Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Benches outside the Clubhouse, SF Parks

Am

Mae Parciau SF yn cyflwyno’u parciau cyffiniol, Canolfan Golden Gate Holiday a Pharc Hamdden Whitehouse sydd wedi’u lleoli yn ardal brydferth Towyn, Gogledd Cymru, ger y Rhyl, Llandudno a Chonwy. Mae ein parciau gwyliau yn elwa o restr hirfaith o gyfleusterau, gan gynnwys; siop pysgod a sglodion, ardaloedd chwarae meddal, parc antur awyr agored, bwyty, bar, bar byrbrydau, cownter hufen ia, siop gornel a dwy arcêd! Pan rydych yma, cofiwch ymweld â’n pwll nofio newydd sbon! Byddwch yn sicr o ganfod popeth sydd ei angen arnoch yn ein parciau, a mwy!

Nid yw’r hwyl yn stopio yn y Clubhouse a Jakes Bar, gyda dwsinau o weithgareddau ar gyfer y plant, o Glwb Plant Buddy’s, Partïon Dawnsio gyda’r Tîm Adloniant neu dreulio awr yn yr arcêd. Gallwch fwynhau’r atmosffer yn ystod dangosiadau chwaraeon wrth fwynhau diod o’r bar, neu fwynhau gêm o fingo cyn i’r Act Byw nesaf ddechrau!

Mae ein pwll nofio newydd, sy’n arbennig ar gyfer defnydd ein perchnogion a’n gwesteion, yn cynnwys un pwll nofio mawr a phwll nofio i’r plant, gyda nodweddion dŵr a ffynhonnau, yn ogystal â galeri i wylio. Mae gan y pwll achubwyr bywyd yn ystod oriau agor, yn ogystal ag amserlen o weithgareddau nofio gyda hyfforddwr, a rhaglen estynedig ar gyfer y plant.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
800
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Cyfradd ddyddiol£40.00 fesul uned y noson
Fesul uned yr wythnos£150.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Ground floor bedroom/unit
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Swimming pool on site

Arlwyo

 • Siop fwyd

Cyfleusterau Darparwyr

 • Adloniant rheolaidd gyda'r nos
 • Children's facilities available
 • Darperir dillad gwely
 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Trwyddedig

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Gwres canolog ym mhob uned

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

SF Parks

Gaingc Road, Towyn, Abergele, Conwy, LL22 9HU
Close window

Call direct on:

Ffôn01745 833048

Amseroedd Agor

Mawrth - Ionawr (1 Maw 2020 - 31 Ion 2021)

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  0.91 milltir i ffwrdd
 2. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  1.45 milltir i ffwrdd
 3. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  1.46 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  1.51 milltir i ffwrdd
 1. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  1.55 milltir i ffwrdd
 2. Gweithgareddau Pasg 2022 Ffarm Manorafon

   

  Llond gwlad o hwyl i’r teulu cyfan.…

  2.56 milltir i ffwrdd
 3. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  3.56 milltir i ffwrdd
 4. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  4.59 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  6.09 milltir i ffwrdd
 6. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  6.49 milltir i ffwrdd
 7. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  6.74 milltir i ffwrdd
 8. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  6.76 milltir i ffwrdd
 9. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  7.08 milltir i ffwrdd
 10. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  7.23 milltir i ffwrdd
 11. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  7.31 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....