Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Castell Conwy

Am

Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi canoloesol mwyaf diddorol, ac sydd wedi'i chynnal orau, yn Ewrop.

Yn llawn cyfarwyddiadau hawdd i'w dilyn a gwybodaeth gefndir ddefnyddiol, bydd Llwybr Tref Conwy yn mynd â chi ar wibdaith o safleoedd mwyaf diddorol y dref hon sy’n Safle Treftadaeth y Byd UNESCO:

Ymgollwch eich hun yn nharddiadau canoloesol y dref a hanesion am Dywysogion Cymru a brenhinoedd Lloegr

Ymwelwch â’r tŷ lleiaf ym Mhrydain FawrTreiddiwch i hanes diwydiant pysgota cregyn gleision ConwyCrwydrwch drwy strydoedd canoloesol o dai masnachwyr a thafarndai hanesyddol

Lawrlwythwch taflen Llwybr Tref Conwy yma

Mae copïau papur o'r daflen ar gael yng Nghanolfan Groeso Conwy ) a lleoliadau eraill ledled y dref.

Cynhyrchwyd gan Gymdeithas Hanes Aberconwy ynghyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Historypoints.org

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Tref Conwy

Taith Gerdded

Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, LL32 8LD

Ychwanegu Llwybr Tref Conwy i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01492 577566

Beth sydd Gerllaw

 1. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  0.07 milltir i ffwrdd
 2. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  0.09 milltir i ffwrdd
 3. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  0.11 milltir i ffwrdd
 4. Eiddo yng ngofal Cadw

  0.12 milltir i ffwrdd
 1. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  0.13 milltir i ffwrdd
 2. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  0.15 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.37 milltir i ffwrdd
 4. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  0.86 milltir i ffwrdd
 5. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.94 milltir i ffwrdd
 6. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  0.96 milltir i ffwrdd
 7. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.48 milltir i ffwrdd
 8. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  2.54 milltir i ffwrdd
 9. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  2.78 milltir i ffwrdd
 10. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  2.8 milltir i ffwrdd
 11. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  2.88 milltir i ffwrdd
 12. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  2.91 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....