Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Lounge area, Empire Hotel

Am

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o gyfleusterau – pwll dan do, sawna ac ystafell stêm; ystafelloedd triniaeth sba; campfa gyda chyfarpar cardiofasgwlaidd a chryfder; pwll trochi ac ardal i eistedd y tu allan; 2 fwyty a bar a system aerdymheru ym mhob ystafell wely ac ardal gyhoeddus. Mae Wi-Fi am ddim ar y safle ac yn y maes parcio o’i amgylch hefyd.

Mae’r ystafelloedd gwely wedi’u dodrefnu’n gain gyda hen ddodrefn moethus a gosodion o safon ac maen nhw’n cynnwys cyfleusterau fel Wi-Fi, system aerdymheru, matres Hypnos, teledu Freeview a chwaraewr DVD, cyfleusterau te a choffi, oergell, sêff, sychwr gwallt a gŵn yr un.

Ond y tu ôl i’r adeilad, mae stori gyfan gwbl wahanol am deulu. Dechreuodd stori’r Empire bron i 75 mlynedd yn ôl yn 1947 pan ddaeth Edith a Harold Maddocks o Birmingham i Landudno. Mae’r teulu Maddocks wedi rhedeg y gwesty ers hynny ac erbyn hyn, y drydedd genhedlaeth sydd wrth y llyw ac maent yn gweithio ar ei throsglwyddo i’r bedwaredd. Pan gyrhaeddodd Edith a Harold yn 1946, dim ond 20 ystafell wely a 2 ystafell ymolchi oedd yno. Mae’r gwesty wedi newid dros y degawdau a bellach mae ganddo 64 o ystafelloedd. Fe gymerodd yr ail genhedlaeth, Len ac Elizabeth Maddocks, yr awenau yn 1963 a dechrau ar gyfnod hir o ehangu a buddsoddi sy’n parhau heddiw. Mae’r gwesty bellach yn nwylo’r drydedd genhedlaeth, Elyse (Maddocks gynt) a Michael Waddy, ers 1993.

Er hynny, ni fyddai’r teulu’n ddim heb gefnogaeth eu staff hyfryd ac ymroddgar. Mae nifer ohonynt wedi gweithio yn y gwesty am dros ddeng mlynedd ar hugain. Rydyn ni’n hoffi cyflogi staff sy’n fodlon aros i weithio am flynyddoedd gan eu bod nhw’n rhannu ein hymrwymiad ni i wasanaeth, a hefyd ein synnwyr digrifwch a’n hunaniaeth.  

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
4
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell 2 wely sengl£140.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell ddwblo£70.00 i £120.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell deulu£165.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell sengl£85.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Licensed
 • Lift
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Swimming pool on site
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Telephone in room/units/on-site
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Children's facilities available
 • Wifi ar gael

Hygyrchedd

 • Hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwesty’r Empire

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA Gwesty
73 Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2HE
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 860555

Amseroedd Agor

Agored dros y Flwyddyn Newydd
Agored dros y Nadolig
Opening (1 Ion 2022 - 15 Rhag 2022)

Graddau

 • 4 Sêr AA Gwesty
 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr AA Gwesty 4 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso Cymru Visit Wales Gold Award 2018
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.09 milltir i ffwrdd
 2. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.1 milltir i ffwrdd
 3. Sefydlwyd 1902

  0.11 milltir i ffwrdd
 4. Hwyl i'r holl deulu

  0.12 milltir i ffwrdd
 1. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.13 milltir i ffwrdd
 2. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.16 milltir i ffwrdd
 3. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.18 milltir i ffwrdd
 4. Tollffordd

  0.19 milltir i ffwrdd
 5. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.2 milltir i ffwrdd

 6. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.2 milltir i ffwrdd
 7. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.25 milltir i ffwrdd
 8. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.31 milltir i ffwrdd
 9. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.32 milltir i ffwrdd
 10. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.37 milltir i ffwrdd
 11. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.38 milltir i ffwrdd
 12. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.39 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....