Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

A perfect cup of coffee at Providero.

Am

Providero is a speciality coffee shop just a stone's throw from the Great Orme in Llandudno. 

A friendly hub for locals and visitors serving high-quality coffee, cakes, and light seasonal lunches.

How to book

With plenty of space in this modern rustic cafe, there’s no need to book ahead - just walk in and grab a seat.

Additional information 

We also offer the hire of a beautiful studio space which is home to a range of community events including dance and yoga classes.

We've partnered with a local bike shop to offer cycle hire and repair.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Arwyddion clir
 • Bwyd ar gael yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Contactless payment possible
 • Croeso i anifeiliaid anwes yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Cwblhawyd hyfforddiant staff Covid-19
 • Mae’n ofynnol i staff olchi eu dwylo’n rheolaidd
 • Seddi tu allan

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Darperir ar gyfer gofynion dietegol arbennig
 • Gwasanaeth tecawê
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Cyfleusterau cynadledda
 • Ystafelloedd preifat

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled
 • Seddau yn yr awyr agored

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir cw^n cymorth
 • Gall ymwelwyr anabl gael mynediad i bob ardal
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Plant a Babanod

 • Cadeiriau uchel
 • Cyfleusterau newid babanod

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Croesewir partïon bysiau

Map a Chyfarwyddiadau

Providero

Ystafell De/Siop Goffi

112 Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DQ
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 338220

Amseroedd Agor

Ar agor drwy'r flwyddyn. (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul08:30 - 17:00
Gwyliau Cyhoeddus08:30 - 17:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.12 milltir i ffwrdd

 3. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.12 milltir i ffwrdd
 1. Hwyl i'r holl deulu

  0.13 milltir i ffwrdd
 2. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.13 milltir i ffwrdd
 3. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.16 milltir i ffwrdd
 4. Sefydlwyd 1902

  0.17 milltir i ffwrdd
 5. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.2 milltir i ffwrdd
 6. Tollffordd

  0.21 milltir i ffwrdd
 7. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.23 milltir i ffwrdd
 8. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.24 milltir i ffwrdd
 9. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.29 milltir i ffwrdd
 10. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.29 milltir i ffwrdd
 11. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.3 milltir i ffwrdd
 12. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.31 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....