I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Benches outside the Clubhouse, SF Parks

Am

Mae Parciau SF yn cyflwyno’u parciau cyffiniol, Canolfan Golden Gate Holiday a Pharc Hamdden Whitehouse sydd wedi’u lleoli yn ardal brydferth Towyn, Gogledd Cymru, ger y Rhyl, Llandudno a Chonwy. Mae ein parciau gwyliau yn elwa o restr hirfaith o gyfleusterau, gan gynnwys; siop pysgod a sglodion, ardaloedd chwarae meddal, parc antur awyr agored, bwyty, bar, bar byrbrydau, cownter hufen ia, siop gornel a dwy arcêd! Pan rydych yma, cofiwch ymweld â’n pwll nofio newydd sbon! Byddwch yn sicr o ganfod popeth sydd ei angen arnoch yn ein parciau, a mwy!

Nid yw’r hwyl yn stopio yn y Clubhouse a Jakes Bar, gyda dwsinau o weithgareddau ar gyfer y plant, o Glwb Plant Buddy’s, Partïon Dawnsio gyda’r Tîm Adloniant neu dreulio awr yn yr arcêd. Gallwch fwynhau’r atmosffer yn ystod dangosiadau chwaraeon wrth fwynhau diod o’r bar, neu fwynhau gêm o fingo cyn i’r Act Byw nesaf ddechrau!

Mae ein pwll nofio newydd, sy’n arbennig ar gyfer defnydd ein perchnogion a’n gwesteion, yn cynnwys un pwll nofio mawr a phwll nofio i’r plant, gyda nodweddion dŵr a ffynhonnau, yn ogystal â galeri i wylio. Mae gan y pwll achubwyr bywyd yn ystod oriau agor, yn ogystal ag amserlen o weithgareddau nofio gyda hyfforddwr, a rhaglen estynedig ar gyfer y plant.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
800
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Cyfradd ddyddiolo£40.00 i £95.00 fesul uned y noson
Fesul uned yr wythnoso£150.00 i £660.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Ground floor bedroom/unit
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Swimming pool on site

Arlwyo

 • Siop fwyd

Cyfleusterau Darparwyr

 • Adloniant rheolaidd gyda'r nos
 • Children's facilities available
 • Darperir dillad gwely
 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Trwyddedig

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Gwres canolog ym mhob uned

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

SF Parks

Gaingc Road, Towyn, Abergele, Conwy, LL22 9HU
Close window

Call direct on:

Ffôn01745 833048

Amseroedd Agor

Mawrth - Ionawr (1 Maw 2020 - 31 Ion 2021)

Gwobrau

 • Visit BritainBarod Amdani Barod Amdani 2020

Beth sydd Gerllaw

 1. Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  0.91 milltir i ffwrdd
 2. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  1.45 milltir i ffwrdd
 3. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  1.46 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  1.51 milltir i ffwrdd
 1. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  1.55 milltir i ffwrdd
 2. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  3.56 milltir i ffwrdd
 3. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  4.59 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  6.09 milltir i ffwrdd
 5. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  6.49 milltir i ffwrdd
 6. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  6.74 milltir i ffwrdd
 7. 2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

  6.76 milltir i ffwrdd
 8. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  7.08 milltir i ffwrdd
 9. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  7.23 milltir i ffwrdd
 10. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  7.31 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  7.6 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....