I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Grey themed twin room, Dunoon Hotel

Am

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac wedi'i leoli rhwng Pen Morfa a Thraeth y Gogledd ar Stryd Gloddaeth. 

Rydym wedi cael ennill dwy rosette AA am ein bwyd am y tair blynedd diwethaf, ac rydym yn arbenigo mewn bwydlenni traddodiadol, lleol. Rydym yn croesawu grwpiau preifat a gwestai annibynnol i’r gwesty, gan gynnwys cyfraddau grŵp arbennig, ond hefyd cyfraddau arbennig ar adegau penodol o’r flwyddyn.

Mae gennym nifer o ystafelloedd arbennig ar gyfer cynadleddau, cinio preifat a chyfarfodydd. I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01492 860787.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
4
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell 2 wely sengl£71.00 fesul person y noson
Ystafell ddwbl£71.00 fesul person y noson
Ystafell deulu£84.00 fesul person y noson
Ystafell senglo£65.00 i £109.00 fesul person y noson

*Mae'r prisiau'n cynnwys brecwast.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Allgofnodi digyswllt
 • Archebu ar-lein yn bosibl
 • Contactless payment possible
 • Croeso i anifeiliaid anwes yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Gwasanaeth ystafell ar gael yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Mewngofnodi digyswllt
 • Polisi ad-daliadau a chanslo Covid-19 yn ei le
 • Rhaid archebu cyfleusterau
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Seddi tu allan
 • Terfyn capasiti

Cyfleusterau

Arall

 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Licensed
 • Lift
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Regular evening entertainment
 • School parties welcome
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Telephone in room/units/on-site
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Welsh Spoken
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Children's facilities available
 • Wifi ar gael

Hygyrchedd

 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu clyw
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu golwg
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Teithio Grw^p

 • Coach parties welcome
 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwesty Dunoon

4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA
Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DW
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 860787

Amseroedd Agor

Yn agor Chwefror i Ragfyr (1 Chwef 2020 - 15 Rhag 2020)

* Ailagor o 18 Gorffennaf 2020.

Graddau

 • 4 Sêr AA
4 Sêr AA

Gwobrau

 • Gwobrau AA2 AA Rosette 2 AA Rosette 2019
 • Bwrdd Croeso Cymru Visit Wales Gold Award 2018
 • Bwrdd Croeso Cymru Visit Wales Walkers Welcome 2018
 • Bwrdd Croeso Cymru Visit Wales Cyclists Welcome 2018
 • Visit BritainBarod Amdani Barod Amdani 2020

Beth sydd Gerllaw

 1. 0.03 milltir i ffwrdd
 2. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.05 milltir i ffwrdd
 3. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.16 milltir i ffwrdd
 1. Sefydlwyd 1902

  0.22 milltir i ffwrdd
 2. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.23 milltir i ffwrdd
 3. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.26 milltir i ffwrdd
 4. Hwyl i'r holl deulu

  0.27 milltir i ffwrdd
 5. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.27 milltir i ffwrdd
 6. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.28 milltir i ffwrdd
 7. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.35 milltir i ffwrdd
 8. Tollffordd

  0.36 milltir i ffwrdd
 9. 0.4 milltir i ffwrdd
 10. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.4 milltir i ffwrdd
 11. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.43 milltir i ffwrdd
 12. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  0.54 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....