I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Llandudno Sailing Club

Am

Mae Clwb Hwylio Llandudno yn glwb aelodau sy’n cynnig hwylio arbenigol a diogel ar nos Fercher a phrynhawn Sul. Mae cyrsiau hyfforddiant ar gael i blant ar nos Wener gyda hyfforddiant cyffredinol ar ddydd Sadwrn. Cynhelir cwrs un wythnos ym mis Gorffennaf. Mae aelodau’r Clwb yn cystadlu am amrywiaeth o dlysau yn ystod y tymor.

Gwobrau – Canolfan Hyfforddiant RYA a Chanolfan Byrddio RYA.
Aelodaeth Clwb Hwylio Oedolion - £80 Cadét - £30 (Plant rhwng 14 a 21 oed) Teulu - £105.
Aelodaeth Gymdeithasol ( i deuluoedd nad ydynt yn hwylio) - £45.00.
Aelodaeth dros dro ar gyfer ymwelwyr £15 yr wythnos.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Gwasanaeth arlwyo

Cyfleusterau Darparwyr

 • Toiledau

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llandudno Sailing Club

Hwylio

Irving Road, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

Beth sydd Gerllaw

 1. Theatr â 1500 o seddi

  0.03 milltir i ffwrdd
 2. Your team. A room. An hour. Clues to find and puzzles to solve in order to fulfil your…

  0.38 milltir i ffwrdd
 3. Oriel gelfyddyd gyfoes.

  0.39 milltir i ffwrdd
 4. 0.44 milltir i ffwrdd
 1. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.44 milltir i ffwrdd
 2. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.53 milltir i ffwrdd
 3. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.55 milltir i ffwrdd
 4. Mae cysylltiad Llandudno ag Alice wedi ei ddynodi gan gyfres o gerfluniau pren o’r hanes…

  0.58 milltir i ffwrdd
 5. Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno)…

  0.58 milltir i ffwrdd
 6. Mae Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud yn ddilyniant hir ddisgwyliedig i Ap y Gwningen…

  0.58 milltir i ffwrdd
 7. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.65 milltir i ffwrdd
 8. Tollffordd

  0.72 milltir i ffwrdd
 9. Mae’r sioe Pwnsh a Jwdi sydd wedi rhedeg hiraf wedi’i lleoli wrth ymyl y pier ar y…

  0.72 milltir i ffwrdd
 10. Hwyl i'r holl deulu

  0.73 milltir i ffwrdd
 11. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.73 milltir i ffwrdd
 12. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.73 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....