I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Lounge area, Empire Hotel

Am

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o gyfleusterau – pwll dan do, sawna ac ystafell stêm; ystafelloedd triniaeth sba; campfa gyda chyfarpar cardiofasgwlaidd a chryfder; pwll trochi ac ardal i eistedd y tu allan; 2 fwyty a bar a system aerdymheru ym mhob ystafell wely ac ardal gyhoeddus. Mae Wi-Fi am ddim ar y safle ac yn y maes parcio o’i amgylch hefyd.

Mae’r ystafelloedd gwely wedi’u dodrefnu’n gain gyda hen ddodrefn moethus a gosodion o safon ac maen nhw’n cynnwys cyfleusterau fel Wi-Fi, system aerdymheru, matres Hypnos, teledu Freeview a chwaraewr DVD, cyfleusterau te a choffi, oergell, sêff, sychwr gwallt a gŵn yr un.

Ond y tu ôl i’r adeilad, mae stori gyfan gwbl wahanol am deulu. Dechreuodd stori’r Empire bron i 75 mlynedd yn ôl yn 1947 pan ddaeth Edith a Harold Maddocks o Birmingham i Landudno. Mae’r teulu Maddocks wedi rhedeg y gwesty ers hynny ac erbyn hyn, y drydedd genhedlaeth sydd wrth y llyw ac maent yn gweithio ar ei throsglwyddo i’r bedwaredd. Pan gyrhaeddodd Edith a Harold yn 1946, dim ond 20 ystafell wely a 2 ystafell ymolchi oedd yno. Mae’r gwesty wedi newid dros y degawdau a bellach mae ganddo 64 o ystafelloedd. Fe gymerodd yr ail genhedlaeth, Len ac Elizabeth Maddocks, yr awenau yn 1963 a dechrau ar gyfnod hir o ehangu a buddsoddi sy’n parhau heddiw. Mae’r gwesty bellach yn nwylo’r drydedd genhedlaeth, Elyse (Maddocks gynt) a Michael Waddy, ers 1993.

Er hynny, ni fyddai’r teulu’n ddim heb gefnogaeth eu staff hyfryd ac ymroddgar. Mae nifer ohonynt wedi gweithio yn y gwesty am dros ddeng mlynedd ar hugain. Rydyn ni’n hoffi cyflogi staff sy’n fodlon aros i weithio am flynyddoedd gan eu bod nhw’n rhannu ein hymrwymiad ni i wasanaeth, a hefyd ein synnwyr digrifwch a’n hunaniaeth.  

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
4
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell 2 wely sengl£140.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell ddwblo£70.00 i £120.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell deulu£165.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell sengl£85.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Licensed
 • Lift
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Swimming pool on site
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Telephone in room/units/on-site
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Children's facilities available
 • Wifi ar gael

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwesty’r Empire

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA Gwesty
73 Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2HE
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 860555

Amseroedd Agor

Agored dros y Flwyddyn Newydd
Agored dros y Nadolig
Opening (1 Ion 2020 - 15 Rhag 2020)

* Ar gau 10 diwrnod dros y Nadolig.

Graddau

 • 4 Sêr AA Gwesty
 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr AA Gwesty 4 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso Cymru Visit Wales Gold Award 2018

Beth sydd Gerllaw

 1. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.09 milltir i ffwrdd
 2. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.1 milltir i ffwrdd
 3. Sefydlwyd 1902

  0.11 milltir i ffwrdd
 4. Hwyl i'r holl deulu

  0.12 milltir i ffwrdd
 1. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.16 milltir i ffwrdd
 2. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.18 milltir i ffwrdd
 3. Tollffordd

  0.19 milltir i ffwrdd
 4. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.2 milltir i ffwrdd
 5. 0.2 milltir i ffwrdd
 6. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.25 milltir i ffwrdd
 7. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.37 milltir i ffwrdd
 8. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.38 milltir i ffwrdd
 9. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.39 milltir i ffwrdd
 10. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.39 milltir i ffwrdd
 11. 0.5 milltir i ffwrdd
 12. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  0.72 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....