Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Frontage of Llandudno museum

Am

Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r cyfnod cyn hanes ac oes y Rhufeiniaid i dwf Llandudno fel cyrchfan wyliau glan môr.

Mae uchafbwyntiau’r ailddatblygiad diweddar yn cynnwys orielau newydd, arddangosfeydd a dehongliadau a hwyl i’r teulu.

Mae’r amgueddfa wedi’i lleoli yng nghanol Llandudno ac mae hi 5 munud i ffwrdd ar droed o Draeth y Gogledd a 15 munud ar droed o draeth Benmorfa. Mae’n agos at y safleoedd bysiau ar Gloddaeth Street, a 15 munud ar droed o’r orsaf reilffordd.

Beth sydd ar gael i ymwelwyr ei fwynhau?

 • Dewch i ddarganfod gorffennol rhyfeddol Penrhyn Llandudno a Chreuddyn.
 • Darganfyddwch am ein gorffennol pell a’r bobl gynnar a ymgartrefodd yma, yn cynnwys Blodwen, y fenyw Neolithig ar Drwyn y Fuwch. Cewch weld y darganfyddiadau hynod o Gaer Rufeinig Canovium yn cynnwys gêm strategol Latrunculi neu Filwyr Bach.
 • Dewch i gyfarfod Clwb Maes Llandudno a’r Ardal a ffurfiwyd yn 1906 ac a gofnododd safleoedd hanesyddol lleol a phlanhigion ac anifeiliaid yr ardal. Roedd cadwraethwyr cynnar Mr G. A. Humphreys yn galw am warchod y cigfrain a hebogiaid ar Y Gogarth ym mis Gorffennaf 1906.
 • Darganfyddwch stori ryfeddol yr arwr lleol Cyrnol Arnold a’i danc blwch cerddoriaeth yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, neu ydych chi erioed wedi ystyried i ble’r aeth adran Cyllid y Wlad i osgoi’r ‘blitz’ yn ystod yr Ail Ryfel Byd, yna dewch i ymweld â’r Oriel Ryfel.
 • Cafodd ein casgliad o gelfyddyd gain ei adael gan ein cymwynaswr F.E Chardon a oedd yn artist ei hun a arddangosodd ei waith. Mae rhywfaint o’i waith gyda chelf a cherflunwaith gan artistiaid yr oedd yn eu hadnabod neu’n eu hedmygu i’w gweld yn Oriel Chardon, ynghyd ag eitemau a gasglodd wrth iddo deithio ar draws Ewrop, India ac Asia.
 • Fe fyddwn ni’n agor ein Gardd Bioamrywiaeth yn fuan a fydd yn rhad ac am ddim. Mae’n leoliad i wylio, gwrando ac i gael moment o dawelwch.

Sut mae ymwelwyr yn archebu?


Archebwch docynnau gydag amser penodol trwy wefan yr amgueddfa.

Gwybodaeth ychwanegol


Mae modd mynd â chadair olwyn i’r amgueddfa, ac mae lifft yno, ynghyd â chyfleusterau newid babanod ac mae toiledau i bobl anabl ar gael hefyd. Mae’r amgueddfa wedi’i addurno i fod yn addas i bobl sydd â dementia. Mae croeso i bawb, a gadewch i ni wybod os allwn ni wneud eich ymweliad yn un mwy pleserus. 

 

 

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Conession£5.00 oedolyn
Family 2 adults plus 4 children£16.00 teulu
Groups over 10 (per person)£4.00 grwpiau
Oedolyn£6.00 oedolyn
Plentyn£3.00 plentyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Archebu ar-lein yn bosibl
 • Arwyddion clir
 • Cadw pellter o 2m yn ei le
 • COVID-19 measures in place
 • Cwblhawyd asesiad risg Covid-19
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Mae’n ofynnol i staff olchi eu dwylo’n rheolaidd
 • Masg wyneb yn hanfodol (nid yn cael eu rhoi)
 • Sgriniau hylendid yn eu lle
 • Terfyn capasiti
 • Yn agored nawr

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Toiledau

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Mae Pob Ardal yn Hygyrch i Ymwelwyr Anabl
 • Ramp / Mynedfa Wastad
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Amgueddfa Llandudno

Amgueddfa

Chardon House, 17-19 Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DD
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 701490

Amseroedd Agor

Nid oes angen archebu ymlaen llaw, fodd bynnag gallwch archebu tocynnau wedi'u hamseru drwy'r wefan. (1 Chwef 2022 - 1 Tach 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd LlunWedi cau
Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn10:00 - 16:00
Dydd SulWedi cau
Gwyliau CyhoeddusWedi cau

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso CymruQuality Assured Quality Assured 2019

Beth sydd Gerllaw

 1. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.11 milltir i ffwrdd
 3. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.13 milltir i ffwrdd
 4. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.17 milltir i ffwrdd
 1. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.19 milltir i ffwrdd
 2. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.2 milltir i ffwrdd
 3. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.2 milltir i ffwrdd
 4. Sefydlwyd 1902

  0.23 milltir i ffwrdd
 5. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.24 milltir i ffwrdd
 6. Hwyl i'r holl deulu

  0.25 milltir i ffwrdd
 7. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.26 milltir i ffwrdd
 8. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.25 milltir i ffwrdd
 9. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.33 milltir i ffwrdd
 10. Tollffordd

  0.33 milltir i ffwrdd
 11. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.37 milltir i ffwrdd
 12. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.37 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....