Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

HistoryPoints

Am

Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR gyda’ch ffôn clyfar neu dabled i gael hanes cryno’r adeilad, y gofeb neu’r tirlun o'ch blaen o wefan HistoryPoints.org. Mae’n wasanaeth am ddim (ac eithrio taliadau data gan eich darparwr ffôn symudol).
Mae HistoryPoints wedi gosod codau QR ar bron i 400 o leoliadau ar draws bwrdeistref sirol Conwy. Defnyddiwch nhw i ddarganfod mwy am adeiladau a phontydd, neu i ddatgelu straeon o wroldeb ar gofebion rhyfel.
Mae yna hefyd gylchdeithiau cerdded lleol ar themâu poblogaidd, o un safle QR i’r nesaf. Rhai o’r testunau yw Ysbrydion a Chwedlau Conwy, Uchafbwyntiau Fictoraidd Llandudno a thai prydferth y cyfnod Celf a Chrefft yn Llanfairfechan.
Ac nid oes angen i chi fod yn y tywyllwch ddim hirach am darddiad enwau Cymraeg fel Pen Llithrig y Wrach neu Pont y Pair. Bydd HistoryPoints yn egluro eu hystyr, a hyd yn oed sut i’w ynganu!

Gwahanol leoliadau ledled Sir Conwy, gweler y wefan.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

  • Mewn tref/canol dinas
  • Yn y wlad

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

HistoryPoints

Gweld Golygfeydd

Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

Amseroedd Agor

Available 24 hours a day, All Year (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)

Beth sydd Gerllaw

  1. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

    0.04 milltir i ffwrdd
  2. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

    0.08 milltir i ffwrdd
  3. Gwybodaeth

    Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

    0.13 milltir i ffwrdd
  4. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

    0.19 milltir i ffwrdd
  1. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

    0.21 milltir i ffwrdd
  2. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

    0.23 milltir i ffwrdd
  3. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

    0.24 milltir i ffwrdd

  4. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

    0.25 milltir i ffwrdd
  5. Guided donkey rides on the North Shore beach

    0.25 milltir i ffwrdd
  6. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

    0.33 milltir i ffwrdd
  7. Hwyl i'r holl deulu

    0.36 milltir i ffwrdd
  8. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

    0.36 milltir i ffwrdd
  9. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

    0.4 milltir i ffwrdd
  10. Tollffordd

    0.41 milltir i ffwrdd
  11. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

    0.44 milltir i ffwrdd
  12. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

    0.45 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....