I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Road Cycle Route around Llandudno

Am

Taith amrywiol o amgylch tref glan môr Fictoraidd Llandudno a’r Gogarth gydag opsiwn i ddilyn dau lwybr arall i Ddeganwy ar hyd y lôn feicio arfordirol newydd lle mae golygfeydd gwych o’r arfordir a’r mynyddoedd neu ar hyd y ffordd i Ddeganwy, mae’r llwybr hwn tua 15 milltir (24 km) o hyd gyda nifer o rannau sy’n codi’n raddol. Mae'n cychwyn o flaen y môr yn Llandudno, wrth ymyl y pwll padlo.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Taith Feicio ar y Ffordd o amgylch Llandudno

Llwybr Beicio

Llandudno, Conwy, LL30 2LP

Beth sydd Gerllaw

 1. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Hwyl i'r holl deulu

  0.11 milltir i ffwrdd
 3. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.11 milltir i ffwrdd
 4. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.13 milltir i ffwrdd
 1. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.15 milltir i ffwrdd
 2. 0.16 milltir i ffwrdd
 3. Tollffordd

  0.18 milltir i ffwrdd
 4. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.2 milltir i ffwrdd
 5. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.24 milltir i ffwrdd
 6. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.25 milltir i ffwrdd
 7. Sefydlwyd 1902

  0.25 milltir i ffwrdd
 8. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.26 milltir i ffwrdd
 9. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.26 milltir i ffwrdd
 10. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.3 milltir i ffwrdd
 11. 0.35 milltir i ffwrdd
 12. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.63 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....