Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Seaside themed double bedroom, Beachside Guesthouse

Am

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi gerdded i’r traeth mewn dau funud, a dydi’r orsaf reilffordd ddim yn bell chwaith (10 munud ar droed). Mae Cheryl a David, sydd wedi bod yma ers 12 mis, wedi bod yn gweithio’n galed iawn yn ailwampio'r ystafelloedd i safon uchel.

Mae pob ystafell wedi’i haddurno’n ddel ar thema’r traeth. Mae yma ystafelloedd sengl, dwbl, brenin a brenin mawr. Mae cyfleusterau’r llofftydd yn cynnwys ystafell ymolchi breifat, peiriant sychu gwallt, teledu sgrin fflat a chyfleusterau gwneud paned. Bydd pob ystafell wedi’i hailwampio erbyn gwanwyn 2020.

Gallwch fwynhau dechrau da i’r diwrnod gyda brecwast ffres wedi’i goginio, wedi’i baratoi gyda chynnyrch lleol.

Mae yna lawer o fwytai, tafarndai a siopau yn y dref ac mae Gerddi'r Fach, Tramffordd y Gogarth a’r ceir cebl yn dro ychydig o funudau. Mae Pier Llandudno, sydd wedi ennill sawl gwobr, a’r Gogarth gyferbyn â’r eiddo. Ar ben hynny, mae yna lawer o atyniadau gwych yn yr ardal:

Traeth Penmorfa

Mwyngloddiau Copr y Gogarth

Promenâd Llandudno

Pier Llandudno

Venue Cymru

Am fwy o wybodaeth am ein gwesty, ewch i’n gwefan.

Cyfraddau: Rhwng £65 a £120 yr ystafell y noson.

4 Seren Croeso Cymru

Nodweddion ac Amwynderau

- Parcio oddi ar y stryd

- Gardd

- Croeso i blant

- WiFi

- Teledu Freeview

- Golff gerllaw

- Ger yr arfordir

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
5
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell ddwbl£72.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell ddwbl£72.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell deulu£108.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell maint brenin£81.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell sengl£55.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Allgofnodi digyswllt
 • Archebu ar-lein yn bosibl
 • Contactless payment possible
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Gwasanaeth ystafell ar gael yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Mewngofnodi digyswllt
 • Polisi ad-daliadau a chanslo Covid-19 yn ei le
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Wedi cau ar hyn o bryd

Cyfleusterau

Arall

 • Licensed
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Beachside Guesthouse

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru
12 South Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LN
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 877369

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)

Graddau

 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr Croeso Cymru

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....