Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Taith Sain y Fonesig Fair trwy Goedwig Gwydyr ar MP3

Am

Os oes awydd arnoch daith hamddenol yn ôl i’n gorffennol canoloesol yna mae Taith y Fonesig Fair trwy Goedwig Gwydyr yn berffaith ar eich cyfer. Ar y daith hanesyddol ceir golygfeydd anhygoel o hen dref marchnad Llanrwst ac fe’ch cyflwynir i rai o’r cymeriadau lleol sydd wedi gadael eu hôl ar yr ardal dros y canrifoedd.

Ar ôl parcio ym Maes Parcio’r Bont Fawr ger pont hanesyddol Llanrwst, bydd y daith yn eich arwain ar hyd lan Afon Conwy cyn dringo i fyny at Gwydyr Uchaf ac at gerfluniau derw tal sy’n deyrnged i Dafydd ap Siencyn - ein fersiwn ni'r Cymry o’r cymeriad Robin Hood. Yna, bydd y daith yn eich arwain at y lawnt fowlio hanesyddol lle cewch weld sut yr oedd Syr John Wynn o Wydyr yn diddanu ei westeion pwysig 400 mlynedd yn ôl (dyma le penigamp i gael picnic, yr oll sydd angen i chi ei wneud yw dychmygu eich bod yn bwyta gyda boneddigion o’r cyfnod canoloesol) cyn cerdded yn ôl i lawr am Gwydyr Uchaf lle bydd cyfle i edrych ar yr hyn sy’n weddill o’r gerddi cyhoeddus.

Am brofiad sy’n siŵr o godi gwrychyn, ychwanegwch ddimensiwn arall i’ch taith gerdded trwy lawrlwytho ein taith sain – a chael cwmni’r Fonesig Mair, ac ysbrydion ei chyndadau a Dafydd ap Siencyn a’i helwyr, wrth i chi gerdded a dysgu am hanes lliwgar Llanrwst a Syr John Wynn o Wydyr.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Fideo

 • Gwydyr, Gogledd Cymru

Taith Sain y Fonesig Fair trwy Goedwig Gwydyr ar MP3

Llwybr Cerdded

Llanrwst, Conwy, LL26 0PL

Beth sydd Gerllaw

 1. 0.15 milltir i ffwrdd
 2. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  0.32 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  2.5 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  2.87 milltir i ffwrdd
 1. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  3.04 milltir i ffwrdd
 2. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  3.26 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  4.18 milltir i ffwrdd
 4. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  4.94 milltir i ffwrdd
 5. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  5.9 milltir i ffwrdd
 6. Eiddo yng ngofal Cadw

  5.96 milltir i ffwrdd
 7. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  6.82 milltir i ffwrdd
 8. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  6.82 milltir i ffwrdd
 9. Eiddo yng ngofal Cadw.

  7.08 milltir i ffwrdd
 10. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.96 milltir i ffwrdd
 11. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  9.93 milltir i ffwrdd
 12. Eiddo yng ngofal Cadw

  10.03 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....