I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Adventurous Ewe

Am

Yn Adventurous Ewe mae ein holl deithiau yn cael eu rhedeg gyda grwpiau bach fel y gallwn gynnig gwasanaeth pwrpasol, personol gyda’r effaith lleiaf ar yr amgylchedd. Ein prif nod yw darparu profiad bythgofiadwy yn Eryri ac yn bennaf oll, cael hwyl. Bydd ein tywyswyr gwybodus a brwdfrydig yn helpu i gynllunio a rhoi arweiniad i chi ar bob cam o'r daith, gan gynnig profiadau cofiadwy a chipolwg unigryw. Mae popeth yn cael ei drefnu i chi: trafnidiaeth, tywysydd, gweithgareddau a’r rhan fwyaf o brydau bwyd, fel y gallwch ymlacio a mwynhau'r profiad.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Croesewir grwpiau un rhyw, e.e. parti plu / penwythnos stag
 • Cymorth Cyntaf
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - canolig
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - isel
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - uchel
 • Lefel profiad - canolradd
 • Lefel profiad - dechreuwr
 • Lefel profiad - uwch
 • Offer/dillad am ddim
 • Offer/dillad ar gael i'w llogi
 • Yswiriant wedi'i gynnwys

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Adventurous Ewe

Canolfan Gweithagrwch/Diddordebau Awyr Agored

c/o 10 Oswald Road, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9EP
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 588069

Amseroedd Agor

Open all Year from 8am-6pm (1 Ion 2020 - 31 Rhag 2020)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  0.25 milltir i ffwrdd
 2. Ger Aber Conwy

  0.28 milltir i ffwrdd
 3. Eiddo yng ngofal Cadw

  0.96 milltir i ffwrdd
 4. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  1.01 milltir i ffwrdd
 1. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  1.04 milltir i ffwrdd
 2. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  1.05 milltir i ffwrdd
 3. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  1.08 milltir i ffwrdd
 4. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  1.12 milltir i ffwrdd
 5. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  1.18 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  1.22 milltir i ffwrdd
 7. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  1.62 milltir i ffwrdd
 8. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Ailagor: 13 Gorffennaf

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â…

  2.44 milltir i ffwrdd
 9. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  2.6 milltir i ffwrdd
 10. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  2.62 milltir i ffwrdd
 11. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.71 milltir i ffwrdd
 12. Theatr â 1500 o seddi

  2.74 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....