Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Osborne House, Llandudno

Am

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell wely mawr a moethus gyda golygfeydd godidog dros y môr. Mae gwelyau maint brenin (un gyda dau wely sengl), ardal lolfa a thân nwy Fictoraidd yn yr ystafelloedd. Yn yr ystafell ymolchi marmor, mae yna faddon haearn bwrw dau-ben a chawod y gellir cerdded i mewn iddi. Mae cyfleusterau modern yn cynnwys Wi-fi, aerdymheru, Teledu Freeview, peiriant DVD, oergell a sêff, a pheiriant te/coffi. Mae’r ystafelloedd wedi’u haddurno’n foethus yn steil yr oes a fu, felly nid mewn steil modern syml. Mae lle parcio i bob ystafell yn y cefn. Nid oes lifft yn Osborne House.

Mae’r caffi ar y llawr gwaelod yr un mor ysblennydd â’r ystafelloedd, os nad yn fwy ysblennydd, gyda siandelïer crisial mawr, llenni felfed a gwaith celf gwreiddiol. Gyda’r nos, caiff 72 o ganhwyllau eu cynnau ar hyd y waliau. Mae’n gweini bwyd steil bistro gydol y dydd yn ogystal â byrbrydau, diodydd a choctels.

Mae’r holl gyfleusterau yng ngwesty’r Empire (150 llath i ffwrdd) ar gael i breswylwyr Osbourne House – pwll nofio dan do gydag ystafell sawna a stêm, campfa ardderchog, pwll trochi ac ardal i eistedd y tu allan, ynghyd â bwytai a bar.  

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
3
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell 2 wely sengl£170.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell deulu£160.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell dwbl£170.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Licensed
 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Telephone in room/units/on-site
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Arlwyo

 • Pryd nos ar gael

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Glan y môr
 • Tŷ tref

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely
 • Ffôn ym mhob ystafell wely

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio

Season

 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Osborne House

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Gwesty Tŷ Tref
17 North Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LP
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 860330

Amseroedd Agor

Opening (1 Ion 2022 - 15 Rhag 2022)

Graddau

 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso Cymru Visit Wales Gold Award 2018
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.03 milltir i ffwrdd
 2. Hwyl i'r holl deulu

  0.05 milltir i ffwrdd
 3. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.1 milltir i ffwrdd
 4. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.12 milltir i ffwrdd
 1. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.13 milltir i ffwrdd
 2. Tollffordd

  0.13 milltir i ffwrdd
 3. Sefydlwyd 1902

  0.2 milltir i ffwrdd

 4. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.2 milltir i ffwrdd
 5. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.2 milltir i ffwrdd
 6. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.2 milltir i ffwrdd
 7. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.21 milltir i ffwrdd
 8. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.26 milltir i ffwrdd
 9. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.31 milltir i ffwrdd
 10. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.32 milltir i ffwrdd
 11. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.32 milltir i ffwrdd
 12. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.34 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....