Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Adventurous Ewe

Am

Yn Adventurous Ewe mae ein holl deithiau yn cael eu rhedeg gyda grwpiau bach fel y gallwn gynnig gwasanaeth pwrpasol, personol gyda’r effaith lleiaf ar yr amgylchedd. Ein prif nod yw darparu profiad bythgofiadwy yn Eryri ac yn bennaf oll, cael hwyl. Bydd ein tywyswyr gwybodus a brwdfrydig yn helpu i gynllunio a rhoi arweiniad i chi ar bob cam o'r daith, gan gynnig profiadau cofiadwy a chipolwg unigryw. Mae popeth yn cael ei drefnu i chi: trafnidiaeth, tywysydd, gweithgareddau a’r rhan fwyaf o brydau bwyd, fel y gallwch ymlacio a mwynhau'r profiad.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Croesewir grwpiau un rhyw, e.e. parti plu / penwythnos stag
 • Cymorth Cyntaf
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - canolig
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - isel
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - uchel
 • Lefel profiad - canolradd
 • Lefel profiad - dechreuwr
 • Lefel profiad - uwch
 • Offer/dillad am ddim
 • Offer/dillad ar gael i'w llogi
 • Yswiriant wedi'i gynnwys

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Adventurous Ewe

Canolfan Gweithagrwch/Diddordebau Awyr Agored

c/o 10 Oswald Road, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9EP
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 588069

Amseroedd Agor

Open all Year from 8am-6pm (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  0.25 milltir i ffwrdd
 2. Ynglŷn â'ch busnes

  Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol…

  0.28 milltir i ffwrdd
 3. Eiddo yng ngofal Cadw

  0.96 milltir i ffwrdd
 4. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  1.01 milltir i ffwrdd
 1. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  1.04 milltir i ffwrdd
 2. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  1.05 milltir i ffwrdd
 3. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  1.08 milltir i ffwrdd
 4. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  1.12 milltir i ffwrdd
 5. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  1.18 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  1.22 milltir i ffwrdd
 7. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  1.62 milltir i ffwrdd
 8.  

  Sŵ Mynydd Cymru

  Rydych yn camu i fyd o ryfeddod naturiol wrth fynychu Sw…

  2.44 milltir i ffwrdd
 9. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  2.6 milltir i ffwrdd
 10. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  2.62 milltir i ffwrdd
 11. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.71 milltir i ffwrdd
 12. Theatr â 1500 o seddi

  2.74 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....