Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Tu blaen y siop gyda manylder llwyd

Am

Ynglŷn â'ch busnes

Haf Roberts ydi perchennog Beauty Bliss ac mae ganddi dros ugain mlynedd o brofiad yn y diwydiant, gan gynnwys profiad helaeth fel uwch therapydd mewn sba moethus 5*. Mae Haf a’r tîm yn ymroddedig i ddarparu triniaethau harddwch moethus.

Pa fath o gynnyrch ydych chi’n eu gwerthu?

Gyda bandiau harddwch premiwm fel lliw croen St Tropez, gofal croen aromatherapi Eve Taylor a chynnyrch ewinedd creadigol fel sglein ewinedd shellac, byddwch yn derbyn triniaethau o’r ansawdd gorau gan therapyddion cymwys a phrofiadol sy’n meddu ar yr yswiriannau priodol.

Sut mae ymwelwyr yn archebu?

Archebwch eich triniaethau drwy ffonio 01492 643 392 neu anfon neges ar ein tudalen Facebook.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Arwyddion clir
 • Cadw pellter o 2m yn ei le
 • Contactless payment possible
 • Cwblhawyd asesiad risg Covid-19
 • Cwblhawyd hyfforddiant staff Covid-19
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Masg wyneb yn hanfodol (nid yn cael eu rhoi)
 • Polisi ad-daliadau a chanslo Covid-19 yn ei le
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Sgriniau hylendid yn eu lle
 • Terfyn capasiti

Cyfleusterau

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Mae pob ardal yn hygyrch i ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Darperir mannau parcio penodol ar gyfer gwesteion ag anawsterau symudedd
 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Map a Chyfarwyddiadau

Beauty Bliss

38 Denbigh Street, Llanrwst, LL26 0AA

Ychwanegu Beauty Bliss i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01492 643 392

Amseroedd Agor

Agored drwy'r flwyddyn (1 Ion 2021 - 31 Rhag 2021)

Beth sydd Gerllaw

 1. 0.16 milltir i ffwrdd
 2. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  0.59 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  2.71 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  3.11 milltir i ffwrdd
 1. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  3.32 milltir i ffwrdd
 2. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  3.53 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  4.04 milltir i ffwrdd
 4. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  5.14 milltir i ffwrdd
 5. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  5.64 milltir i ffwrdd
 6. Eiddo yng ngofal Cadw

  6.23 milltir i ffwrdd
 7. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  6.59 milltir i ffwrdd
 8. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  6.59 milltir i ffwrdd
 9. Eiddo yng ngofal Cadw.

  7.36 milltir i ffwrdd
 10. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.88 milltir i ffwrdd
 11. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  9.7 milltir i ffwrdd
 12. Eiddo yng ngofal Cadw

  9.82 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....