Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

St George's Hotel, Llandudno

Am

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog Llandudno.

Mae gan y gwesty 82 ystafell wedi eu haddurno’n hardd gyda system awyru, mynediad cyflym iawn i’r we, Setiau Teledu LCD, duvets cotwm Eifftaidd ac mae nifer ohonynt yn cynnig golygfeydd bendigedig ar draws Fae Llandudno.

Ymhlith yr Ystafelloedd gwely mae’r Ystafelloedd newydd ar y to a gwblhawyd yn 2017. Mae’r Ystafelloedd hyn yn manteisio ar eu safle uchel a'r olygfa odidog o'r Gogarth i Drwyn y Fuwch gan eu bod yn cynnwys drysau patio gwydr yn arwain at falconi sy’n cynnig golygfa banoramig o’r môr. Mae’r ystafelloedd hefyd yn cynnwys ychydig o’r dechnoleg ddiweddaraf, ystafelloedd ymolchi gwych gyda chawodydd mynediad gwastad a sinciau iddo fo a hi, a gall gwesteion fwynhau gwasanaeth gofalwr personol, sy’n cynnig ystod o wasanaethau pwrpasol.

Mae'r gwesty’n cynnig amryw o ddewisiadau bwyta i weddu pob blas gan gynnwys Bwyty Teras sydd wedi ennill Rhoséd yr AA, sy’n cynnig dewis o brydau i ddod a dŵr i’ch dannedd gyda chynhwysion o Gonwy a Gogledd Cymru. Mae lolfa’r Teras yn cynnig ciniawau ysgafn, te prynhawn traddodiadol a’r espresso a’r cappuccino gorau yn yr ardal.

Mae gan Westy’r St George’s saith o ystafelloedd digwyddiadau gan gynnwys ystafell restredig Gradd II Wedgwood, un o’r ystafelloedd digwyddiadau mwyaf yng Ngogledd Cymru ac mae wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau mawreddog yn ystod ei hanes o 165 mlynedd gan gynnwys cynadleddau pleidiau gwleidyddol fel Llafur, y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol, a Gwesteion uchel eu clod fel Winston Churchill ymhlith eraill.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
82
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
St George's Hotelo£55.00 i £77.50 y person (yn cynnwys brecwast)

*Gwely a Brecwast, y pen, y noson o £64.50 - £90
Swper, Gwely a Brecwast, y pen, y noson o £89.50 - £115

Cyfleusterau

Arall

 • Areas provided for smokers
 • Car Charging Point
 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Licensed
 • Lift
 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Children's facilities available
 • Trwydded i gynnal priodasau sifil
 • Wifi ar gael

Hygyrchedd

 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu clyw
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu golwg
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Glan y môr

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely
 • Ffôn ym mhob ystafell wely

Season

 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig

Teithio Grw^p

 • Coach parties welcome

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwesty St George

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA Gwesty
The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 2LG
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 877544

Amseroedd Agor

Agored dros y Nadolig
Agored dros y Flwyddyn Newydd
Ar agor drwy'r flwyddyn (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)

Graddau

 • 4 Sêr AA Gwesty
 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr AA Gwesty 4 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Gwobrau AA1 AA Rosette 1 AA Rosette 2018
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.07 milltir i ffwrdd
 2. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.11 milltir i ffwrdd
 3. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.16 milltir i ffwrdd
 4. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.16 milltir i ffwrdd
 1. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.19 milltir i ffwrdd
 2. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.18 milltir i ffwrdd
 3. Hwyl i'r holl deulu

  0.18 milltir i ffwrdd
 4. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.19 milltir i ffwrdd

 5. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.2 milltir i ffwrdd
 6. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.21 milltir i ffwrdd
 7. Tollffordd

  0.23 milltir i ffwrdd
 8. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.25 milltir i ffwrdd
 9. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.26 milltir i ffwrdd
 10. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.26 milltir i ffwrdd
 11. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.3 milltir i ffwrdd
 12. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.3 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....