Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Outside of Stratford House B&B

Am

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd panoramig o Fae hardd Llandudno. Perchnogion wedi cael hyfforddiant ar y QE2 a’r QM2 ac yn cynnig lefel gwasanaeth o safon a glanweithdra arbennig.

Ystafelloedd ar gael ar y llawr isaf. Mae’r holl ystafelloedd gwely hardd wedi eu haddurno i’r safon uchaf gyda lliwiau moethus a chyfoethog. Cynfasau gwyn glân, llieiniau gwyn trwchus a nwyddau ymolchi. Mae hambwrdd te/coffi ym mhob ystafell wely. Caiff brecwast ei weini yn ein hystafell fwyta sy’n edrych tua’r môr, nid oes angen archebu eich brecwast y noson gynt, mae bwydlenni ar gael wrth y bwrdd. Rydym yn gofalu am bopeth.
Prisiau arbennig i bensiynwyr. Yn y Stratford mae cyffyrddiadau bach yn bwysig a byddwch yn sylwi arnynt cyn gynted ag y byddwch yn camu trwy’r drws.
Mae’r theatr a’r ganolfan gynadledda o fewn cyrraedd hwylus. Gallwch barcio ar y stryd am ddim.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
9
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell 2 wely senglo£35.00 i £42.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell deulu£95.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell dwblo£35.00 i £45.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell senglo£55.00 i £75.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Credit cards accepted
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Glan y môr

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Ystafelloedd gwely llawr gwaelod ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwely a brecwast Stratford House

4 Sêr Aur AA 4 Sêr Aur AA 4 Sêr Aur AA 4 Sêr Aur AA 4 Sêr Aur AA Gwely a Brecwast
8 Craig-y-Don Parade, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BG
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 877962

Amseroedd Agor

Opening (20 Ebr 2022 - 20 Rhag 2022)

Graddau

 • 4 Sêr Aur AA Gwely a Brecwast
4 Sêr Aur AA Gwely a Brecwast

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Theatr â 1500 o seddi

  0.27 milltir i ffwrdd
 2. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.66 milltir i ffwrdd
 3. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.68 milltir i ffwrdd
 4. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.78 milltir i ffwrdd
 1. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.8 milltir i ffwrdd
 2. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.82 milltir i ffwrdd
 3. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.87 milltir i ffwrdd
 4. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.92 milltir i ffwrdd
 5. Tollffordd

  0.92 milltir i ffwrdd
 6. Hwyl i'r holl deulu

  0.94 milltir i ffwrdd
 7. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.96 milltir i ffwrdd
 8. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.96 milltir i ffwrdd
 9. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.98 milltir i ffwrdd
 10. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.99 milltir i ffwrdd
 11. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  1 milltir i ffwrdd
 12. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  1.01 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....