Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Plas y Brenin - National Mountain Sports Centre, Capel Curig

Am

Yn swatio’n ddwfn yng nghalon Eryri, ni ellir maeddu’n lleoliad fel cyrchfan i weithgareddau antur o bob math. Mae Plas y Brenin wedi bod yn cynnal cyrsiau a gwyliau mewn gweithgareddau awyr agored ers bron i 60 o flynyddoedd, gan gyflwyno newydd-ddyfodiaid i’r awyr agored, helpu selogion yr awyr agored i wella’u sgiliau awyr agored a hyfforddi hyfforddwyr awyr agored.

Cynhaliwn amrywiaeth enfawr o wyliau, cyrsiau a gwibdeithiau mewn ystod eang o weithgareddau gan gynnwys cerdded bryniau, dringo creigiau, mynydda, sgrialu, beicio mynydd, beicio ar y ffordd caiacio dŵr gwyn, caiacio ar y môr, canŵio a chymorth cyntaf.

Gydag ystafelloedd gwely en-suite cysurus sy’n cysgu 80 o bobl i wneud ein gwesteion unigol i deimlo’n gartrefol a thri bwthyn hunanarlwyo ychwanegol sydd wedi’u dylunio i groesawu grwpiau mwy o faint, mae gennym bopeth y gallai’r sawl sy’n frwd am yr awyr agored obeithio amdano.

Os ychwanegwch gyfarwyddyd, offer, cyfleusterau ac arlwyo o’r safon uchaf at hynny, mae gennych y rysáit berffaith i ddysgu yn y mynyddoedd a’u mwynhau.

Cyfleusterau

Arall

 • Safle Picnic

Arlwyo

 • Bar
 • Brecwast ar gael
 • Bwyty
 • Caffi
 • Cinio ar gael
 • Pecyn cinio ar gael
 • Pryd nos ar gael
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Cawodydd
 • Croesewir grwpiau un rhyw, e.e. parti plu / penwythnos stag
 • Cyfleusterau cynadledda
 • Cymorth Cyntaf
 • Gwersi/cyrsiau ar gael
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - canolig
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - isel
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - uchel
 • Lefel profiad - canolradd
 • Lefel profiad - dechreuwr
 • Lefel profiad - uwch
 • Llety ar y safle
 • Llieiniau ar gael
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Man storio diogel i feiciau
 • Offer/dillad am ddim
 • Offer/dillad ar gael i'w llogi
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion

Cyfleusterau Hamdden

 • Campfa
 • Cyfleusterau chwaraeon dw^r

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Darperir mannau parcio penodol ar gyfer gwesteion ag anableddau
 • Gweithgareddau yn hygyrch i ymwelwyr ag anableddau
 • Llety ar gael i ymwelwyr ag anableddau
 • Mae pob ardal yn hygyrch i ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau
 • Wi-fi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Plas y Brenin – Y Ganolfan Fynydda Genedlaethol

Canolfan Gweithagrwch/Diddordebau Awyr Agored

Capel Curig, Betws Y Coed, Conwy, LL24 0ET
Close window

Call direct on:

Ffôn01690 720214

Amseroedd Agor

Opening (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)

* Closed 21st Dec - 3rd Jan 2022

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  2.76 milltir i ffwrdd
 2. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  2.94 milltir i ffwrdd
 3. Eiddo yng ngofal Cadw.

  3.39 milltir i ffwrdd
 4. Eiddo yng ngofal Cadw

  4.56 milltir i ffwrdd
 1. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  4.99 milltir i ffwrdd
 2. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  5.26 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  5.42 milltir i ffwrdd
 4. 5.54 milltir i ffwrdd
 5. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  6.38 milltir i ffwrdd
 6. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  6.95 milltir i ffwrdd
 7. Mae Distyllfa Wisgi Aber Falls yn un o bedair distyllfa yng Nghymru, ond dyma’r un gyntaf…

  10.29 milltir i ffwrdd
 8. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  10.42 milltir i ffwrdd
 9. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  10.42 milltir i ffwrdd
 10. Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â…

  11.28 milltir i ffwrdd
 11. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  11.3 milltir i ffwrdd
 12. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  11.52 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....