I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Outside of Llandudno Museum

Am

Mae'n ddrwg gennym, rydym bellach wedi cau i'r cyhoedd.

Mae hyn yn ein galluogi i baratoi ar gyfer gwaith ailadeiladu ac ehangu mawr a fydd yn cychwyn yn fuan.

Dilynwch ni ar Facebook ac ar Twitter i gael y wybodaeth ddiweddaraf - ac ni allwn aros i'ch gweld chi eto!

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Amgueddfa Llandudno

Amgueddfa

Chardon House, 17-19 Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DD
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 876517

Amseroedd Agor

* Ar gau ar gyfer gwaith ailadeiladu.

Beth sydd Gerllaw

 1. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.11 milltir i ffwrdd
 3. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.17 milltir i ffwrdd
 4. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.2 milltir i ffwrdd
 1. Sefydlwyd 1902

  0.23 milltir i ffwrdd
 2. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.24 milltir i ffwrdd
 3. Hwyl i'r holl deulu

  0.25 milltir i ffwrdd
 4. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.25 milltir i ffwrdd
 5. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.26 milltir i ffwrdd
 6. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.33 milltir i ffwrdd
 7. Tollffordd

  0.33 milltir i ffwrdd
 8. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.37 milltir i ffwrdd
 9. 0.37 milltir i ffwrdd
 10. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.41 milltir i ffwrdd
 11. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.54 milltir i ffwrdd
 12. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  0.57 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....