Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Grey themed twin room, Dunoon Hotel

Am

Mae’r Gwesty Dunoon yn Westy teuluol Pedair Seren, 66 ystafell wely.

Rydym wedi cynnal dwy rosette AA am ein bwyd yn y dair blynedd ddiwethaf ac yn arbenigo mewn bwydlenni cynnyrch traddodiadol, lleol. Rydym yn croesawu grwpiau a gwesteion annibynnol, yn cynnig cyfraddau arbennig ar gyfer y ddau yn ystod y flwyddyn.

Mae gennym ystafelloedd ar gael ar gyfer cynadleddau, ystafell fwyta breifat neu gyfarfodydd.

Yn ddiweddar, rydym wedi ailwampio eiddo cyfagos a’i drawsnewid i harddwch. Mae yna 18 o ystafelloedd gwely bendigedig a bar newydd; pennod olaf yn hanes dadeni’r adeilad hwn.

Mae’r Bar Clwb yn rhywle ble gallwch ymlacio, yfed a bwyta. Y flwyddyn nesaf bydd yn fwyty sy’n gweithredu’n llawn, ond am nawr mae’n lle ar gyfer diodydd, cinio a byrbrydau yn ystod y dydd.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
4
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell 2 wely sengl£78.00 fesul person y noson
Ystafell ddwbl£78.00 fesul person y noson
Ystafell deulu£85.00 fesul person y noson
Ystafell senglo£65.00 i £109.00 fesul person y noson

*Mae'r prisiau'n cynnwys brecwast.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Allgofnodi digyswllt
 • Archebu ar-lein yn bosibl
 • Contactless payment possible
 • Croeso i anifeiliaid anwes yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Gwasanaeth ystafell ar gael yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Mewngofnodi digyswllt
 • Polisi ad-daliadau a chanslo Covid-19 yn ei le
 • Rhaid archebu cyfleusterau
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Seddi tu allan
 • Terfyn capasiti

Cyfleusterau

Arall

 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Licensed
 • Lift
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Regular evening entertainment
 • School parties welcome
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Telephone in room/units/on-site
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Welsh Spoken
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Children's facilities available
 • Wifi ar gael

Hygyrchedd

 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu clyw
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu golwg
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Teithio Grw^p

 • Coach parties welcome
 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwesty Dunoon

4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA
Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DW
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 860787

Amseroedd Agor

Yn agor Chwefror i Ragfyr (1 Chwef 2022 - 15 Rhag 2022)

Graddau

 • 4 Sêr AA
4 Sêr AA

Gwobrau

 • Gwobrau AA2 AA Rosette 2 AA Rosette 2019
 • Bwrdd Croeso Cymru Visit Wales Gold Award 2018
 • Bwrdd Croeso Cymru Visit Wales Walkers Welcome 2018
 • Bwrdd Croeso Cymru Visit Wales Cyclists Welcome 2018
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw


 1. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.03 milltir i ffwrdd
 2. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.05 milltir i ffwrdd
 3. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.13 milltir i ffwrdd
 1. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.16 milltir i ffwrdd
 2. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.19 milltir i ffwrdd
 3. Sefydlwyd 1902

  0.22 milltir i ffwrdd
 4. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.22 milltir i ffwrdd
 5. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.23 milltir i ffwrdd
 6. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.26 milltir i ffwrdd
 7. Hwyl i'r holl deulu

  0.27 milltir i ffwrdd
 8. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.27 milltir i ffwrdd
 9. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.28 milltir i ffwrdd
 10. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.35 milltir i ffwrdd
 11. Tollffordd

  0.36 milltir i ffwrdd
 12. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.4 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....