I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Dunoon Hotel, Llandudno

Am

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac wedi'i leoli rhwng Pen Morfa a Thraeth y Gogledd ar Stryd Gloddaeth. 

Rydym wedi cael ennill dwy rosette AA am ein bwyd am y tair blynedd diwethaf, ac rydym yn arbenigo mewn bwydlenni traddodiadol, lleol. Rydym yn croesawu grwpiau preifat a gwestai annibynnol i’r gwesty, gan gynnwys cyfraddau grŵp arbennig, ond hefyd cyfraddau arbennig ar adegau penodol o’r flwyddyn.

Mae gennym nifer o ystafelloedd arbennig ar gyfer cynadleddau, cinio preifat a chyfarfodydd. I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01492 860787.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
4
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell 2 wely sengl£71.00 fesul person y noson
Ystafell ddwbl£71.00 fesul person y noson
Ystafell deulu£84.00 fesul person y noson
Ystafell senglo£65.00 i £109.00 fesul person y noson

*Mae'r prisiau'n cynnwys brecwast.

Cyfleusterau

Arall

 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Licensed
 • Lift
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Regular evening entertainment
 • School parties welcome
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Telephone in room/units/on-site
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Welsh Spoken
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Children's facilities available
 • Wifi ar gael

Hygyrchedd

 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu clyw
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu golwg
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Teithio Grw^p

 • Coach parties welcome
 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwesty Dunoon

4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA
Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DW
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 860787

Amseroedd Agor

Yn agor Chwefror i Ragfyr (1 Chwef 2020 - 15 Rhag 2020)

Graddau

 • 4 Sêr AA
4 Sêr AA

Gwobrau

 • Gwobrau AA2 AA Rosette 2 AA Rosette 2019
 • Bwrdd Croeso Cymru Visit Wales Gold Award 2018
 • Bwrdd Croeso Cymru Visit Wales Walkers Welcome 2018
 • Bwrdd Croeso Cymru Visit Wales Cyclists Welcome 2018

Beth sydd Gerllaw

 1. 0.03 milltir i ffwrdd
 2. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.05 milltir i ffwrdd
 3. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.16 milltir i ffwrdd
 1. Mae ein teithiau ymweld preifat unigryw yn uchel iawn eu bri, gydag ymwelwyr rhyngwladol…

  0.21 milltir i ffwrdd
 2. Sefydlwyd 1902

  0.22 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r sioe Pwnsh a Jwdi sydd wedi rhedeg hiraf wedi’i lleoli wrth ymyl y pier ar y…

  0.22 milltir i ffwrdd
 4. Mae Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud yn ddilyniant hir ddisgwyliedig i Ap y Gwningen…

  0.23 milltir i ffwrdd
 5. Mae cysylltiad Llandudno ag Alice wedi ei ddynodi gan gyfres o gerfluniau pren o’r hanes…

  0.23 milltir i ffwrdd
 6. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.23 milltir i ffwrdd
 7. Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno)…

  0.23 milltir i ffwrdd
 8. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.26 milltir i ffwrdd
 9. Hwyl i'r holl deulu

  0.27 milltir i ffwrdd
 10. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.27 milltir i ffwrdd
 11. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.28 milltir i ffwrdd
 12. Siambr Dywyll

  Dewch i weld golygfeydd trawiadol.

  0.28 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....