I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Seaside themed double bedroom, Beachside Guesthouse

Am

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi gerdded i’r traeth mewn dau funud, a dydi’r orsaf reilffordd ddim yn bell chwaith (10 munud ar droed). Mae Cheryl a David, sydd wedi bod yma ers 12 mis, wedi bod yn gweithio’n galed iawn yn ailwampio'r ystafelloedd i safon uchel.

Mae pob ystafell wedi’i haddurno’n ddel ar thema’r traeth. Mae yma ystafelloedd sengl, dwbl, brenin a brenin mawr. Mae cyfleusterau’r llofftydd yn cynnwys ystafell ymolchi breifat, peiriant sychu gwallt, teledu sgrin fflat a chyfleusterau gwneud paned. Bydd pob ystafell wedi’i hailwampio erbyn gwanwyn 2020.

Gallwch fwynhau dechrau da i’r diwrnod gyda brecwast ffres wedi’i goginio, wedi’i baratoi gyda chynnyrch lleol.

Mae yna lawer o fwytai, tafarndai a siopau yn y dref ac mae Gerddi'r Fach, Tramffordd y Gogarth a’r ceir cebl yn dro ychydig o funudau. Mae Pier Llandudno, sydd wedi ennill sawl gwobr, a’r Gogarth gyferbyn â’r eiddo. Ar ben hynny, mae yna lawer o atyniadau gwych yn yr ardal:

Traeth Penmorfa

Mwyngloddiau Copr y Gogarth

Promenâd Llandudno

Pier Llandudno

Venue Cymru

Am fwy o wybodaeth am ein gwesty, ewch i’n gwefan.

Cyfraddau: Rhwng £65 a £120 yr ystafell y noson.

4 Seren Croeso Cymru

Nodweddion ac Amwynderau

- Parcio oddi ar y stryd

- Gardd

- Croeso i blant

- WiFi

- Teledu Freeview

- Golff gerllaw

- Ger yr arfordir

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
5
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell ddwbl£72.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell ddwbl£72.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell deulu£108.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell maint brenin£81.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell sengl£55.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Allgofnodi digyswllt
 • Archebu ar-lein yn bosibl
 • Contactless payment possible
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Gwasanaeth ystafell ar gael yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Mewngofnodi digyswllt
 • Polisi ad-daliadau a chanslo Covid-19 yn ei le
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Wedi cau ar hyn o bryd

Cyfleusterau

Arall

 • Licensed
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Beachside Guesthouse

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru
12 South Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LN
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 877369

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2020 - 31 Rhag 2020)

* Ailagor ar 13 Gorffennaf 2020.

Graddau

 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Visit BritainBarod Amdani Barod Amdani 2020

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....