Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Tyn-y-Coed Hotel

Am

Mae Tyn y Coed yng nghanol Gogledd Cymru, gyda mynediad hawdd i holl atyniadau. Rydym yn eiddo i deulu sy’n ei redeg, ac yn cynnig gwasanaeth personol iawn. Mae’n cael ei nodi am ei awyrgylch ymlaciol a chyfeillgar.   

Ystafelloedd, rhai yn addas i deuluoedd. 1 ystafell i bump gwely bach.

Maes parcio mawr gyda’n Coets Post Coch a Du.

Yn arwain i ddôl a’r Afon Llugwy.

Ystod eang o gwrw a lager. 50 whisgi ac amrywiol gin. Mae’n bwyd yn cael ei goginio yn ffres gan ddefnyddio cyflenwyr arbenigol lleol.   O flaen tân agored yn y gaeaf neu ar y patio a’r ardd yn yr haf. 

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
3
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell 2 wely sengl£100.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell dwbl£100.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell sengl£65.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Allgofnodi digyswllt
 • Contactless payment possible
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Gwasanaeth ystafell ar gael yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Lloriau wedi’u marcio’n glir ar gyfer cadw pellter cymdeithasol
 • Mewngofnodi digyswllt
 • Polisi ad-daliadau a chanslo Covid-19 yn ei le
 • Rhaid archebu cyfleusterau
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Seddi tu allan
 • System unffordd
 • Terfyn capasiti

Cyfleusterau

Arall

 • Licensed
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit

Arlwyo

 • Darperir ar gyfer dietau arbennig
 • Pryd nos ar gael

Cyfleusterau Darparwyr

 • Children's facilities available
 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely
 • Ffôn ym mhob ystafell wely

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Tyn-y-Coed Hotel

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru
Capel Curig, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0EE
Close window

Call direct on:

Ffôn01690720331

Amseroedd Agor

* Ailagor ar 24 Gorffennaf 2020.

Graddau

 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  1.77 milltir i ffwrdd
 2. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  1.97 milltir i ffwrdd
 3. Eiddo yng ngofal Cadw.

  3.11 milltir i ffwrdd
 4. Eiddo yng ngofal Cadw

  3.76 milltir i ffwrdd
 1. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  3.97 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  4.43 milltir i ffwrdd
 3. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  4.47 milltir i ffwrdd
 4. 4.8 milltir i ffwrdd
 5. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  5.38 milltir i ffwrdd
 6. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  6.76 milltir i ffwrdd
 7. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  10.19 milltir i ffwrdd
 8. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  10.19 milltir i ffwrdd
 9. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  10.59 milltir i ffwrdd
 10. Mae Distyllfa Wisgi Aber Falls yn un o bedair distyllfa yng Nghymru, ond dyma’r un gyntaf…

  10.94 milltir i ffwrdd
 11. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  11.64 milltir i ffwrdd
 12. Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â…

  11.75 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....