I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Marin Trail

Am

Llwybr Marin yw un o’r prif atyniadau i feicwyr mynydd yng Ngogledd Cymru. Mae’r llwybr yn glasur ac yn cynnwys dringfeydd a disgyniadau serth, trac sengl a golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri ar hyd y daith. Mae’r rhan fwyaf o’r dringfeydd ar lonydd a thraciau coedwig ac mae’r disgyniadau ar draciau sengl. Mae’r trac sengl yn amrywio o rannau tynn, technegol a chreigiog i rannau agored sy’n llifo o goedwig dywyll i gribau agored. Mae’r llwybr yn 16 milltir (25cilomedr) o hyd ac yn dringo hyd at 450m. Mae’r llwybr yn dechrau ym maes parcio’r Felin Lifio yng Nghoedwig Gwydyr.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwydir Mawr a Bach (Llwybr Marin yn flaenorol)

Llwybr Beicio

Llanrwst, Conwy, LL26 0PN

Beth sydd Gerllaw

 1. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae Castell Gwydir wedi’i leoli ym mhrydferthwch Dyffryn Conwy mewn gardd 10 erw,…

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. 0.47 milltir i ffwrdd
 1. .

  1.66 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  2.23 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  2.57 milltir i ffwrdd
 4. Yng nghanol tirlun godidog Eryri, oriel o Ogledd Cymru ydym ni sy’n arddangos gwaith gan…

  2.6 milltir i ffwrdd
 5. Hwyl i’r teulu i gyd

  2.65 milltir i ffwrdd
 6. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  2.76 milltir i ffwrdd
 7. Mae Parc Coedwig Gwydyr, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  2.98 milltir i ffwrdd
 8. Mae Tŷ Hyll wirioneddol yn eithaf hardd, ond ei enw yw’r Tŷ Hyll

  3.21 milltir i ffwrdd
 9. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  4.66 milltir i ffwrdd
 10. Eiddo yng ngofal Cadw

  5.65 milltir i ffwrdd
 11. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  6.15 milltir i ffwrdd
 12. Eiddo yng ngofal Cadw.

  6.78 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....