Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Delwedd o'r fenyw yn derbyn tylino

Am

Ynghylch y Busnes.

Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc Antur Eryri yn Nyffryn Conwy wedi'i gynllunio'n ofalus i wneud y gorau o'i leoliad naturiol trawiadol.

Y tu mewn, mae taith thermol bersawrus yn llifo o amgylch y pwll rhaeadrau bywiogrwydd cynnes, sydd, ynghyd â'r ystafell stêm, a sawna halen Himalaya eiconig, yn edrych allan ar draws tonnau morlyn syrffio Parc Antur Eryri a'r mynyddoedd a'r coedwigoedd y tu hwnt.

Mae Sba ‘Wave Garden’ yn cysylltu'n uniongyrchol â thafarn yr Hilton Garden Inn, a Bar a Gril Zephyr. Dyma'r lle perffaith i chwilio am seibiant rhamantus, rhywfaint o unigedd haeddiannol, neu amser allan o safon gyda'ch ffrindiau. 

Beth sydd ar gael i’r ymwelwyr eu mwynhau?

Mae pum ystafell driniaeth hardd gydag amrywiaeth o driniaethau Thalgo a Tribe517 pwrpasol, yn ogystal â sba traed a hammam dwbl ar gyfer defodau glanhau a phuro stêm.

Y tu allan, byddwch yn gallu mwynhau sŵn tonnau a golygfeydd o fynyddoedd a choedwigoedd wrth i chi ymlacio yn ein podiau cyfforddus. Bydd pyllau tân yn eich cadw'n ddiddos a chynnes. Mae stiwdio ioga / ymlacio, gardd berlysiau bersawrus, a sawna casgen bren draddodiadol yn cwblhau'r profiad awyr agored.

Mae pecynnau seibiant taith thermol, hanner diwrnod, diwrnod llawn a sba ar gael. 

Sut i archebu?

Ewch i wefan Parc Antur Eryri, neu ffoniwch 01492 353 123.

Pris a Awgrymir

Mae'r prisiau'n cychwyn o £ 20

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Ardaloedd prysur yn cael eu glanweithio’n rheolaidd
 • Arwyddion clir
 • Bwyd ar gael yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Cadw pellter o 2m yn ei le
 • Contactless payment possible
 • Cwblhawyd asesiad risg Covid-19
 • Cwblhawyd hyfforddiant staff Covid-19
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Mae’n ofynnol i staff olchi eu dwylo’n rheolaidd
 • Masg wyneb yn hanfodol (nid yn cael eu rhoi)
 • Masgiau wyneb yn ofynnol i staff mewn ardaloedd cyhoeddus
 • Polisi ad-daliadau a chanslo Covid-19 yn ei le
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Seddi tu allan
 • Seddi wedi’u gwasgaru’n cadw pellter cymdeithasol
 • Sgriniau hylendid yn eu lle
 • System giwio
 • System unffordd
 • Terfyn capasiti

Cyfleusterau

Arall

 • Car Charging Point
 • Trwydded i gynnal priodasau sifil

Arlwyo

 • Bwyty

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio ar y safle

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Wave Garden Spa

Sba Gwesty

Adventure Parc Snowdonia, Conway Road, Dolgarrog, Conwy, LL32 8QE
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 353 123

Amseroedd Agor

Ar agor trwy'r flwyddyn (1 Ion 2021 - 31 Rhag 2021)

Beth sydd Gerllaw

 1. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  3.47 milltir i ffwrdd
 2. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  3.47 milltir i ffwrdd
 3. 4.05 milltir i ffwrdd
 4. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  4.43 milltir i ffwrdd
 1. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  6.12 milltir i ffwrdd
 2. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  6.18 milltir i ffwrdd
 3. Eiddo yng ngofal Cadw

  6.19 milltir i ffwrdd
 4. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  6.2 milltir i ffwrdd
 5. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  6.25 milltir i ffwrdd
 6. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  6.26 milltir i ffwrdd
 7. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  6.25 milltir i ffwrdd
 8. Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  6.26 milltir i ffwrdd
 9. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  6.28 milltir i ffwrdd
 10. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  6.29 milltir i ffwrdd
 11. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  6.29 milltir i ffwrdd
 12. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  6.34 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....