wledig anghysbell, neu hyd yn oed ar gopa mynydd.

Mae gan bob eglwys a chapel ar daith y Drysau Cysegredig stori unigryw i’w dweud, a thrysorau cudd i’w darganfod.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Teithiau Cysegredig yng Nghonwy Wledig

Llwybr Cerdded

Betws Y Coed, Conwy, LL24 0AL

Ychwanegu Teithiau Cysegredig yng Nghonwy Wledig i'ch Taith

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  0.19 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  0.8 milltir i ffwrdd
 3. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  2.06 milltir i ffwrdd
 4. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  2.07 milltir i ffwrdd
 1. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  2.2 milltir i ffwrdd
 2. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  2.73 milltir i ffwrdd
 3. Eiddo yng ngofal Cadw

  3.18 milltir i ffwrdd
 4. 3.19 milltir i ffwrdd
 5. Eiddo yng ngofal Cadw.

  4.94 milltir i ffwrdd
 6. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  7.05 milltir i ffwrdd
 7. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.8 milltir i ffwrdd
 8. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  8.13 milltir i ffwrdd
 9. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  9.86 milltir i ffwrdd
 10. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  9.86 milltir i ffwrdd
 11. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  10.29 milltir i ffwrdd
 12. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  10.74 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....