Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Llandudno Sailing Club

Am

Mae Clwb Hwylio Llandudno yn glwb aelodau sy’n cynnig hwylio arbenigol a diogel ar nos Fercher a phrynhawn Sul. Mae cyrsiau hyfforddiant ar gael i blant ar nos Wener gyda hyfforddiant cyffredinol ar ddydd Sadwrn. Cynhelir cwrs un wythnos ym mis Gorffennaf. Mae aelodau’r Clwb yn cystadlu am amrywiaeth o dlysau yn ystod y tymor.

Gwobrau – Canolfan Hyfforddiant RYA a Chanolfan Byrddio RYA.
Aelodaeth Clwb Hwylio Oedolion - £80 Cadét - £30 (Plant rhwng 14 a 21 oed) Teulu - £105.
Aelodaeth Gymdeithasol ( i deuluoedd nad ydynt yn hwylio) - £45.00.
Aelodaeth dros dro ar gyfer ymwelwyr £15 yr wythnos.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Gwasanaeth arlwyo

Cyfleusterau Darparwyr

 • Toiledau

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llandudno Sailing Club

Hwylio

Irving Road, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

Beth sydd Gerllaw

 1. Theatr â 1500 o seddi

  0.03 milltir i ffwrdd
 2. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.44 milltir i ffwrdd
 3. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.44 milltir i ffwrdd
 4. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.53 milltir i ffwrdd
 1. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.55 milltir i ffwrdd
 2. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.58 milltir i ffwrdd
 3. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.65 milltir i ffwrdd
 4. Tollffordd

  0.72 milltir i ffwrdd
 5. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.73 milltir i ffwrdd
 6. Hwyl i'r holl deulu

  0.73 milltir i ffwrdd
 7. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.73 milltir i ffwrdd
 8. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.74 milltir i ffwrdd
 9. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.74 milltir i ffwrdd
 10. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.76 milltir i ffwrdd
 11. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.76 milltir i ffwrdd

 12. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.78 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....