Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

An image of the imagine logo and elements of the downloadable app.

Am

Dewch ar antur gyda’r Llwybr Dychmygu – daw gorffennol Bro Colwyn a Mochdre yn fyw gyda’r ap hwn y gellir ei lawrlwytho’n rhad ac am ddim.

Profiad cyfoethog lle gellir ymgolli mewn hanesion, elfennau gweledol a synau. Yn cynnwys llwybrau treftadaeth lleol poblogaidd sydd nawr ar gael gyda deunydd sain dwyieithog.

Beth sydd ar gael i ymwelwyr ei fwynhau?

Gallwch ddarganfod hanesion cyffrous, ysbrydoledig am dreftadaeth leol a gaiff eu cyfleu drwy realiti estynedig, animeiddiad, ffilm, celf, ysgrifennu creadigol a phrofiadau sain.  

Eich her chi, os ydych yn dymuno ei derbyn, yw lawrlwytho’r ap yn rhad ac am ddim a mynd ar eich antur eich hun i'r gorffennol. 

Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau’r daith!  

Sut i lawrlwytho’r ap

Chwilio am Imagine Trail yn yr App Store neu Google Play neu ymweld â: imaginetrail.com

Gwybodaeth ychwanegol

Wedi eu datblygu dros ddwy flynedd, gweithiodd 334 o bobl yn cynnwys haneswyr lleol ac ysgolion gyda 22 o artistiaid lleol a hwyluswyr creadigol i ddatblygu 52 o ddarnau creadigol ar gyfer yr ap yn ystod 295 o weithdai cymunedol.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Ap treftadaeth Llwybr Dychmygu yn rhad ac am ddim

Taith Hunan Dywys

Bae Colwyn | Colwyn Bay, Mochdre, Hen Golwyn | Old Colwyn, Llandrillo yn Rhos | Rhos on Sea, LL29 9SD
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 574253

Amseroedd Agor

Gweithgaredd drwy gydol y flwyddyn (20 Medi 2021 - 31 Rhag 2021)

Beth sydd Gerllaw

 1. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.19 milltir i ffwrdd
 2. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  0.22 milltir i ffwrdd
 3. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  0.29 milltir i ffwrdd
 1. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  0.49 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.5 milltir i ffwrdd
 3. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.69 milltir i ffwrdd
 4. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan y busnes cyn…

  0.77 milltir i ffwrdd
 5. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  0.76 milltir i ffwrdd
 6. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  1.05 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  1.11 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  1.39 milltir i ffwrdd
 9. Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd…

  2.3 milltir i ffwrdd
 10. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  2.81 milltir i ffwrdd
 11. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  3.03 milltir i ffwrdd
 12. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  3.39 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....