I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Abaty Aberconwy

Am

Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi canoloesol mwyaf diddorol, ac sydd wedi'i chynnal orau, yn Ewrop.

Yn llawn cyfarwyddiadau hawdd i'w dilyn a gwybodaeth gefndir ddefnyddiol, bydd Llwybr Tref Conwy yn mynd â chi ar wibdaith o safleoedd mwyaf diddorol y dref hon sy’n Safle Treftadaeth y Byd UNESCO:

Ymgollwch eich hun yn nharddiadau canoloesol y dref a hanesion am Dywysogion Cymru a brenhinoedd Lloegr

Ymwelwch â’r tŷ lleiaf ym Mhrydain FawrTreiddiwch i hanes diwydiant pysgota cregyn gleision ConwyCrwydrwch drwy strydoedd canoloesol o dai masnachwyr a thafarndai hanesyddol

Mae copïau papur o'r daflen ar gael yng Nghanolfan Groeso Conwy (link) a lleoliadau eraill ledled y dref.

Cynhyrchwyd gan Gymdeithas Hanes Aberconwy ynghyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Historypoints.org

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Tref Conwy

Taith Gerdded

Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, LL32 8LD

Ychwanegu Llwybr Tref Conwy i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01492 577566

Beth sydd Gerllaw

 1. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  0.07 milltir i ffwrdd
 2. Tŷ Tref Elisabethaidd

  0.09 milltir i ffwrdd
 3. Wedi’i sefydlu yn 1881

  0.1 milltir i ffwrdd
 4. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  0.11 milltir i ffwrdd
 1. Dysgwch am hanes cregyn gleision Conwy.

  0.11 milltir i ffwrdd
 2. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria

  0.11 milltir i ffwrdd
 3. Eiddo yng ngofal Cadw

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  0.13 milltir i ffwrdd
 5. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  0.15 milltir i ffwrdd
 6. Cynlluniwyd ac adeiladwyd gan Thomas Telford.

  0.17 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.37 milltir i ffwrdd
 8. Canolfan sinema fawr sy’n dangos yr holl ffilmiau newydd eu rhyddhau.

  0.84 milltir i ffwrdd
 9. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  0.86 milltir i ffwrdd
 10. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.94 milltir i ffwrdd
 11. Ger Aber Conwy

  0.96 milltir i ffwrdd
 12. Mae Pensychnant yn gweithio gyda llawer o naturiaethwyr lleol a sefydliadau bywyd gwyllt…

  1.63 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....